Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Pa sa vòlè mwen

Frank Fimber

Pyèsonn pa antwé’w
Mé ou wè an finèt lokazyon
Ola’w di kò’w ou sa mouté
Mouté pou an mèyè lavi
Sa té lakay mwen tousèl
Sa pa té sa pwan'w ho pasé ki
Si’w té tonbé a tè
Ou té kay jwenn pli

Ou pa sa vòlè mwen
Okontwè,
An mizi ou hapé èk chapé
Sé an mizi ou pati vid
Mové atitid!
Mé pa sa janmen vòlè mwen

Sa’w vini pou twapé
Pa menm vo mété an kòfò
Tout magazen mété yo déwò
Pou tout moun pou wè
Biten sa’w ka pli jwenn
Mandé si bonmaché, yo bonmaché
Twézò mwen ni valè ou pa sa miziwé

Wi, ou sa jwenn yo pou anyen
Anfen, dépi’w twapé ki valowab pou mwen
Kwè sa yo ni kado
Èk pa sa vòlè kado yo
Kon sa ou pa sa vòlè mwen

Pwan pwokosyon
Pa mélé jé lajan épi twézò
Mwen sé lajwa èk pasyon
Mwen sé lanmou èk wèspé
Mwen sé sèwiyé
Anlè tout biten ki tjenn andidan
Épi mwen plen lakontantman

Si lajan èk ki’y pé ganyen pèdi valè
Tout mwen tjenn andidan ké wété isi-a
Anyen pa bésé!
Kilès ki pli mèyè pwan pou pati?

Fimber Frank
Mas, 2018

boule

 Viré monté