Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le loup, la chèvre et le chevreux

En zou en fémel kabri i al rod manzé.
Avan i sòti, i fem bien son la port akoz Loulou.
Aprè, i di son piti: «En ga ou ouvè la kaz !
Nenpot ki senn la ki vini, mo défann twa réponn.
Fè koma di ou dòmi. Ou tandé, hen ! Solman,
Si sa doumoun la i di: «K… Papa tou Loulou.»
Twa konné par sa paòl, ki sa en bon zanimo;
Alors twa kapab ouvè la port. Koma i di sa, i alé.
Sa lè la en gro papa Loulou ti fin kasiet déyer la kaz kabri.
I tann tou sa ki maman kabri aprè di.
Toutswit, i pa pèdi le tan, i vin kongn la pot: to ! to !
«Ouvè pou mwa gangn mòso di lò.» Pti kabri i réponn:
«Mwa pa ouvè, mo pè ! – «Ki ou pè ?» -«Mo pè Loulou.»
«Han ! Loulou ki ou pè. ! K … papa loulou pa mon fami, sa.»
Kabri i di: «Zou Loulou si oulé. Mé pou mwa ouvè la pot,
Fodré ou montré mwa ou la pat. Si li blan,
Alors ou pa Loulou . La, Loulou ti wa ki pti kabri,
Ti pli malen ki li. I viré i al dan son la kour.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté