Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Bel poveb kréyol

Jid

Bel poveb kréyol 36

Mari-a lis, fanm la toujou djok, an lo moun ka kwè «pawol sé van» mé biendélè «sé lè akoma tonbé, yo ka miziré londjè’y». Délè fout «ti-pawol ka fè gran zafè».

Bel poveb kréyol 37

«Fiyel mò makoumè fini» fout fodra an pati moun vini adwa pou yo tout sa chonjé pawol poveb-la ka di: «si man mò fonmi ké pòté nouvel ba-mwen».

Bel poveb kréyol 38

Avan mayé sé «chè doudou» apré mayé sé «si man té sav», an ménaj kon an politik fo sav pa ni ménaj sa niyaj. Bon kanmarad yè ka tounen pi gran lelmi.

Bel poveb kréyol 39

«Ti-poul suiv ti-kanna i mò néy黫chak bètafé pou kléré pou nam-li» mé es ki sa ki pa bon pou zwa bon pou kanna?

Bel poveb kréyol 40

Afos afos ni an lè «dlo ka dépasé farin» é sé «manniè ou fè kabann-ou ou ka kouché » adan tout zafè-tala «makak sav bien ki piébwa i ka monté» ou pé ké janmen wè’y monté an pié lépini.

Bel poveb kréyol 41

Sé pa «pas nou nwè pou pran-nou pou an tablo», artik pa podui, sé sa gran patron ka distribié an gran sé jou-tala. «Bef bétjé an kann bétjé» pandan an pati ka mandé bandé chenn-la, ni dot ka mandé moli.

Bel poveb kréyol 44

Délè «pou pran pis ou ka pran pimez» alè-tala ou pé « ped sadin épi karang» pengad nou «pa brilé kay-nou pou an rat»

Bel poveb kréyol 45

«Mannikou fen fouben zatrap » mé apré lagrev-la es « baton-an ki bat chien nwè-a pé ké bat chien blan-an?»

Bel poveb kréyol 46

«Chien pa lé bannann mé i pa lé poul pran’y» ni moun ki anrajé achté telman ki yo pa ka kité ayen an magazen magré lé pri.

Bel poveb kréyol 47

Makak di: «Si travay té bon, yo pa té ké péyé pou fè’y!» mé asou Fonsendini bourè toujou ni labitid djoubaté pou manjé ek ba moun koutben pas yo pa makak.

Bel poveb kréyol 48

An périod pak-la, fo pa ou an dévenn oben ni chans kon krab. Pas «an grenn diri tjuit ka fann tet-ou».

Bel poveb kréyol 49

Tout moun sé tou-tala ka kouri dèyè pri béséba. Yo di: «bénéfis pa ka krévé poch», mé dèlè «bon maché ka kouté chè».

Bel  poveb kréyol 50

Epi zafè pri Béséba-tala «vomié maché dèyè kéchòy pasé ou kouri pou ayen » pas « andidan grap kouyon konsomatè-a es sé pa wou ki pli mi»?

Bel poveb kréyol 51

«Fo pa gadé sa kochon ka manjé si ou lé manjé kochon». Sinon sé pa zégrè selman ou pé trapé mé lagrip tou.

Bel poveb kréyol 52

« Fo pa gadé sa kochon ka manjé si ou lé manjé kochon » Sinon sé pa zégrè selman ou pé trapé, mé lagrip tou.

Bel poveb kréyol 53

« Pli ou déchiré, pli chien ralé’w » mé lè ou an dévenn « an grenn diri pé fann tet-ou » oben an niyaj pé sòti la i sòti pou i krévé dwet anlè tet-ou

Bel poveb kréyol 54

«Dan gaté fò enki asou sendou» é «ravet pa janmen ni rézon douvan poul» sé pou sa lè lariviè ka désann i pa pou konnet si maléré malad.

Bel poveb kréyol 55

«Kabrit soté, soté, i toujou fini asou tab latjuizin» es sé pas ka fet, tout moun ki ni loto é ki ni bizwen lésans ?

Bel poveb kréyol 56

Nou pa lé méritjen, mé nou lé bisui’y la, «si nou mété nas an dlo, sé pou pran pwason» alow es Lérop sé an nas oben… an giché?

Bel poveb kréyol 57

«Bef douvan bwè dlo klè», mé délè yo ka sali dlo-a. Elektè ki santi la té ni gro kotjen, yo pa pran lapenn déplasé.

Bel poveb kréyol 58

Ni an boug ki di mwen lasimenn pasé épi mouvman 5 févriyé a es sé pa «bien fòsé pou fè an zé mol»?

Bel poveb kréyol 59

«Toutan ou anlè lanmè, fo pa janmen jouré manman rétjen» yo di «kapon viv lontan» sé «sa ki pa fè ayen ki pa ka fè bétiz», mé délè lè ou pa brennen ou ka dépasé.

Bel poveb kréyol 60

«An gran nonm pa an gran pen » mé « si ou moli, ou fini wè solèy lévé»
Adan tousa “bel pawol pa ka tjuit an kannari

Bel poveb kréyol 61

«Rayi chien mé di dan’y blan» bel pawol pa ka tjuit an kannari mé «sa mel di an piébwa sé pa sa i ka di lè i atè»

Bel poveb kréyol 63

«Bato koulé pa ka anpéché dot navigé» mé es ou pé navigé san kapitenn?

Bel poveb kréyol 64

Sé dimanch nou konnet si «Kat zié kontré, manti fini» pas asou tour yol-la ni bon badjolè épi mantè.

Bel poveb kréyol 65

« Touléjou pa dimanch», sé sa Aton aprann, é «lè ladévenn tonbé anlè’w, menm an tè sek ou ka trapé pirézi».

Bel poveb kréyol 66

Manmay pandan vakans-tala, pokosion, pengad asou lawout pas « ou wè dèyè, ou poko wè douvan ». Kidonk chonjé «lapo kochonsé manman Félisité»

Bel poveb kréyol 69

«Lapenn pofitè» sé sa nou ka konstaté épi lésans la mé «lanmò brigo fé di bien o solda».

Bel poveb kréyol 70

Afos «atann anlè kannari bel mè’w, ou ka mò fen» mé sé tou di kouri, fo sav la ou ka alé é la ou pé paré si an ka lapli.

Bel poveb kréyol 71

«Lariviè débòdé pa anpéché pasé, mé i pa anpéché’w tounen» sé bien pou sa «lavalas fet, i pa bouché goj krapo».

Bel poveb kréyol 72

«Sé pa menn jou ou manjé tè bouden’w ka anflé», mé délè «sé pa sa’w manjé ka fè’w mal sé sa’w ka di».

Bel poveb kréyol 73

Fout sa vré «lajistis pa toujou jis» mé «sé pa janmen tas félé ki ka kasé»

Bel poveb kréyol 74

«Si ou lé ni rézon douvan lakras, fok ou benyen tou lé jou»

Bel poveb kréyol 75

Barel pati an péyi san chapo, mé sé «lè akoma tonbé ou ka wè londjè’y»

Bel poveb kréyol 76

«Lawout sé tjè » kréyol ka pran kouraj i pa ka pran kouri pas i sav: sé pa anni kouri sé savwaw séré ki met, «sé pa tou di  ajounou sé prédiéki met».

Bel poveb kréyol 77

«Chik pa ka respekté met bitasion» lè ou piti fout ou ka pran fè. «Gro kanpèch pa janmen kité ti-kanpèch pousé anba pié’y».

Bel poveb kréyol 78

«Chak bètafé ka kléré pou nam li» sé bien pou sa ni moun ki pa lé «chayé dlo an panyen» ba pèsonn ajijé wè ba péyi-yo.

Bel poveb kréyol 79

«Moun fen di tjwizinié fenyan» mé «sé sa ki an fal ou ki ta’w» menmsi fo pa atann «lè ou fen pou alé mété manjé an difé»

Bel poveb kréyol 80

«Lè chien ké pran medsin, i pé ké pisé asou tout zeb» es sé pou sa moun lopital pè pitji lagrip A.

Bel poveb kréyol 81

«Pa konté anlè zié lézot pou dòmi» mé «ayen di fos pa bon».

Bel poveb kréyol 82

Sé jou-tala chadron-an pa ka djè ba mé es  «ou pé laké an tet-ton pou pran an sadin»?

Bel poveb kréyol 83

«Fok mantjé néyé pou aprann najé» mé «lavi pa an bol toloman».

Bel poveb kréyol 84

«Bwè tout, manjé tout mé pa di tout» pas «tout pawol pa toujou bon pou di».

Bel poveb kréyol 85

Anlot lanné ka koumansé, fo chanjé manniè wè pou nou wè’y diféranman pas «sèpan ka chanjé lapo mé i toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 86

«Dé mal krab pa ka rété adan an menm tou», menmsi sé ant pa tro mové ek pa tro mal, fok chwézi.

Bel poveb kréyol 87

«Roch dan dlo pa konnet doulè roch dan solèy» é dimanch nou viré aprann: «sa mel ka di an piébwa sé pa sa I ka di atè»

Bel poveb kréyol 88

«Pli ou déchiré pli chien ralé’w» mé «lè bab kanmarad-ou ka brilé fok ou wouzé taw’» es nou bien konstui kay-nou? «Chal lè lapli ka tonbé chien ka di i ké fè kay li»

Bel poveb kréyol 89

Sé jou-tala nou tout ka di jan Ayiti «pran kouraj pa pran kouri» pas «si tet pa mò zi ké wè klè»

Bel poveb kréyol 90

«An bato koulé pa pou opozé dot navidjé» mè es lè an péyi ka chanté Dèy-oh es fok pa respekté sa? «Klendendeng pa zétwal

Bel poveb kréyol 91

An défilé 5 févriyé a, mi sa ou té ka tann: «Lè chien wè lapli i ka di i ké fè kay-li, lè lapli pasé i fini épi sa»

Bel poveb kréyol 92

Ni anlo djab lafet ki ka gadé mas pasé, «tan fè tan, tan kité tan», «dèyè do pa kò».

Bel poveb kréyol 93

Ou sé di prézidan Lafrans konnet an bel poveb kréyol. «Sé épi siro ou ka pran mouch», mé «lè ou lé pran mannikou fok ou vèglé’y»

Bel poveb kréyol 94

Mé manmay élektè pengad «Sé pa tout gro boutèy losion ka santi bon» épi «si ou pa lévé wob lanmayé ou pa sav si chimiz li prop».

Bel poveb kréyol 95

«Fanm sé chantenn, nonm sé fouyapen dou» es sé pou sa fok fè yo tonbé?

Bel poveb kréyol 96

«Chouval douvan pa vé di genyen kous » mé « kok ki gen pié sal sé sou do poul li suiyé’l»

Bel poveb kréyol 97

«Tété doubout sé pou an tan» mé «Ti kochon té mandé manman’y poutji djol li long konsa: manman an répon: Tanto, tanto!»

Bel poveb kréyol 98

«Avan mayé, sé «chè doudou»; apré mayé, sé «si mwen té sav» sé ki «moun fen di tjizinié fenyan»

Bel poveb kréyol 99

«Fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré» mé délè «Dèyè zanmi krab pèdi so trou»

Bel poveb 100

Nouvo mè Foyal-la sav «dépi ou alé labatwa, fok san volé asou’w» i ja lad i pa pè pian.

Bel poveb  kréyol 101

Fok nou pa moli, si nou lé wè soley lévé, Emé Sézè mandé nou arété fè mas an kannaval lézot.

Bel poveb kréyol 102

Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan. Chien ni labitid volé zè menmsi ou brilé djol li.

Bel poveb kréyol 103

«Kouyonnen doktè maladi pa ka djéri». Es an lopital malad épi personnel-li pé djéri moun ki enpiok?

Bel poveb kréyo l04

«Padon pa ka djéri bos, mé palé ka djéri bles». Menmsi «krab manké yon pié sa pa opozé’l maché».

Bel poveb kréyol 105

«Wonm pa ka boulé karaf» sé sa sé krabiè a ki ni labitid pran mantou di ba sé vétérinè a.

Bel poveb kréyol 106

Sé jou-tala lenpo anlè moun ka trapé plen po «kabrit mò kité mizè ba po».

Bel poveb kréyol 107

Adan zafè nouvo asanblé-tala ki ké vini an, «sé pa tou di antré, sé sòti ki met».

Bel poveb kréyol 108

Tout moun antrénè sé jou-tala, anlo bliyé «konsèy sé ranyon»

Bel poveb kréyol 109

Ou sé di «Léblé» pati Lafrik lisid kabrit, yo déviré mouton.

Bel poveb kréyol 110

«Yo ka siyé kòn tout majò» é lapousiè té di plis ki sa van chayé’y.

Bel poveb kréyol 111

Fo «pa janmen konté zé an tjou poul», sé «sa ki an fal ou ki ta’w» sé sa sé foutbalè Brézili-la aprann la simenn pasé.

Bel poveb kréyol 112

Koté zig pa ni may” sé sa sé mè lakot karayib la aprann.

Bel poveb kréyol 113

Sé an djol bosi ou ka trouvé pli bel mépri.

Bel poveb kréyol 114

Lè chien fen i ka viré kay met-li.

Bel poveb kréyol 115

Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé.

Bel poveb kréyol 116

«Sé bon tjè krab ki fè si i pa ni tet», sé sa Bèber aprann anlè tour yol la.

Bel poveb kréyol 117

Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé taw’.

Bel poveb kréyol 118

Toutan solèy poko kouché ich tig pa ka manjé san soupé, sé sa Sédrik aprann an kous siklis Giyàn la.

Bel poveb kréyol 119

Kay koulé tronpé solèe men li pa janm tronpé lapli.

Bel poveb kréyol 120

Ni moun ki pa lé “pran dlo mousach pou let” pas yo sav “klendendeng pa zétwal”.

Bel poveb kréyol 121

«Lapenn pofitè» mé nou ka swété Patrik bon vwajaj ek bénédiksion di siel kon Elwa pou vwayajé.

Bel poveb kréyol 122

Kontinié violans sé «mété mangous an kaloj poul».

Bel poveb kréyol 123

«Timanmay ti lapenn; gran manmay gran lapenn».

Bel poveb kréyol 124

«Sé sa ou enmen ka fè’w bien», mé délè sé pa «tout gro boutey losion ka santi bon».

Bel poveb kréyol 125

«Vié kannari ka fè bon soup» mé es rété kannari toujou?

Bel poveb kréyol 126

Pengad, «tété doubout sé pou an tan» pa janmen bliyé zanset.

Bel poveb kréyol 127

Ou sé di pou Ayiti, Toma pa ka distrè: «Pli ou déchiré, pli chien ralé’w» épi: «Sé lè’w déchiré ou ka jwenn belmè’w».

Bel poveb kréyol 128

Manmay moli asou violans-lan «Fonmi pa ka mouri anba barik siwo».

Bel poveb kréyol 129

«Sé pa tout lè an pou chanté i ka ponn!»

Bel poveb krèyol 130

«Fok pa janmen konté zé ki an tjou  poul”, sé « sa ki an fal-ou ki ta’w».

Bel poveb kréyol 131

«Si ou moli ou fini wè solèy lévé» épi «Jé krévé pa anpéché kok kalité goumen».

Bel poveb kréyol 132

Ti-kochon té mandé manman’y poutji djol-li long konsa: manman-an té réponn: tanto, tanto…. ében nou ka wè’y!

Bel poveb kréyol 133

«Ou sav sa ou ka kité, ou pa sav sa ou ké trouvé» Lanné 2010 di 2011 ka balansé.

Bel poveb kreyol 134

«Ou pa bizwen ouvè djol chouval pou sav konmen dan i ni»

Bel poveb kréyol 135

«Bel lang ka bay chouval a krédi» sé pétet sa ki fet Labateliè.

Bel poveb kréyol 136

«An sel mouton ka galé tout an troupo»

Bel poveb kréyol 137

Mantjé tonbé sé bel, Matjilpa fè «katjil avan lapey». 

Bel poveb kréyol 138

«Sé lè mahogany tonbé ou ka wè tout londjè’y» «lanmò pa ni viré»

Bel poveb kréyol 139

«Tout kouyon mò Senpiè» mé pa tout touloulou.

Bel poveb kreyol 140

«Sé lé pli jòn an grap-la yo ka vizé» tout konsomatè Matinik viré konnet sa dépi tjenz jou.

Bel poveb kréyol 141

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouri dèyè mouch» fo pa janmen fè trop fos anlè branch prin-sitè.

Bel poveb kréyol 142

Ni anlo élekté ki di «simié ou enmen balawou jòdi ki taza dèmen» antouléka yo rété bò kay-yo.

Bel poveb kréyol 143

«Kabrit ki pa malen pa gra» mé « si ou pa kabrit pa janmen alé manjé anlè kayè»

Bel poveb kréyol 144

«Yo pa ka chayé dlo an panyen» ek «bout janbet vomié ki zong».

Bel poveb krèyol 145

« pa tou di antré, sé sòti ki met» mé «koko sek toujou ni dlo»

Bel poveb kréyol 146

«Chak bètafé ka kléré pou nam-li»

Bel poveb kréyol 147

«Bon acha pa komen» é délè «lajan fè chen dansé»

Bel poveb kréyol 148

«Sé bon tjè krab ki fè si i pa ni tet» mandé Alfred sa.

Bel poveb kréyol 149

Erik baré van mé i sav «dépi sé pa jou’w, ou pé pasé tout losion asou’w ou ké toujou santi».

Bel poveb kréyol 150

“Nonm ka di san fè, Bondié ka di san fè”

Bel poveb kréyol 151

«Pli ou déchiré, pli chien ralé’w», é «Lè ladévenn tonbé anlè’w menm an tè sek ou ka trapé an pirézi»

Bel poveb kréyol 152

«Si mwen té sav toujou dèyè» «bef bétjé an kann bétjé» pa mélé’w.

Bel poveb kréyol 153

«Brital tjwé ich-li, pasians sové-yo».

Bel poveb kréyol 154

«Simié ou piti akay ou pito gran lakay lézot».

Bel poveb kreyol 155

«Mantè pa ni mémwa», é «manti fè dé labé goumen asou lotel»

Bel poveb kréyol 156

An politik-la ni sennatè ki sav «fok ou kayé pwason pou ni bway»

Bel poveb kréyol 159

Tout péchè ka maché épi fes pantalon yo krévé, machann pwason ka maché épi kolié-chou.

Bel poveb kreyol 160

Gro kok ka fè sa i lé, ti-kok ka fè sa i pé.

Bel poveb kreyol 161

«Lajan ka fonn kon gres an difé» mandé Lagres pou sa.

Bel poveb kréyol 162

Lanmò brigo ka ranjé solda” é sé bien pou sa “kabrit ki lib ka ri kabrit ki an kod”.

Bel poveb kréyol 163

«Evité malè pli bon pasé kité vini» pengad lè yo ka palé di alert siklòn.

Bel poveb kréyol 164

Ni an tipawol ka di «Si ni jistis pou Matiren, dwé ni jistis pou Matirin»

Bel poveb kréyol 165

Si ou enmen bisui méritjen-an, sé pou’w enmen kout pié méritjen-an tou»

Bel poveb kréyol 166

Pengad kout wont, “sé mizè ki fè tig manjé tè-gra” mé sé “bef sel ki sav konmen yenyen ka pozé an zié’y

Bel poveb kréyol 167

«Sa lanmen dwet fè, lanmen goch pa pou sav»

Bel poveb kréyol 168

«Gran kouté piti, piti kouté gran» mé « bourik fè piti pou do’l pozé»

Bel poveb kréyol 169

«Lanmò brigo  ka ranjé solda» mé es fok nou réjoui nou di tousa ki nouvo?

Bel poveb kréyol 170

«Sé sa ou enmen ka fè’w dibien» mé «makak pa ka so tet pou li fè lagrimas».

Bel poveb kréyol 171

«Lè ou aprann makak voyé woch, sé tet a’w i ka krazé avan».

Bel poveb kréyol 172

«Sa mel ka di an pié koubari, sé pa sa i ka di lè i an kaloj» mé «si ou atann anlè kannari bel mè’w asiré ou ké mò fen».

Bel poveb kréyol 173

«Rété paré pas ou pa sav akilé, mangous pé pran piti’w!»

Bel poveb kréyol 174

«Pa di sa ou pa sav» pas sa ou pa  sav gran pasé’w.

Bel poveb kréyol 175

«Sèpan ka chanjé lapo,mé sé toujou sèpan»

Bel poveb kréyol 176

Si yo di’w «ou chansé kon kochon lavèy-nwel» asiré ou pa chansé!

Bel poveb kréyol 177

«Yo pa ka koupé ké chen kout dé fwa», é «chat brilé pè difé»

Bel poveb kréyol 178

Manmay pa bokanté pawol pou kou, padavwa «Envité siklòn kay-ou, sé krazé pié friyapen’w»

Bel poveb kréyol 179

Yo di «kabrit ki pa malen pa gra», «chak bètafé ka kléré pou nàm-li».

Bel poveb kréyol 180

«Pisimié ou ni woch an kannot ou pasé’w ni mové matlo».

Bel poveb kréyol 181

«Fok mété difé dan pay pou konnet langaj kritjet.»

Bel poveb kréyol 182

«Fok mété difé dan pay pou konnet langaj kritjet».

Bel poveb kréyol 183

Ou sé pou jénes-la «lè ou ped bef, ou fouben ped chenn».

Bel poveb kréyol 184

«Pa pran dité pou maltet ki pa ta’w»

Bel poveb kréyol 185

«Tout jé sé jé, mé kasé bwa an tjou…. «lasivilizasion» pa jé »

Bel poveb kréyol 186

«Lè ou an dévenn, an grenn diri pé fann tet-ou»

Bel poveb kréyol 187

«An mové pawol ka blésé pasé an kout woch»

Bel poveb kréyol 188

«Fanm sé chat nonm sé zonbi»

Bel poveb kréyol 189

«Fòtin malonet pa janmen diré»

Bel poveb kréyol 190

«Sa ki pa ka krapo ni ka pa alé an ma»

Bel poveb kreyol 191

«Premié so pa so» sé fanm ka di an politik.

Bel poveb kreyol 192

Pengad manmay sé jou-tala plen «gran parad piti kout baton»

Bel poveb kreyol 193

«Ou pa ka montré makak fè lagrimas» mé sé jou-tala ni bon makakri.

Bel poveb kréyol 194

«Janbet ou trouvé an gran chimen, nan gran chimen ou ped li»

Bel poveb kréyol 195

«Milat sé milé, lè ou pa ka atann ou, i ka ba’w an kout pié an tret»

Bel poveb kréyol 196

Bef douvan bwè dlo klè”, man pengad sa ki douvan pa koulé.

Bel poveb kreyol 197

«Kouyonnen doktè maladi pa djéri» Pengad pou pa «sòti an sann pou tonbé an difé»

Bel poveb kréyol 198

«Jé krévé pa anpéché kok kalité goumen»

Bel poveb kréyol 199

Manmay es «bourik ap travay pou chwal galonnenn?» sé zot ka wè.

Bel poveb kréyol 200

Dépi ou brè sé pa ich ou ki ka sou, mé lavi’y pé gaté.

Bel poveb kréyol 201

«Sé sa ki an fal ou ki ta’w» mé sé pa tou di kouri, sé savwaw séré ki met.

Bel poveb kréyol 202

«Tan fè tan, tan kité tan»

Bel poveb kréyol 203

«Sé pa tou di antré,sé sòti ki met»

Bel poveb kréyol 204

“Lè bab kanmarad ou ka brilé wouzé ta’w”

Bel poveb kréyol 205

Sa’w pa sav gran pasé’w”.

Bel poveb kréyol 206

Si’w pa dòmi an pou layé ou pé pa di si pou ka ronflé

Bel poveb kréyol 207

Ti-kochon té mandé manman’y poutji djol li long konsa: manman’y réponn li: tanto tanto o a wè!

Bel poveb kréyol 208

«Dèyè chien sé chien, douvan chien sé Misié chien».

Bel poveb kréyol 209

Epi kriz la, «lanmizè fè bef manjé lanmant» mé ki sa nou ké manjé?

Bel poveb kréyol 210

«Vomié ou ni ti koko pasé ou chatré» akondi Mona té di «vomié maché an ranyon pasé’w maché touni».

Bel poveb kréyol 211

«Lanmè pa ni branch» mé es sé ta tout moun?

Bel poveb kréyol 212

Akondi pawol anglé a «lespwi fò mé bouden sé met»

Bel poveb kréyol 213

«Si man té sav toujou tro ta » épi « sé pa lè an moun ka néyé pou aprann li najé»

Bel poveb kréyol 214

Woch dan dlo pa konnet doulè woch dan soley

Bel poveb kréyol 215

«Sé pa an sel jou bef bouzwe latjé’y pou kouri dèyè mouch»

Bel poveb kréyol 216

Ladévenn ka apiyé asou do neg

Bel poveb kréyol 217

«Lajan ka fonn kon gres an difé»

Bel poveb kréyol 218

«Kouyon sé jaden a savan»

Bel poveb kréyol 219

«Chak kochon ni sanmdi yo oben lavey nwe li»

Bel poveb kréyol 220

«Tout péchè ka maché épi fes pantalon yo krévé, machann pwason ka maché épi kolié-chou».

Bel poveb kréyol 221

«Tout jé sé jé mé kasé bwa an tjou makak pa jé»

Bel poveb kréyol 222

«Pa pran an sis pou nef, pas dé mal pa an pè».

Bel poveb kréyol 223

«Pou si pé lapech ka ba, ralé kanno’w atè».

Bel poveb kréyol 224

«Poul ka kouvé zé kanna, mé yo pa ka alé an dlo ansanm».

Bel poveb kréyol 225

«Yo pa pran zwéso ak rara, mé pwéson non pli san lak».

Bel poveb kréyol 226

«Sa ki palé tonbé pa jwé, sa ki pa krapo, pa tonbé an ma».

Bel poveb kréyol 227

«Apré bal tanbou lou».

Bel poveb kréyol 228

«Woulé nan vwatu’w mé respekté kabwet mwe».

Bel poveb kréyol 229

«Zépolet chef pa klouré, sé taché li taché ak zépeng».

Bel poveb kréyol 230

Pengad nou pa di tro vit «makoumè mò fiyel fini» pas «pi ta pé pli tris».

Bel poveb kréyol 231

Fok «pran douvan avan douvan pran’w», pas «bef douvan bwè dlo klè».

Bel poveb kréyol 232

«Chak bètafé ka kléré pou nam li».

Bel poveb kréyol 233

Chak kochon ni sanmdi yo mé anlo krab tou «Sé bon tjè krab, ki fè i pa ni tet».

Bel poveb kréyol 234

«Lè ou déchiré, sé lè ou ka jwenn bel mèw».

Bel poveb kréyol 235

«Akoma tonbé tout moun di sé bwa pouwi» mé sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav!

Bel poveb kréyol 236

«Lapenn profitan» «ayen pa séché pi vit pasé jé».

Bel poveb kréyol 237

«La chouval alé bourik rivé ka tou, mé toutan ou anlè lanmè pa janmen jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 238

«Pasians bat brital» épi titak pasians an jou anboutéyaj ké bout.

Bel poveb kréyol 239

«Dèyè do pa kò» mé listwa la pou fè nou konnet.

Bel poveb kréyol 240

«Si rat pa té sav sa yo ka fè lannuit, yo pa té ké séré lajounen» pi ta pé pi tris si nou pa ouvè zié nou.

Bel poveb kréyol 241

«Twop lespri, sot pa lwen» mé es «Tout kouyon mò Senpiè»? 

Bel poveb kréyol 242

«Bef douvan bwè dlo klè” mé annou pa sali dlo.

Bel poveb kréyol 243

«Lè poul ka bwè dlo i pa ka lonbilié Bondié» ek «Si larèkonésans pa dòmi, rèpwoch pa révéyé-l».

Bel poveb kréyol 244

«Toutan ou anlè lanmè, fok pa janmen jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 245

«Ou pa ka antré an soulié ki pli gran ki pié’w», mé chak bètafé ka kléré pou… zot ja sav.

Bel poveb kréyol 246

«Milat sé milé, lè ou pa ka atann ou, i ka ba’w an kout pié an tret».

Bel poveb kréyol 247

«Twop palé pa bon» sirtou si sé pawol……

Bel poveb kréyol 248

«Toutan ou anlè lanmè pa janmen jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 249

«Sé prel chien ka djéri’w lè chien mòdéw», sé «kod yanm ka maré yannm»!

Bel poveb kréyol 250

«Sa’w pa s av gran pasé’w».

Bel poveb kréyol 251

«Woch an dlo pa konnet doulè woch an solèy».

Bel poveb kréyol 252

«Zié wouj pa brilé savann».

Bel poveb kréyol 253

«Sé pa tout gro boutèy losion ka santi bon».

Bel poveb kréyol 254

«Lè an moustik mòdé’w ou pé pa sav si sé an mal oben an fimel».

Bel poveb kréyol 255

«Envité siklòn akay-ou sé pou krazé pié fouyapen’w

Bel poveb kréyol 256

«Krab manké yon pié, sa pa opozé’l maché».

Bel poveb kréyol 257

«Kotjinri pa ka monté mòn, ek si kay koulé tronpé soléy lipa janm tronpé lapli».

Bel poveb kréyol 258

Makak di: «si travay té bon, y opa té ké péyé pou fè’y» mé «fenyan pa ka niché dwet».

Bel poveb kréyol 259

Lanmò brigo ka ranjé zafè solda”  ek “Lapenn profitan”.

Bel poveb kréyol 260

«Sé pa menmjou ou manjé tè bouden’w ka anflé».

Bel poveb kréyol 261

«Moun mò pa ni pouvwa» mé séboug politik-la pa pou konnet, yo, yo lé ni.

Bel poveb kréyol 262

«Epi pasians ou pé wè trip fonmi» «Toutan solèy poko kouché ich tig pa ka dòmi san soupé».

Bel poveb kréyol 263

«Kay koulé tronpé solèy, mé li pa janm tronpé lapli».

Bel poveb kréyol 264

«Tout jé sé mé kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 265

«Pli ou déchiré, pli chien ralé’w» ek « sé lè ou an ranyon ou ka jwenn belmè’w».

Bel poveb kréyol 266

Sé jou-tala ni anlo «gran mouvman piti kout baton» épi anlo «gran van ti-vwel».

Bel poveb kréyol 267

«Sè lè akoma tonbé ou ka wè londjè’y».

Bel poveb kréyol 268

«Ravet pa ni rézon douvan poul» mé «ni an tan pou chak bagay».

Bel poveb kréyol 269

«Kisiswa londjè lannuit, asiré jou ké lévé».

Bel poveb kréyol 270

Sé jou-tala ni anlo «yo la pou bwè let, yo pa la pou konté vo».

Bel poveb kréyol 271

«Sa mel ka di an piébwa, sé pa sa i ka di a lè i atè».

Bel poveb kréyol 272

«Ti-kou long diré» mé «ti-bouton mennen maleng».

Bel poveb kréyol 273

«Tout jé sé jé, mé monté pié lépini pa ».

Bel poveb kréyol 274

«Sé sa ka tjébé latjé prel la ki sav si i cho, si i fret».

Bel poveb kréyol 275

«Pou an sel pen ou pa ka ped tout an founen».

Bel poveb kréyol 276

«Moustik piti mé i ka fè moun wouklé».

Bel poveb kréyol 277

«Lè ou ni létajè ou ka atiré souri».

Bel poveb kréyol 278

Bon maché kouté chè ek chandilié pli chè ki lantèman.

Bel poveb kréyol 279

«Sé pa tout gro boutèy losion ka santi bon» ni «tout bel pawol pou pran pou lajan kontan».

Bel poveb kréyol 280

«Eleksion san an kout tjenba, sé an blaf san piman».

Bel poveb kréyol 281

«Zépolet chef pa klouwé, sé taché li taché ak zépeng».

Bel poveb kréyol 282

«Pies senksou pa ped sé lanmonné a ki mal konté».

Bel poveb kréyol 283

«Avan mayé sé « chè doudou » apré mayé sé « si man té sav».

Bel poveb kréyol 284

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé».

Bel poveb kréyol 285

«Bel fransé pa vé di lespri» «sé pa tou di ni an bel zouti, fok ou sa sèvi’y».

Bel poveb kréyol 286

«Yo pa ka pran mouch épi vineg ni zwézo ak rara»

Bel poveb kréyol 287

«Fè sa’w lé mé pa bliyé la ou sòti».

Bel poveb kréyol 288

«Apré bal tanbou lou».

Bel poveb kréyol 289

«Sé pa tou di kouwi, sé savwaw séré».

Bel poveb kréyol 290

«Tout jou sé fet, mé sé pa tout jou ou ka fété».

Bel poveb kréyol 291

Jòdi pou wou dèmen pou mwen.

Bel poveb kréyol 292

«Mouch di: Man pa ka  janmen las, pli an bet ka santi, pli man asou’y».

Bel poveb kréyol 293

«Lè an chien ni labitid manjé zé, i ka soté anlè an bouton lapot blan».

Bel poveb kréyol 294

«Yon jou pou djab, yon jon pou Bondié».

Bel poveb kréyol 295

«Toutan solèy poko kouché, ich tig pa ka dòmi san soupé».

Bel poveb kréyol 296

«Sé tout gro ek bel boutèy losion ka santi bon».

Bel poveb kréyol 297

«Lapo kochon sé manman Félisité».

Bel poveb kréyol 298

«Epi pasians ek volonté ou ka rivé wè trip fonmi».

Bel poveb kréyol 299

«Lè ou piti, fout ou ka pran fè».

Bel poveb kréyol 300

«Tout bef konnet pitjet yo».

Bel poveb kréyol 301

«Bef douvan bwè bon dlo” mé “woch dan dlo pa konnet doulè woch an solèy».

Bel poveb kréyol 302

«Madichon ou bay belmè, sé manman’y li rivé».

Bel poveb kréyol 303

«Sé pa lè an moun ka néyé, pou montré’y najé» ek chonjé «bef douvan bwè dlo klè».

Bel poveb kréyol 304

Tan fè tan, tan kité tan.

Bel poveb kréyol 305

«Sé né a chien ka fè konmision a chien».

Bel poveb kréyol 306

«Jé krévé pa anpéché kok kalité goumen».

Bel poveb kréyol 307

«Bel lang ka bay chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 308

«Anba latè pa ni chouval bwa» sé atjelman pou nou choyé sa nou enmen.

Bel poveb kréyol 309

«Ladévenn ka apiyé asou do neg», mé «pofitasion ka wosé tansion».

Bel poveb kréyol 310

«Chak bètafé ka kléré pou nam li» «chak dokè ka pléré pou prim li».

Bel poveb kréyol 311

«Bef douvan bwè dlo klè» mé «si ou pa krapo pa tonbé an ma».

Bel poveb kréyol 312

«Bel lang ka bay chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 313

«Toutan solèy poko kouché, ich tig pa ka dòmi san soupé».

Bel poveb kréyol 314

«Lapenn pofitè» é «jou malè pa ni prangad».

Bel poveb kréyol 315

«Fo pa tjouyé tousa ki gra adan on sel jou».

Bel poveb kréyol 316

«Chak kochon ni nwel yo, tro présé pa ka fè jou ouvè».

Bel poveb kréyol 317

«Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 318

«An move pawol ka blésé pasé an kout woch».

Bel poveb kréyol 319

«Sé pa vié goril ou ka montré fè lagrimas».

Bel poveb kréyol 320

«Tété  doubout sé pou an tan», ek «Tout kouyon mò Senpiè».

Bel poveb kréyol 321

«Présé kouté pa présé réponn» mé «bel pawol pa ka tjuit».

Bel poveb kréyol 322

«Pli ou an ranyon, pli chien ralé’w» é «sé lè ou an ranyon ou ka jwenn belmè’w».

Bel poveb kréyol 323

Lanmè bel navidjé, mé «Si man té sav toujou dèyè».

Bel poveb kréyol 324

«Saw pa lé wè an razié, sé sa ou ka trouvé an fon chanm ou».

Bel poveb kréyol 325

«Lè ou wè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 326

«Fanm ka tonbé set fwa, i toujou ka rilévé» sé bien pou sa «vié kok di’w pa fié poulet».

Bel poveb kréyol 327

«Pa atann akoma lonjé pou sa wè grandè’y».

Bel poveb kréyol 328

«Bel lang ka bay chouval a krédi» épi « pasé kontra pa lé di ou mayé».

Bel poveb kréyol 329

«Bef douvan brè dlo klè» mé «pati douvan pa vé di genyen».

Bel poveb kréyol 330

«Tété doubout sé pou an tan» ek «sa ki ba’w konsèy achté chouval gwo bouden pa ka édé’w swen’y».

Bel poveb kréyol 331

«Si ou pa ba boukan manjé, boukan ka étenn».

Bel poveb kréyol 332

«Chak nonm, chak katjil, chak tet chak lespriz».

Bel poveb kréyol 333

«Ajounou pa ayen, sé prédié ki met».

Bel poveb kréyol 334

Tout péchè ka maché épi fes pantalon yo krévé, machann pwason ka maché épi kolié chou.

Bel poveb kréyol 335

«Sé bef selman ki sav konmen yenyen ka pozé an zié’y».

Bel poveb kréyol 336

«Milat sé milé: lé ou pa ka atann ou, i ka ba’w an kout pié an tret».

Bel poveb kréyol 337

«Sa ki pa tonbé an jaden’w, pa menyen’y».

Bel poveb kréyol 338

«Zatrap bandé pa konnet si souri malad, mé mannikou fen bouben zatrap».

Bel poveb kréyol 339

«Tout jé sé jé, mé kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 340

«Chak chien ka niché grenn li an gou’y» ek «Sulon mizik, sulon danser».

Bel poveb kréyol 341

«Chouval ka rété an létjiri, milé an savann».

Bel poveb kréyol 342

«Ou ka fè ich ou pa ka fè santiman'y».

Bel poveb kréyol 343

«Sa’w pa konnet gran pasé’w’».

Bel poveb kréyol 344

«A pa divan tout sab, sèpan ka lovri so djol».

Bel poveb kréyol 345

«Padon pa ka djéri bos, mé palé ka djéri bles».

Bel poveb kréyol 346

«Sé pa lè yon moun ap néyé pou’w montré-l najé».

Bel poveb kréyol 347

«Chak tet, chak lespri» «chak nonm, chak katjil».

Bel poveb kréyol 348

«Bel lang ka bay chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 349

«Bienfè pa ni mèsi» et «Sé engratitid ka mennen riproch».

Bel poveb kréyol 350

«Chak nonm, chak katjil» mé «chak tet, chak lespri».

Bel poveb kréyol 351

«Avan zaboka té bay, makak té ka nouri ich-li».

Bel poveb kréyol 352

«Gwo bonda pa lasanté», mé gwo bouden non pli.

Bel poveb kréyol 353

«Mouton enmen kité kou’y pann».

Bel poveb kréyol 354

«Chien blan toujou ni dévenn an lalin klè» jijéwè lè i wouj.

Bel poveb kréyol 355

«Ti-pawol fè gran zafè» mé «gwo kok ka fè sa i lé, ti-kok ka fè sa i pé».

Bel poveb kréyol 356

«Zé pa dwet antré an kalenda woch».

Bel poveb kréyol 357

«Mizè fè chini manjé tabak » ek « makak manjé piman».

Bel poveb kréyol 358

«Chik pa respekté met bitasion».

Bel poveb kréyol 359

«Mizè bef pa lapenn chouval».

Bel poveb kréyol 360

«Jou malè pa ni prangad» ek  «lapenn profitè».

Bel poveb kréyol 361

«Kouyonnen doktè maladi pa ka djéri».

Bel poveb kréyol 362

«Lanné pasé toujou pli bon».

Bel poveb kréyol 363

«Dèyè do chien sé sakré chien, douvan chien sé misié chien».

Bel poveb kréyol 364

«Dèyè do pa kò «é» apré bal tanbou lou».

Bel poveb kréyol 365

«Vié kannari ka fè bon soup » mé «es fiyel mò, makoumè fini».

Bel poveb kréyol 366

«Gran-moun sé rimed».

Bel poveb kréyol 367

«Bel lang ka ba’y chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 368

«Sé sa ou enmen ka fè’w bien».

Bel poveb kréyol 369

«An kout lang ka blésé pli fò ki an kout kouto».

Bel poveb kréyol 370

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouwi dèyè mouch».

Bel poveb kréyol 371

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 372

Sé sa ka tjébé latjé prel la ka sav si i cho si i fret.

Bel poveb kréyol 373

«Pies senk sou pa ped, sé lanmonné-a ki mal konté».

Bel poveb kréyol 374

«Pli ou penyen, pli chivé’w grennen».

Bel poveb kréyol 375

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouri dèyè mouch».

Bel poveb kréyol 376

«Pawol an bouch pa chaj».

Bel poveb kréyol 377

«Mouton pa gen dan, lò li mòdé, so bobo éternel».

Bel poveb kréyol 378

«Miévo an ranyon ki touni».

Bel poveb kréyol 379

«Palé fransé pa vé di lespri».

Bel poveb kréyol 380

«Yo pa pran zwézo ak rara».

Bel poveb kréyol 381

«Bel lang ka bay chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 382

Fok ou mété difé an pay pou tann langaj kritjet.

Bel poveb kréyol 383

«An bon dézod pé mété an bon lod».

Bel poveb kréyol 384

«Pies senk sou pa ped, sé lanmonné-a ki mal konté».

Bel poveb kréyol 385

«Mizè fè chini manjé tabak».

Bel poveb kréyol 386

«Fo pa janmen konté zé an tjou poul».

Bel poveb kréyol 387

«Si ou pa lévé wob lamarié, ou pa sav ki jipon i ni».

Bel poveb kréyol 388

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouwi dèyè mouch».

Bel poveb kréyol 389

«Maladi gaté vayan, i ka rivé a chouval i ka pati a pié».

Bel poveb kréyol 390

«Pa atann an moun mò pou nou montré’y nou simié’y».

Bel poveb kréyol 391

«Fo pa tjouyé tou sa ki gra dan an sel jou».

Bel poveb kréyol 392

«Malédision ou ba’y belmè, sé manman’w li rivé».

Bel poveb kréyol 393

«Mété poul la siwoch li wa graté kanmenm».

Bel poveb kréyol 394

«Pasé kontra pa lé di ou mayé».

Bel poveb kréyol 395

«Zakolik ka bat pè pou volè wob-li».

Bel poveb kréyol 396

«Tikochonkarinenmanman’y».

Bel poveb kréyol 397

«Pa kontéanlèziélézot pou dòmi».

Bel poveb kréyol 398

«Lonbrik kòché vant fè mal».

Bel poveb kréyol 399

«Avan mayé sé “chè doudou” ; apré mayé sé “si man té saz».

Bel poveb kréyol 400

«Solèy kouché, malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 401

«Zannimo pa konnet doulè krétjen».

Bel poveb kréyol 402

«Tout jou sé fet, mé sé pa tout jou ou ka fété».

Bel poveb kréyol 403

«Avan zaboka té ka bay, makak té ka nouri yich-li».

Bel poveb kréyol 404

«Tout jé sé jé, kasé bwa an tjou makak pa jé.»

Bel poveb kréyol 405

«Achté tanbou pa ayen, sé kwenyen’y ki tout».

Bel poveb kréyol 406

«Ajounou pa ayen, sé prédié ki met».

Bel poveb kréyol 407

«Fanm sé chaten’y, nonm sé friyapen dou».

Bel poveb kréyol 408

«An éleksion san kotjen, sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 409

«Krab manké yon pié, sa pa opozé’l maché».

Bel poveb kréyol 410

«Lè chien ké pran medsin, i pé ké pisé asou tout zeb».

Bel poveb kréyol 411

«Fo toujou ou ba krab manjé pou ou manjé’y apré».

Bel poveb kréyol 412

«Sa ou pa enmen, sé sa ou ka wè».

Bel poveb kréyol 413

«Ni dé bagay ki pa ka izé, sé platpié ek nen kochon».

Bel poveb kréyol 414

«Vomié ou maché pou kéchòy pito ou kouri pou ayen».

Bel poveb kréyol 415

«Avan ou té lapen man té ja garenn».

Bel poveb kréyol 416

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé».

Bel poveb kréyol 417

«Dé kapitenn pa ka gouvènen an menm bato».

Bel poveb kréyol 418

«Tout jou sé fet, mé sé pa touléjou ou ka fété».

Bel poveb kréyol 419

«Avan mayé, sé chéri doudou, lè ou mayé, sé si man té sav».

Bel poveb kréyol 420

«Si travay té bon sé pneg ki té kay trouvé’y».

Bel poveb kréyol 421

«Chien-d chas pa ka bliyé met-li».

Bel poveb kréyol 422

«Sé soulié tou sel ki sav si choset ni tou».

Bel poveb kréyol 423

«Simié senp solda pito koumandan an lanfè».

Bel poveb kréyol 424

«Lawout sé tjè».

Bel poveb kréyol 425

«Si pa té ni tig, makak té ké wa laforè».

Bel poveb kréyol 426

«Pou chak sen chak chandel».

Bel poveb kréyol 427

«Sa va rivé dan semenn kat jédi».

Bel poveb kréyol 428

«Sa ki pa bon pou zwa, pa bon pou kanna».

Bel poveb kréyol 429

«Tout bef konnet pitjet yo».

Bel poveb kréyol 430

«Sé pa tou di kouri, sé savwaw séré ki tout».

Bel poveb kréyol 431

«Lè solèy ka chofé, chien ka di i ké fè kay li».

Bel poveb kréyol 432

«Tété doubout sé pou an tan».

Bel poveb kréyol 433

Ou faché avek gran chimen, ki koté ou ap pasé?

Bel poveb kréyol 434

«Tan fè tan, tan kité tan».

Bel poveb kréyol 435

«Bel pawol pa ka tjuit».

Bel poveb kréyol 436

«Imité ka détenn».

Bel poveb kréyol 437

«Si’w lé manjé chadron, fo pa ou pè pikan».

Bel poveb kréyol 438

«Sé bon pié ki sové mové kò».

Bel poveb kréyol 439

«Solèy kouché, malè pa ka kouché».

Bel poveb kréyol 440

«Poul ka kouvé zé kanna mé yo pa ka alé an dlo ansanm».

Bel poveb kréyol 441

Bel lang ka ba’y chouval a krédi.

Bel poveb kréyol 442

«Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 443

«Man vréyé dlo man pa mouyé pèsonn».

Bel poveb kréyol 444

«Lé konséyè pa toujou lé péyè».

Bel poveb kréyol 445

«Rantré pa ayen, sé sòti ki met».

Bel poveb kréyol 446

«Evité malè pli bon pasé kité vini».

Bel poveb kréyol 447

«Chien maré sé pou lapidé».

Bel poveb kréyol 448

«An kout lang osi danjéré ki an kout janbet».

Bel poveb kréyol 449

«Si ou pa krapo, pa tonbé adan ma».

Bel poveb kréyol 450

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w!»

Bel poveb kréyol 451

«Zibié sa bliyé, zatwap pa sa bliyé».

Bel poveb kréyol 452

«Bel lang ka bay chouval a krédi».

Bel poveb kréyol 453

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka anflé».

Bel poveb kréyol 454

«Tout krab-la mò an bari a».

Bel poveb kréyol 455

«Dlo sé lavi, pa sali’y».

Bel poveb kréyol 456

«Solèy kouché, malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 457

«Kat zié kontré, manti fini».

Bel poveb kréyol 458

«Pasé kontra pa lé di ou mayé».

Bel poveb kréyol 459

«Si rat pa té sav sa yo ka fè lannuit, yo pa té ké séré lajounen».

Bel poveb kréyol 460

«Kouyonnen doktè, maladi pa ka djéri».

Bel poveb kréyol 461

«Woch dan dlo pa konnet doulè woch an solèy».

Bel poveb kréyol 462

«Tan fè tan, tan kité tan».

Bel poveb kréyol 463

«Toujou ni an djab pou opozé laposésion pasé!»

Bel poveb kréyol 464

«Avan maché sé chéri doudou, aprè sé si man té sav».

Bel poveb kréyol 465

«Woch an solèy pa konnet doulè woch an dlo».

Bel poveb kréyol 466

Sé bef sel ki sav konmen yenyen ka pozé an zié’y.

Bel poveb kréyol 467

«Toutan solèy poko kouché, yich tig pa ka dòmi san soupé».

Bel poveb kréyol 468

Nwazet bon pou sa kipa ni dan.

Bel poveb kréyol 469

«Sé sa ki an fal ou ki ta’w».

Bel poveb kréyol 470

«Bef douvan brè dlo klè».

Bel poveb kréyol 471

«Sa ki pou’w lariviè pa ka chayé’y».

Bel poveb kréyol 472

«Apré bal tanbou lou».

Bel poveb kréyol 473

«Dé mal krab pa ka rété dan an menm twou».

Bel poveb kréyol 474

«Ayen di fos pa bon».

Bel poveb kréyol 475

«Fo ou prévwè pou ou avwè».

Bel poveb kréyol 476

«Menmsi nen’w pouwi ou pa ka raché’y».

Bel poveb kréyol 477

«Fok pa achté chat an sak».

Bel poveb kréyol 478

«Tjanmay pa tiwoch».

Bel poveb kréyol 479

«Tig ka vini vié, zong-li ka rété filé».

Bel poveb kréyol 480

«Sa ki pa tonbé an jaden’w pa menyen’y».

Bel poveb kréyol 481

«Palé fransé pa vé di lespri».

Bel poveb kréyol 482

«Ni an tan pou chak choz, tro présé pa ka fè- jou wouvè».

Bel poveb kréyol 483

«Zanmi tou plen tan poch ou plen».

Bel poveb kréyol 484

«Bienfè pa ni mèsi».

Bel poveb kréyol 485

«Sé pli jòn an grap-la yo ka vizé».

Bel poveb kréyol 486

«Sé pa chak jou chat manjé konkonm».

Bel poveb kréyol 487

«Lè ou an dévenn, an grenn diri pé fann tet-ou».

Bel poveb kréyol 488

«Konyonnen doktè, maladi pa ka djéri».

Bel poveb kréyol 489

«An gran-moun pa an gran pen».

Bel poveb kréyol 490

«Apré bal, tanbou lou».

Bel poveb kréyol 491

«A pa tou di mandé moun dwet pitjet lè yo lévé kochi kon zen».

Bel poveb kréyol 492

«Adan grap kouyon-an sé pa mwen ki pli mi».

Bel poveb kréyol 493

«Rété trantjil sé an bon rimed».

Bel poveb kréyol 494

«Bef douvan brè dlo klè».

Bel poveb kréyol 495

«Katjil fet avan lapèy».

Bel poveb kréyol 496

«Bel pawol pa katjuit».

Bel poveb kréyol 497

«Sa ka kondui pa ka brè».

Bel poveb kréyol 498

«Fanm tonbé pa janmen dézespéré».

Bel poveb kréyol 499

«Yo pa ka vréyé woch an pié-mango vid».

Bel poveb kréyol 500

«An lanmen ka lavé lot».

Bel poveb kréyol 501

«Bo kok ka chanté an tout poulayé».

Bel poveb kréyol 502

«Bo kok ka chanté an tout poulayé».

Bel poveb kréyol 503

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé».

Bel poveb kréyol 504

«Lanmò brigo ka ranjé solda».

Bel poveb kréyol 505

«Dé mal krab pa ka viv an menm trou».

Bel poveb kréyol 506

«Sé vié kannari ka fè bon soup».

Bel poveb kréyol 507

«Ou pa ka tiré boyo pou mété pay».

Bel poveb kréyol 508

«An sel dwet pa ka pran pis».

Bel poveb kréyol 509

«Chak bètafé ka kléré pou nam-li».

Bel poveb kréyol 510

«Ou pé ni pliziè fanm, ou ni an sel manman».

Bel poveb kréyol 511

«Jaden lwen, zaboka gaté».

Bel poveb kréyol 512

«Toutan ou lanmè, pa jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 513

«Pa pran dlo mousach pou let».

Bel poveb kréyol 514

«Pa atann akoma lonjé pou wè londjè’y».

Bel poveb kréyol 515

«Lè yo pa sa dansé yo ka di mizik la pa bon».

Bel poveb kréyol 516

«Mannikou fen fouben zatrap».

Bel poveb kréyol 517

«Sé sa ou enmen ka fè dibien».

Bel poveb kréyol 518

«Rantré pa ayen sé sòti ki tout».

Bel poveb kréyol 519

«Toutan ou anlè lanmè, pa janmen jouwé manma rétjen».

Bel poveb kréyol 520

«Sa ki fet anlè lanmè pa pou rivé atè».

Bel poveb kréyol 521

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, zouzé ta’w»

Bel poveb kréyol 522

«Sé pa an sel bouch ki fann, nou tout bizwen manjé».

Bel poveb kréyol 523

«Bef douvan brè dlo klè».

Bel poveb kréyol 524

«Chak bef konnet pitjet yo».

Bel poveb kréyol 525

«Bef douvan, bwè dlo klè».

Bel poveb kréyol 526

«Bef douvan, bwè dlo klè».

Bel poveb kréyol 527

«Lè milat rivé, i ka di sé pa nègres ki manman’y».

Bel poveb kréyol 528

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 529

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w!».

Bel poveb kréyol 530

«Yo di lapokochon sé manman Félisité, pengad».

Bel poveb kréyol 531

«Lè milat ni an chouval i ka di nègres pas manman’y».

Bel poveb kréyol 532

«Bef fon pa konnet doulè bef mòn».

Bel poveb kréyol 533

«Tout jé sé kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 534

«Ti-poul suiv ti-kannan i mò néyé».

Bel poveb kréyol 535

«Solèy kouché malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 536

«Woulé ti-kò’w, pa Sali do’w».

Bel poveb kréyol 537

«Chak kochon, ni sanmdi-yo».

Bel poveb kréyol 538

«Sé kod yanm ka maré yanm».

Bel poveb kréyol 539

«Gwo kok ka fè sa i lé, ti kok ka fè sa i pé».

Bel poveb kréyol 540

«Ni défen moun, pa ni défen travay».

Bel poveb kréyol 541

«Tout jé sé jé, kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 542

«Sèpan ka chanjé lapo, mé ka rété sèpan».

Bel poveb kréyol 543

«A pa lè ou fen pou mété manjé asou difé».

Bel poveb kréyol 544

«Si ou pa dòmi an poulayé, ou pa sav si poul ka wonflé».

Bel poveb kréyol 545

«Pa atann akoma lonjé pou miziré londjè’y».

Bel poveb kréyol 546

«Gwok kok ka fè sa i lé, ti kok ka fè sa i pé.».

Bel poveb kréyol 547

«Gwok kok ka fè sa i lé, ti kok ka fè sa i pé».

Bel poveb kréyol 548

«Tout lang sé lang».

Bel poveb kréyol 549

«Tout jé sé jé mé kasé bwa an tjou makak pa jé.».

Bel poveb kréyol 550

«Lè bab kanmarad ou ka brilé wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 551

«Fanm sé chatenn, nonm sé fouyapen dou».

Bel poveb kréyol 552

«Bon maché kouté chè».

Bel poveb kréyol 553

«Rété trantjil sé an bon rimed».

Bel poveb kréyol 554

«Jòdi konsa dèmen diféranman».

Bel poveb kréyol 555

«Sé pa tou di kouri, sé savwaw séré ki konté !».

Bel poveb kréyol 556

«Sé bon tjè krab ki fè si i pa ni tet».

Bel poveb kréyol 557

«Pawol an bouch pa chay.»

Bel poveb kréyol 558

«Dlo dépasé farin.»

Bel poveb kréyol 559

«Fok ou mantjé néyé pou aprann najé.»

Bel poveb kréyol 560

«Fonmi chayé ravet» mé viryis-la fè tout moun doubout dwet.»

Bel poveb kréyol 561

«Menmsi nen’w pouri ou pa ka raché’y.»

Bel poveb kréyol 562

«Ou pa ka raché nen pou fè bel fidji.»

Bel poveb kréyol 563

«Bef douvan bwè dlo klè.»

Bel poveb kréyol 564

«Dlo dépasé farin.»

Bel poveb kréyol 565

«Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w.»

Bel poveb kréyol 566

«Fot manman’w ou ka tété papa’w.»

Bel poveb kréyol 568

«Katjil fet avan lapey».

Bel poveb kréyol 569

«Menmsi nen’w pouri ou pa ka raché’y».

Bel poveb kréyol 570

«Lè bab kanmarad-ou ka brilé wouzé ta’w !».

Bel poveb kréyol 571

«Two présé pa ka fè jou ouvè».

Bel poveb kréyol 572

«Kannari ka di chodiè bonda’y nwé».

Bel poveb kréyol 573

«Dan épi lang ka faché».

Bel poveb kréyol 574

«Tout jé sé jé, kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 575

«Tout jé sé Jé mé… zot ja sav».

Bel poveb kréyol 576

«Bef bétjé an kann bétjé».

Bel poveb kréyol 577

«Tout ti-bef konnet pitjet yo».

Bel poveb kréyol 578

«Lapo kochon, sé manman Félisité».

Bel poveb kréyol 579

«Sé pa mwen ki koupé koko Kodé».

Bel poveb kréyol 580

«Sé mel an piébwa ka rakonté’w sa ki pasé akay ou».

Bel poveb kréyol 581

«Lè lapli ka tonbé chien ka di i ké fè kay-li».

Bel poveb kréyol 582

«Pa atann ou fen, pou mété kannari’w an difé».

Bel poveb kréyol 583

«Sa ou pas av, lontan gran pasé’w».

Bel poveb kréyol 584

«Ou pa ka tiré boyo pou mété pay».

Bel poveb kréyol 585

«Soley kouché, malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 586

«Eleksion san kotjen, kon koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 587

«Soley kouché malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 588

«Woch dan dlo pa konnet doulè woch dan soley».

Bel poveb kréyol 589

«Tout jé sé jé mé kasé bwa an tjou makak pa jé».

Bel poveb kréyol 590

«Fo pa pè lapli par niyaj».

Bel poveb kréyol 591

«Fok toujou véyé lariviè, lè lapli ka tonbé an bwa».

Bel poveb kréyol 592

«An kanno koulé pa ka opozé dot navidjé».

Bel poveb kréyol 593

«Woch dan dlo pa konnet doulè woch dan soley».

Bel poveb kréyol 594

«Soley kouché, malè pa kouché».

Bel poveb kréyol 595

«Toutan ou anlè lamè, pa janmen jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 596

«Sa mel ka di an piébwa, sé pa menm lè i atè».

Bel poveb kréyol 597

«Konplo neg sé konplo chien».

Bel poveb kréyol 598

«Kouyonnen doktè ou pa ka trapé djérizon».

Bel poveb kréyol 599

«Pli ou évité ka, pli ou kontré zonbi».

Bel poveb kréyol 561

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé».

Bel poveb kréyol 562

«Fanm sav yo sé fanm».

Bel poveb kréyol 563

«Sé bef sel ki sav konmen yenyen ka pozé an zié’y».

Bel poveb kréyol 564

«Sé sa ki ka tjébé latjé prel-la ki konnet si i cho si i fret».

Bel poveb kréyol 565

«Pasians sé rasin lavi».

Bel poveb kréyol 566

«Prangad vo mié man fouben».

Bel poveb kréyol 567

«Kannari ka di chodiè bonda’y nwè».

Bel poveb kréyol 568

«Ou kité zonbi pou pran djab».

Bel poveb kréyol 610

«Achté tanbou pa ayen, kwenyen’y sé tout».

Bel poveb kréyol 611

«Sé pa tout pawol ki bon pou di».

Bel poveb kréyol 612

«An éleksion san frod, sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 613

«Jako pa konnet goumen, plim-li alé ladjè».

Bel poveb kréyol 614

«Sa ki pa bon pou zwa, pa bon pou kanna».

Bel poveb kréyol 615

«Sèpan ka chanjé lapo, sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 616

«Eleksion san tjenbwa sé an koubouyon san piman»

Bel poveb kréyol 617

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouri dèyè mouch».

Bel poveb kréyol 618

«Si ou pa krapo, pa tonbé an ma!».

Bel poveb kréyol 619

«Zabitan di plis ki sa, lariviè chayé’y».

Bel poveb kréyol 620

«Lapenn pofitè».

Bel poveb kréyol 621

«Lè difé pri an bab kanmarad-ou, wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 622

«Zandoli ka pisé fos koko’y».

Bel poveb kréyol 623

«Lanmò ka souprann».

Bel poveb kréyol 624

«Sé pa menmjou ou manjé tè, bouden’w ka anflé».

Bel poveb kréyol 625

«Lapo kochon sé manman Félisité».

Bel poveb kréyol 625

«Lè bab kanmarad-ou ka brilé wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 626

«Bef mò kité lanmizè pou lapo’y».

Bel poveb kréyol 627

«Présé kouté, pa présé réponn».

Bel poveb kréyol 628

«Bef toujou bizwen latjé’y pou kouri dèyè mouch».

Bel poveb kréyol 629

«Ou pa ka raché nen pou fè bel fidji».

Bel poveb kréyol 630

«Apré plézi sé lapenn».

Bel poveb kréyol 631

«Fifiné pa plévwa».

Bel poveb kréyol 633

«Lapenn pofitè».

Bel poveb kréyol 634

«Pawol dimanch pa pawol lendi».

Bel poveb kréyol 635

«Jou lanmò rivé ayen pa ka tjenbé’y».

Bel poveb kréyol 636

«Ti vwel ka sèvi gran batiman».

Bel poveb kréyol 637

«Latjé bef di: tan alé tan vini».

Bel poveb kréyol 638

«Toutan ou asou lanmè, pa jouwé manman rétjen».

Bel poveb kréyol 639

«Ladévenn pa konnet pokosion».

Bel poveb kréyol 640

«Dan ri kò, zié pléré mizè».

Bel poveb kréyol 641

«Chien pa lé bannann, i pa lé poul pran’y ».

Bel poveb kréyol 642

«Mié vo ou ni pito ou rafen».

Bel poveb kréyol 643

«La dévenn sé toujou pou kochon meg».

Bel poveb kréyol 644

«Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 645

«Mizè bef pa mizè chouval».

Bel poveb kréyol 646

«Moun wè défo lézot, yo pa ni zié pou ta-yo».

Bel poveb kréyol 647

«Tjuit karot-ou kité lot-la bouyi jiromon’y».

Bel poveb kréyol 648

«Lanmò ka souprann».

Bel poveb kréyol 649

«Lanmò toujou ni an koz».

Bel poveb kréyol 650

«Chak lè lapli ka tonbé, chien ka di i ké fè kay-li».

Bel poveb kréyol 652

«Ladévenn pa konnet pokosion».

Bel poveb kréyol 653

«Jako pa konnet goumen, plim-li alé ladjè».

Bel poveb kréyol 654

«Pies senk sou pa ped, sé lanmonné-a ki mal konté».

Bel poveb kréyol 655

«Lajan sé létè».

Bel poveb kréyol 656

«An éleksion san frod, sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 657

«Ladjè vèti pa ka tjwé viéfanm an kay».

Bel poveb kréyol 658

«Man pa manjé kodenn, man pa  sa péyé lasos-la!».

Bel poveb kréyol 659

«Tjuit karot-ou kité lot la bouyi jiwomon’y».

Bel poveb kréyol 660

«Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan!».

Bel poveb kréyol 661

«Sa gwobek ka di douvan moun, sé pa sa i ka di douvan labalet».

Bel poveb kréyol 662

«Mal papay fléri, i pa ka pòté».

Bel poveb kréyol 663

«Zibié ka bliyé, zatrap pa ka bliyé».

Bel poveb kréyol 664

«Pasians sé an rimed».

Bel poveb kréyol 665

«An éleksion san frod sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 666

«Fo pa kriyé bravo avan dépouyman».

Bel poveb kréyol 667

«Pa janmen konté zé an tjou poul».

Bel poveb kréyol 668

«Lè bab kanmarad ou ka brilé wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 669

«Prangad vomié man fouben».

Bel poveb kréyol 670

«Moun wè défo lézot, yo pa ni zié pou tayo».

Bel poveb kréyol 671

«Lè pié bannann anvi mò i ka pòté».

Bel poveb kréyol 672

«Sé vié kannari ka fè bon».

Bel poveb kréyol 673

«Pou sa lapech ka bay ou pé ralé kanno’w Mòn-Vè».

Bel poveb kréyol 674

«Poul pa ka kité mangous pran piti’y».

Bel poveb kréyol 675

«Fok pa tiré boyo pou mété pay».

Bel poveb kréyol 676

«Sel pa bouzwen vanté kò’y».

Bel poveb kréyol 677

«Tro présé pa kafè jou ouvè».

Bel poveb kréyol 678

«Atann asou kannari belmè’w ou ka dòmi san soupé».

Bel poveb kréyol 679

«Pou ou pé an bon moun, fok ou an bon kouyon».

Bel poveb kréyol 680

«Sé silon van latjé poul panché».

Bel poveb kréyol 681

«Moun wè défo lézot, yo pa ni zié pou ta-yo».

Bel poveb kréyol 682

«Ou pa ka tiré boyo pou mété pay».

Bel poveb kréyol 683

«Zatrap bandé pa konnet sisi malad».

Bel poveb kréyol 684

«Jou lanmò rivé ayen pa ka tjébé’y».

Bel poveb kréyol 685

«Bon chien ka tjenn ras-li».

Bel poveb kréyol 686

«Jou lanmo rivé ayen pa ka tjébé’y».

Bel poveb kréyol 687

«Lanmori ki ta'w vo mié ki kodenn lézot».

Bel poveb kréyol 688

«Pwéson an dlo fouté pa mal sa ki anlè gril».

Bel poveb kréyol 689

«Sé pa menm jou ou manjé tè bouden’w ka gonflé».

Bel poveb kréyol 690

«Jistis a Bondié sé kabwet a bef.».

Bel poveb kréyol 691

«Farin di plis ki sa, lè i wè zaboka, i ped koulè».

Bel poveb kréyol 692

«Tout kòn-bef sé labatwa yo ka siyé’y».

Bel poveb kréyol 693

«Difé mò, sann fret».

Bel poveb kréyol 694

«Brital tjwé yich-li, pasians sové yo».

Bel poveb kréyol 695

«Sèpen ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 696

«Flaté chien jiktan ou rivé bò an pil woch».

Bel poveb kréyol 697

«Pran tan-an kon i ka vini, pran lézom kon yo yé».

Bel poveb kréyol 698

«Lè bab kanmarad-ou ka brilé wouzé ta’w».

Bel poveb kréyol 699

«Chapo kalé sé pa majò».

Bel poveb kréyol 700

«Lè bétjé pété sé neg yo ka mété déwò».

Bel poveb kréyol 701

«Piti kaka sali gran tjilot».

Bel poveb kréyol 702

«Apré bal, tanbou lou».

Bel poveb kréyol 703

«Dan gaté fò yenki asou sendou».

Bel poveb kréyol 704

«Vié kok di’w pa fié poulet».

Bel poveb kréyol 705

«Vomié maché pou kékchòy pito kouri pou ayen».

Bel poveb kréyol 706

«Wonm pa ka boulé karaf».

Bel poveb kréyol 707

«Pa ni pli soud ki sa ki pa lé tann».

Bel poveb kréyol 708

«Pou bénéfis ki an latjé rat, chat pé pran’y».

Bel poveb kréyol 709

«Sèpan ka chanjé lapo mé sé toujou sèpan».

Bel poveb kréyol 710

«Sa ou pa lé wè an razié, sé sa ou ka twouvé an fon chanm-ou».

Bel poveb kréyol 711

«Woch dan dlo man konnet doulè woch an solely».

Bel poveb kréyol 712

«Tanbou olwen ni bel son».

Bel poveb kréyol 713

«Lajan pa ka fè boul an poch maléré».

Bel poveb kréyol 714

«Pa pran mouch pou léfan».

Bel poveb kréyol 715

«Bel tanbou pa ni bon son».

Bel poveb kréyol 716

«Sé lè lafontenn tari ou ka pran valè dlo»

Bel poveb kréyol 717

«Lajan sé létè».

Bel poveb kréyol 718

«Jou malè pa ni prangad».

Bel poveb kréyol 719

«Sé an djol bosi ou ka touvé pli bel mépri».

Bel poveb kréyol 720

«Kapon viv lontan».

Bel poveb kréyol 721

«Woch dan dlo pa konnet doulè woch nan soley».

Bel poveb kréyol 722

«Tout soulié ni pié’y».

Bel poveb kréyol 723

«Délè lanmidon bon pasé lakol fò».

Bel poveb kréyol 724

«Pa atann asou kannari belmèw pou mété manjè an difé».

Bel poveb kréyol 725

«Ni tout kalté kabriyé pou tranglé chien».

Bel poveb kréyol 726

«Sé dèyè pawol ki ni pawol».

Bel poveb kréyol 726

«Yo pa ka fè soup épi zo krab».

Bel poveb kréyol 727

«An tan pou chasè, an tan pou zibié

Bel poveb kréyol 728

«Mod sé gou, fantézi sé lidé».

Bel poveb kréyol 729

«Ladéven pa konnet pokosion».

Bel poveb kréyol 730

«Chien pa lé bannann mé i pa lé poul pran’y».

Bel poveb kréyol 731

«Balé nef ka balié bien».

Bel poveb kréyol 732

«An éleksion san frod, sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 733

«Lè ou andéven, an tè sek ou pé trapé pirézi».

Bel poveb kréyol 734

«Sa ki bon pou zwa, dwétet bon pou kanna».

Bel poveb kréyol 735

«Si ou moli ou fini wè soley lévé»

Bel poveb kréyol 736

«Ladévenn pa konnet pokosion».

Bel poveb kréyol 737

«Sel pa bizwen vanté kò’y».

Bel poveb kréyol 738

«Sé menm bouch-la ki di bien-an ka di mal».

Bel poveb kréyol 739

«Ti nonm ka fè gwo séléra».

Bel poveb kréyol 740

«Lè ou bien abiyé ou pa ka kontré belmè’w».

Bel poveb kréyol 741

«Koko sek toujou ni dlo».

Bel poveb kréyol 742

«Ti-poul suiv ti-kanna i mò néyé».

Bel poveb kréyol 743

«Vant pété, bon manjé pa gaté.»

Bel poveb kréyol 744

«Lanné pasé toujou pli bon.»

Bel poveb kréyol 745

«Ravet pa ni rézon douvan poul

Bel poveb kréyol 745

«Sé lanmè selman ki sav konmen pasajé i néyé

Bel poveb kréyol 746

«Si ou lé manjé, pa konté anlè kannari belmè’w

Bel poveb kréyol 747

«Zibié ka bliyé, zatrap pa ka bliyé.»

Bel poveb kréyol 748

«Bal fini violon dan sak.»

Bel poveb kréyol 749

«Zibié ka bliyé, zatrap pa ka bliyé».

Bel poveb kréyol 750

«Tout chaplé ni kwa-yo».

Bel poveb kréyol 751

«Souri piti mé i ni kont tan’y».

Bel poveb kréyol 752

«Kokinri pa ka pwospéré».

Bel poveb kréyol 753

«Dé mal krab pa ka viv dan an menm tou».

Bel poveb kréyol 754

«Pa pran dlo mousach pou let».

Bel poveb kréyol 755

«Yo pa ka fè toch pou pòté pawol».

Bel poveb kréyol 756

«Chak moun sav sa ki ka bouyi fidji pèsonn.»

Bel poveb kréyol 757

«Lè bab kanmarad ou ka brilé wouzé ta’w.»

Bel poveb kréyol 758

«Dlo pié’w ka bouyi, ou pa menm sav.»

Bel poveb kréyol 759

«Woch dan dlo pa konnet doulè woch dan soley».

Bel poveb kréyol 760

«Ladévenn sé an vié neg».

Bel poveb kréyol 761

«An éleksion san frod, sé an koubouyon san piman».

Bel poveb kréyol 762

«Sèpan ka chanjé lapo, mé sé toujou sèpan».

 

*

Viré monté
 

« Fè sa’w lé mé pa bliyé la ou sòti »