Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le berger et la mer

Enn neg enn fwa, ti fin réisi gangn en pti troupo kabri.
Ti ana senk I Iwé en pti mòso la tè, bò la mè.
I pa ti gangn bòkou lazan, mé li ti kontan.
Tou lé zou i wa navir ki vin débark en kantité masandiz:
La bwason, la twal, tou kek soz. Jans ki amèn sa,
I di zot gangn plen lazan presk san fè nayen.
Neg la i di: «Si mo vann mon kabri, mwa gangn lazan;
Mwa kapab met dan zafè. Mwa osi, mwa vin gro zans.
Toudswit, i vann son kabri; i met lazan dan en navi kontravansion.
Navi i alé. Lè i ariv ek marsandiz,
Gad ki ti aprè véyé koma sat i vey lé ra,
I sézi tou masandiz. Ala pov zom la,
Ki bizwen lwé son lé kò ek tranzé, pou kapab viv.
Afos travay, i gangn ankò en pé lazan, i asté dé twa kabri.
Son troupo i péplé… En zou, i ti aprè get lò di lo salé,
I wa sa navi ki vini pou désaz ankò masandiz.
Kapitenn i apeleli; i dmann li si i pa oulé met lazan dan enn zafè ankò.

I réponn: «N’a pa mwa !
Ou oulé mo dòn ankò lazan gouvènman ?
*Hé hé ! Mwa pa bizwen fè ankò bétiz kom sa.
Mo bien koma mò été.»

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté