Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le cheval et le loup

En zou bon maten en Loulou i sòti dan son la kaz.
I ti mò la fen. Dipi la vey i pa ti ankò manzé.
Iariv dan la plèn i wa souval. I di dan son lé kè:
«Ala bon manzé poumwa! Si mo ti kapab tionbo li,
Amèn li pli lwen! Mé ki mangniè mwa kapab fè?
Sa pa mouton sa; fodrè fè malen boug ek li.
Fodrè sey pran lian dousè.» I ariv kot souval, i di:
«Bonzou Msié. Koma ou wa la, mwa enn doktè,
Kan menm mo ankò zenn mo kòn bokou la tizàn.
Ki mo fè ek pti zèbaz? La, mo vin rod en kailité zeb,
Ki mo bizwen. Si kek fwa ou malad, pa bzwen al
Koy lot doktè. Mwa dòn ou bon tizàn, bon longan.
San fè ou pay nayen.» Souval i réponn:
«Mwen na en gro pikan sitron kifin antré dan mon talon;
Gangn la bonté gété, si ou plè, si na pa la kangrèn.»
Loulou i avans par dérièr, pou get li pié la;
Koman i pran son l’élan pou sot lò souval,
Souval i fou li en koud pié dan son la gèl, kas tou son lé dan.
I ti resté sè pa konbien zou manj nek di lo kans.

[Sa men ki ti a bon arivé
Ek tou doumoun ki fè mangniè
Pou anbet son kamaradf.
Sa souval la ti en malen boug, sa.]

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté