Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le loup, la mère et l'enfant

Enn doumoun enn fwa, ti fin fè son la kaz, lwen dan bwa.
En zou Loulou i vin maské obò la kaz, pou rod manzé.
Dipi lontan, i ti aprè véyé, i ti komans fatigé;
I ti pros pou i alé. La i tann en piti kriyé. I tann son Maman di:
«Si ou pa bous ou la gel, mwa zet ou ek Loulou…»
(Pti mamay bon ragou sa, pou Loulou).
Loulou i komans aranz son la gel déza.
Piti koma i tann nom Loulou, i kriyé koma sat matou.
Alors fanm la i di: «Mon piti, pa pè. Si Loulou i vini,
Nou a touy li koma en vié sien.»
Msié i tann sa i di: «Sa pa bien, sa ak fè koz dé paòl?
Mé nayen; si mo zwenn sa pti mamay la déhò,
I a kòn mwa.»… Koma i di sa, enn li sien i antré dan la kou.
I sot lò Konpè Loulou, i aret li. Bann zans i vini ek baton,
Zot demann Loulou: «Ki ou fè la?» Loulou i di: «Mo ti aprè pasé,
Mo tann Madanm la kozé. Mo ti kwa tou pa`pl blan i la vérité;
Mé mo wa bien ki sa pa kom sa.» Fanm la i di:
«E ou, Loulou; eski ou kwa mo ti a dòn ou mon piti,
Ki mo ti gangn la pèn pot nef mwa dan mon vant?
Mé ou fou, ki ou gangné? La zot tou i tom lò Loulou,
Asom li koma zwit. Aprè sa zot touy li.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté