Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Jean Bernabé nous a quitté
1942 - 2017

Jean Bernabé

Hommages

Raphaël Confiant | Jude Duranty | Patrick Chamoiseau | Tony Mango | Corinne Mencé-Caster | Tontongi |
Hector Poullet | Gerry L'Étang | Hugues Saint-Fort | Lindy-Ann Alexander | Michel DeGraff | Myrtô Ribal-Rilos

boule boule boule

Jean Bernabé, met-a-manyok kréyol, monté nan Gallilé

Raphaël Confiant
12.04.2017

Lanmò toujou ka konyen lespri-nou ek ka blijé nou mandé kò-nou pou ki sa nou vini anlè latè. Ta gran met-a-manyok kréyol Jean BERNABE pa sipwann mwen davwè man té sav i té ni an maladi ki sérié, men an menm balan-an, man di kò-mwen kon sa man sav poutji an nonm vayan kon sa vini asou latè : i té vini pou ba lang kréyol-nou an pli bel pal i trapé jik jòdi-jou. Aloski tout grangrek té ka tiré méprizasion ba sa yo ka konsivwè kontel an patwa, Jean BERNABE, ki poutan té agréjé gramè fwansé, désidé mété tout fos-li, tout vidjozité'y, tout antélijans-li soutou adan goumen pou sa vréyé kréyol-la douvan.

Pou rivé fè sa, i matjé an doktora asou gramè kréyol Gwadloup ek Matinik, i kréyé an model lékriti espésial, i fondasé an krey wouchach yo té ka kriyé GEREC ki woulé pasé 25 lanné adan linivèsité-nou an ek ki pibliyé an patjé liv asou tout kanman lang ek kilti kréyol : langistik, litérati, antwopoloji, didaktik kisasayésa...  Dayè, sé gras a li, si jòdi-jou ni an CAPES kréyol. Tout lo djoubak-tala pa té rédi chez bò tab davwè té ni bon enpé moun, menm andidan linivèsité-a, ki té kont kréyol ek fok Jean BERNABE té goumen san rété pou sa érisi fè tou sa i fè a.

Jòdi-a, tjè-mwen ka fann davwè man té toujou bò Jean BERNABE, man toujou pòté mannev kantékant épi'y abo nou pa té toujou dakò asou tout bagay. Men Jean BERNABE pa woulé anni ba kréyol : sé li ki fè Radio CAMPUS FM, sé li ki méré doubout an Lenstiti pou Frankofoni yo ka kriyé l'ICEFI, sé li ki vréyé douvan Fowmasion-Toulong, sé li ki kréyé CIRECCA, an sikti ka fè vini étidian andéwò, soutou méritjen kisasayésa...

Jean BERNABE monté nan Galilé jòdi-a. Lonnè ek respé anlè tet-li !...

Jan Bernabé pati monté an Galilé, i valé biyé dat nésans mèkrèdi bonmaten ek Bazil chayé’y alé. Nou ka viré ba zot an kréyolomaj nou té matjé ba’y an mai 2010 dan an ti-fet lè i té ka pati laritret.

boule

Kréyolomaj
ba
Jan Bernabé

Jude Duranty

Misié Jan

Misié Jan, ou ba nou an grafi pou nou pé sa grapiyé yonndé mo kréyol ki la ka marot kon sèvolan a lafen lasèzon. Epi grafi-tala ki ka kontinié vansé pianm pianm, mé i ka vansé pas si nou pa ni an bon zouti pou nou matjé, nou kondisiré an mason san tiel ki lé fè an masonn pou kréyol la pa dégrenngolé.

Lè ou té mété an métod pou matjé kréyol-la, ni moun ki di ou pa jan isi. Jik ni yonndé moun ki grafiyen’y:

— Sa ki rivé misié, la i sòti, sa ki mandé milat la matjé lang nou-an. Talè pou moun sa pran’y anlè nou !

Ni anlot ki mété grenn sel li :

— Misié sé jan Berna B….

An boug di tou fò :

— Bégéyé ped!

Mi sa monboug di :

— Man pa ka di sa ki dèyè’y la pou yo pa di sé mwen ki di !

Sé ki nostrom rété bouch bé, pas anlo mo kréyol té ka goumen kon chat meg dan zaboka vet pou té sòti. Bétiz, Bédji, Bénévol, Bénéfis…

Anfen akondi pawol la, asiré yo pa ka vréyé woch an pié basiyak ki vid.

Té ni an gran-nonm ki di épi tout lépésè sajes li :

— Ga misié, i  lé galfété gomié kréyol ki la ka fè dlo. Lè ou té di fo matjé kréyol-la pas i ka foukan, ni moun ki  fè popagand pou di : Misié Jan sé an gadè-zafè ka fè mové séyans.

Mé zié’w té ja wouvè, pas avan ou té lapen ou té ja garenn. Fa fransé a kléré lannuit-ou mé i pa rivé garé’w pi fon. Ou té sav kréyol sé an nonm bodzè, an fanm ganmé prézantab anlè tab kon anba tab.

Menmsi ou goumen red pou KAPES kréyol-la, man pé ké vréyé’w Kapes, sé moun enpiok ka monté la an chanjmandè, ou djok toujou ek ou anfom kon an graj nef.

Jan, ou sav dé lè lari tret, kidonk pengad lè ou ka pati laritret. Kontinié matjé pas ou sé an boug Fondal Natal ki ba nou Fondas Kréyol-la ; kisiswa épi La fable créole oben La graphie créole an manniè obidjoul épi « Précis de syntaxe  créole».  Zié-nou limen kon limiè bètafé lè nou li Bailleur d’étincelle, menmsi sa ba nou   an Malgeste des mornes. Epi dé konpè kon Patrik épi Afarel ou fè « Eloge de la créolité » tousa pou nou bokanté Le partage des ancêtres kon Mémé ek ….

Apré an lavi wouchach alantou kréyol, asiré atjelman ou ké ni tan pou matjé liv kréyol la nou atann-an kon tè sek an tan karenm.

Fè vit pou matjé’y!

Ann atandan, gras a wou, Jan man ka kontinié vréyé dé ti-kamo épi kréyòlomaj-tala ki sé an bel ti-mang ka mi an soley Matinik.

Mèsi!

Misié Jan man kriyé’y!

Jid

boule

Apre nonm lan

Pour Jean Bernabé

Patrick Chamoiseau

Jan
Man ka wè an gwan lawonn sèbi ek an chay betafé
Man ka  tann tout kalté jan tanbou ka dégajé kadans
Ek man ka tann lang-an
Ki ka ouvè, ki ka lévé
Ki ka bat  alantou’w

Ki  ka  djélé osi !

Ou apiyé’y
Ou gloryé’y
Ou bay limyé rasin et lépésè zetwal
Ou viré bay sa‘y ba nou  ek ou tyenbé  fos la

Saki vayan  jodi ka dépozé chapo
Sé a lan men yo ka poté tchè yo
Sé a lan men yo ka balé tout kalté la pousiè
Pou dépozé anba plat pié’w dé kalté bel ti mo
Dé vyé mo a vyé neg
Dé pawol kout dé pawol  long
Dé pawol a dousin
Tou sa lang lan za di, tousa i poko di  ek tousa i ké di

Oala

Jan

Lawonn lan byen ouvè
Vayans lan an mitan
Tanbou-a o zabwa
Pawol-la  ka chaché tousa i pasa  di
tousa i pé maré

Apré nonm lan pani
Ek adan kalté lannuit tala sel sèbi a sé wou.

Patrick CHAMOISEAU
12 04 2017

TRADUCTION

APRES CET HOMME

Pour Jean Bernabé

Jean
Je vois une ronde de serbi et une charge de lucioles
J'entends toutes sortes de tambours diffuser des cadences
Et j'entends La langue
Qui s'ouvre, qui s'élève
Qui tourbillonne autour de toi

Qui hurle aussi.

Tu l'as confortée
Tu l'as magnifiée
Tu lui as conféré la lumière des racines, l'épaisseur des étoiles
Tu lui as rendu ce qu'elle nous a donné, et maintenu cette force

Ceux qui valent aujourd'hui enlèvent leur chapeau
Ce sont leurs mains qui leur soutiennent le cœur
Ce sont leurs mains qui balaient la poussière
Pour disposer dessous tes pas de jolis petits mots
De vieux mots à vieux nègres
Des paroles longues des paroles courtes
Des paroles douces
Tout ce que la langue a déjà dit, qu'elle n'a pas encore dit,
et tout ce qu'elle va dire

Maintenant

Jean

La ronde est bien ouverte
La vaillance au milieu
Les tambours aux abois
La parole quête encore ce qu'elle ne peut pas dire
Tout ce qu'elle peut amarrer

Après cet homme il n'y en a pas
Et dans cette sorte de nuit, la seule lumière c'est toi.

Patrick CHAMOISEAU
12 04 2017

boule

Konsa !

Tony Mango

Jan
Ou anni pati konsa
Monté an filao
Lésé nou dé bra ka pann anba
Tjè nou anba dlo
Ka nenyen lapenn rélé ozanna

Jan
Ou anni pati konsa
Pa mandé poutji
Ou bwè tout manjé tout ou di tout
É noutout rété toudi
An toudisman ki pa ka bout

Jan
Ou anni pati konsa
Ou kité pawol fondal
Ka wouzé péyi natif-natal
Frapé lespri ek fal
Déklaré nou sé kréyolopal
Kimoun kay noz jòdi
Kimoun poulakoz
Kéy virédi

Jan
Ou anni pati konsa
Nou té konpranndi
Lavi sété an dérédisman
Ansel ti kalibi
É mim nou ja kangnan

An déblozay doulè
Anni déchèpiyé pawol fonséyè
Annou annou misié Jéyan
Anba sé pou lanmonniman
Anwo sé pou jwenn filao
Jan
Ou anni pati konsa !

Tony Mango Jou malè pa ni pengad 12 avwil 2017.

boule

Un éclair a traversé la nuit, mardi

Corinne MENCE-CASTER

Il était un homme parmi d’autres mais
Pas un homme comme les autres,
Il maniait aussi bien l’autre langue que la nôtre
Il vivait sur terre mais savait planer bien au-dessus
Dans l’univers compliqué des phonèmes
Et autres morphèmes
Dans le monde des Idées d’une vision transfigurée,
Par la lumière nacrée d’une bienfaisante espérance
Qui lui faisait préférer l’appartenance aux identités.

Chak fwa an moun ka kité nou, chagren é lanm koulé pou nou
Pas ou sav, nou pa sav sa ki ni pli lwen
La vi ka fini é sa byen nou ké rivwé demen

Nou té kontan sav ou té la
Mèsi pou tou sa ou fè pou linivèsité nou
Pou yich nou pé komprann ki moun yo yé

Il nous a prouvé qu’on peut être un grand gréco-latin
Et un semeur fécond de graines pour le créole
Fondal-Natal, Gerec, graphie, Ranboulzay
Misiè dèyè tou sa, sé li ki mété yo douvan
Qui, mieux que lui, a su kréyoler?

Un éclair mardi a traversé la nuit
Sans fracas, mais avec obstination
Il n’était pas pressé, il a pris son temps
De parcourir une dernière fois
Le monde qu’il aima tant,
De lire pour la première fois
Ce qu’aurait pu être Ranboulzay 3

Nou ké kontinyé sa ou koumansé
Pa pè, nou pé ké ladjé
La vi ka fini é sa byen nou ké rivwé demen

Un visionnaire s’en est allé, mais il reste tout près,
Tout près de nous
Ses textes nous portent, sa pensée nous interroge,
Ne pleurons pas, mais travaillons sans relâche
A poursuivre son œuvre
A croire en nous, en qui nous pouvons être
D’ici et d’ailleurs, du créole et de toutes les autres langues.
On ne sème jamais en vain.

Au revoir Jean
La vi ka fini é sa byen, nou ké rivwé demen.

boule

Chapo ba pour Jean Bernabé

Tontongi
Rédacteur en chef de Tanbou

J’envoie mes plus humbles condoléances à la famille et aux amis de ce grand homme de lettres. À cause assurément du livre collectif Éloge de la créolité, Jean Bernabé représentait pour moi un pilier important du magnifique trio qu’il formait avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Leurs hommages à leur camarade perdu, que j’ai lus dans Potomitan, m’ont beaucoup ému. Que les œuvres et les souvenirs de ce grand défenseur des lettres caraïbéennes nous servent comme éclaireur pour guider nos pas vers la conquête totale de nos identités menacées.

boule

Ba Jan

Hector Poullet

«Toujou sonjé …
…prèmyé lapli i té fè si mayis a-w lévé!»
(Tipawòl Kréyòl)

E mwen an pa wont di prèmyé lapli i fè si mayis an-mwen lévé sé Jean Bernabé.

A pa prèmyé fwa an ka di-y. Tini kèk tan an maké «Sur les épaules de Jean» asi modèl a on émisyon «Sur les épaules des bâtisseurs de Cathédrales» é dapré mannyè Jan té réyaji apré sa té parèt adan Montray kréyòl, an ka kwè sa té fè-y plézi.

Déserten moun ka kwè an té ni kè-anmè (acrimonies) parapòt a grangrèk-la.

Mé awa! Si ni on lè Jan té montré on sòt méprizasyon pou nou i té fè prèmyé diksyonnè kréyòl-la, sé davwa on vyé sousèdwou-makanda (écornifleur puéril) té vini di-y nou té volé diksyonnè a-y! E li Jan té pwan sa pou lajan kontan. Pou li, nou té, Sylviane, Danièle et mwenmenm, dé kalité vòlè!

Kant an-mwen, an toujou té èstébékwè (admiratif) douvan balan konésans Jéyan-lasa té tini é si a pa té sa, asiré an pa té ké janmé vlé vansé mwenmenm an-mwen osi asi chimen a on méyè konprènans (compréhension) a sé lang kréyol an-nou la.

Lè an lanné 1982 i té owganizé èvè dé konpè i té ni an tan-lasa, Afarèl épi Féliks, «Livènaj kréyol», Jan pa té an kont an-nou menm, menm, menm, nou i té lotè a prèmyé diksyonnè kréyòl-la, kifèwvwè (si bien que) sé Féliks i té oblijé-y asèpté pou nou té la asi kanpis Schoelcher, èvè dòt kréyolis Gwadloup, Matinik, Dominik, Sent-Lisi, Laguiyàn. Mé mwen an té vlé apwann piplis, an té vlé enskri mwen an linivèsité-la pou an té pé asisté a sé lison lengwistik a-y la davwa an pa té konnèt ahak adan disiplin-lasa. Kifè an mandé lanministrasyon lékòl Gwadloup voyé-mwen fè lékòl Karbé Matinik pou an té pé suiv sé lison a grangrèk-la. An rété ka fè lékòl twa mwa an kolèj Karbé. An té ka rété Sen-Jozèf aka Afarèl i té asèpté lojé-mwen, nouri-mwen pou granmèsi, mé an pa janmé rivé suiv sé lison a Jan la, davwa pa té ni lison lengwistik-kréyòl lè an té lib, kifè an déviré Gwadloup an janvyé 1983 oswa 1984 an pa pli ka sonjé.

Lè Pierre Vernet envité-mwen vini adan on sanblé kréyòl an Ayiti, Jan té rété toujou asi lidé a vyé sousèdwou-makanda la té fè-y akwè. I té vlé dérifizé an té pé menm palé an non a Gwadloup, mé érèzdibonnè Vernet pa asepté sa.

Kanmensa, plita, lè Jan konpwann kimoun boug makanda-la té yé poubon, i viré-y do. Sé Jan i ékri-mwen pou mandé-mwen eskizé-y épi si an té pé pwan tan okipé èvè Dany Bebèl-Gislher épi Gina Keita, premyé krèy DULCR (Diplôme Universitaire de Langue et Culture Créoles). Epi aprésa Jan mandé-nou osi pou nou té ay on fwa chak mwa, èvè Robert Fontes, Roseau Donmnik pou té gadévwè woumété kréyòl-la si bon chimen adan péyi-lasa.

Tousa pou di é pou bout kozé-la, kanmensi rèlasyon a Jan èvè-mwen té an bout a gòlèt, an toujou rèspèté grangrèk-lasa. An toujou ké sonjé si i pa té la, an pa té ké janmé vlé ay pli lwen pasé / b/ / a/ /ba/ pou débaré kréyòl-la. An té ja di Jan sa, jodi-la an ka répété sa pou lésèz (ceux, celles) ka vini dèyè-la sav: an pa «atann pyé-kòma tonbé pou té miziré longyè a-y». Jan alé, alé a-y, nou, nou ni pou nou kontinyé maché asi chimen-la i té ka bityé-la pou nou vwè si nou ka rivé ay pli lwen.

boule

In memoriam Jean Bernabe

Emmanuel W. Védrine
(écrivain /chercheur créolophone).

Jean Bernabé n’est pas mort. Il vient seulement de prendre congé permanent des Études Créoles. Qui serait à la hauteur de remplacer ce potorik chercheur /créoliste des Petites Antilles?

Je pense que je serais coupable de rester sans dire un mot de ce héro-linguiste des Petites Antilles, notre frère, Jean... Dans les années 90 (chercheur en études créole), Jean Bernabé, en quelque sorte m’avait inspiré (en terme de son engagement en général à l’égard du créole: recherches, productions, et le futur de cette langue). J’aimerais bien l’avoir connu à l’époque ce potorik linguiste / créole pour Haïti, ma terre natale. J’ai mis des heures à feuilleter certaines de ses publications chez le grand distributeur Américian, Schohenhof’s Foreign Books à Cambridge, Massachusetts. L’infatigable Bernabé n’était pas un inconnu pour beaucoup de chercheurs en études créoles, après avoir lu le classique Éloge de la créolité écrit en collaboration à ces deux potorik ecrivains: Patrick Chamoiseau, et Raphaël Confiant)… Finalement la grande rencontre…

En 2003, lors du grand colloque linguistique «Écrire les langues de Guyane», où j’ étais l’un des participants / invités, j’ai eu la chance de rencontrer Jean, toujours souriant et très humble. Il m’a félicité de mon intervention, et m’a demandé gentiment de lui envoyer des exemplaires de mes livres (qui furent exposés lors du colloque). C’était notre première et dernière rencontre... Agrégé de grammaire de la Sorbonne, et très jeune créoliste des Antilles (à l’époque).

Je considère Jean Bernabé un cadeau du ciel, et une fierté pour le patrimoine martiniquais, après Aimé Cesaire (le père de la Martinique).

Jean, ton nom fera toujours vibrer nos cœurs...

boule

Adieu Jean Bernabe

Hugues Saint-Fort

La créolistique contemporaine vient de perdre l’un de ses plus brillants représentants en la personne du linguiste créoliste martiniquais Jean Bernabé. Sa réputation internationale bondit vers la fin des années 1980, plus exactement en 1989, quand, avec deux autres intellectuels martiniquais, le romancier Patrick Chamoiseau (qui allait obtenir le Goncourt en 1992 avec son roman Texaco) et le linguiste et écrivain Raphaël Confiant, il publia chez Gallimard le célèbre essai, Éloge de la créolité. Je ne peux résister au désir de citer ce passage du célèbre essai: «Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles, cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux: une vigilance, ou mieux encore, une sorte d’enveloppe mentale au mitan de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde…» Nulle proclamation identitaire ne saurait mieux définir les trois auteurs mais elle convient d’une manière toute particulière à Bernabé pour sa conscience calme de linguiste créoliste et son ouverture au monde.

Agrégé de grammaire et docteur d’état, Jean Bernabé a conquis toutes les facettes de sa carrière d’enseignant-chercheur: des publications, par exemple, Fondal-Natal, Grammaire comparée des créoles guadeloupéen et martiniquais (1975), le lancement du GEREC (Groupe d’Études et de Recherches en Espace Créole), qui est à l’origine de la revue Espace Créole, spécialisée en linguistique et sociolinguistique, de MOFWAZ, revue de didactique du créole, et de TED (Textes, Études, Documents), revue spécialisée dans la littérature antillaise francophone et créolophone. C’est lui qui a lancé dans les années 2000 la création de la Licence de créole toujours en vigueur dans les DOM malgré une forte opposition.

Au-delà de sa grande érudition, ce qui me frappait chez Jean, c’était la chaleur et la spontanéité qui se dégageaient immédiatement de sa personne. Chez lui, pas de faux-semblant, pas de simulacre. C’était du réel, du solide, du vrai. Son amour de la langue et de la culture créoles était clair et lumineux. J’ai découvert Jean Bernabé l’universitaire, le jour de la soutenance de sa thèse d’État à la Sorbonne et il y avait là, également, en tant que membres du jury, le sociolinguiste américain, William Labov et ma future directrice de thèse, Denise François. Après la soutenance, comme de coutume, ce fut le «pot», et nous avons tout de suite sympathisé.

Repose en paix, cher Jean !

boule

Yon gwan pyébwa tonbé...

Lindy-Ann Alexander
vice presidente du Comite de  Langue Kweyol du Folk Research Centre de Sainte Lucie

Sòlèy-la kouché asou yon gwan misyé adan Konpanni Kwéyòl nou-an; yon gwan kanmawad. Sé yon gwan pyébwa ki tonbé adan lafòwé kwéyòl èk nou tann li! Sé sèlman lè yon pyébwa tonbé atè ki nou sa byen miziwé’y. Misyé Jan Bènabé, sé ou ki endé nou mété Kwéyòl nou asou papyé adan yon mannyè pou tout moun konpwann. Konsa nou mété'y asou dé pyé.

An gwan mèsi misyé Jan Bènabé! Konmité Lanng Kwéyòl Sent Lisi ka swété’w ‘Bon vwayaj’ pou anlòt syèl !

boule

Ochan, Pwòf Jean Bernabé
Yon michan mapou tonbe.
Men, rasin yo ap pouse

Michel DeGraff

Anvan "Éloge de la créolité" ki te parèt an 1989, te gen "FONDAL NATAL" ki te parèt an 1983.  Liv sa a se yon bib sou lengwistik lang kreyòl Matinik & Gwadloup.  Se depi lè sa a piblikasyon Pwòf Jean BERNABÉ yo ap enspire m, depi m lè m te "timoun"--etidyan doktoran.  Kounye a, Pwòf BERNABÉ ale kite nou; l ale nan peyi san chapo. Mezanmi o, sa se yon gran mapou ki tonbe wi. Men, mapou sa a kite anpil rasin ki deja ap bay lòt jèn mapou ki deja ap bay bon jan fwi pou nou tout ki pale lang kreyòl tou patou sou latè beni.

MÈSI PWOF. BERNABÉ...

boule

Quand s’éteint la voix ………………

Myrtô Ribal-Rilos

Déjà plus d’une semaine que Jean Bernabé nous à quitté.
Une semaine que la vie va et vient, pourtant IL n’est plus.
Il y a comme une erreur quelque part, c’est inconcevable.
Monsieur le professeur vous étiez la simplicité même,
et c’était là le secret de votre inimitable élégance.
Les cours et les concepts les plus complexes, à vous écouter,
devenaient d’une lumineuse simplicité.
Vous saviez sourire de nos erreurs, mais aussi guider les recherches.
Désormais, c’est dans ton bruissant silence qu’il faudra tenter de capter
La parole créole novatrice
C’est dans le fè nwè de ton absence que nous cueillerons les clindindin
du jardin de ton âme.
Nous les mettrons tous ensemble pour qu’ils deviennent les chaldéviré
des traces de nos créoles respectifs.
Et si comme tu le désirais ces traces se mêlaient un jour…
Un jour de grande sagesse des hommes sur ce côté de la planète
Menm si mo mouri an ké fè chimen kòcyè pou an vinn diw, rèv aw fèt
Avec tout mon respect monsieur le professeur JEAN BERNABE
Adan an lòt soley !..........

boule

 Viré monté