Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le lion amoureux

Dan tan ki zanimo ti kòn kozé,
Kek fwa ti ana pami ki ti ana toupé rod marié ek dimoun.
Sa i drol mé sa i vré mèm.
Alors enn zou, enn Lion an pasan pros la kaz enn blan,
I wa zenn fi sa Msié la apré fè en bouké flè.
Lion i ouvè son gro li zié, i wa sa fiy la zoli.
Tou swuit, i komans kontan li. I na pi dòmi, ni manzé, ni bwar.
Ziska la fen i pa kapab tini. I anvoy son maman,
Dmann sa fi la an mayaz pou li. Papa fiy la i di:
«Mon fiy i bon pou mayé, wi; mé solman,
Lion pa en zom pou mwa dòn mon fiy, la i di:
Son grif va désir la po mon piti.En zom kom sa, sa enn malè sa.
Mé si i pè lamou i a fè li mò, di li koup son grif,
Kan i va na pa grif, nou a wa sa»
Zot al rakont sa Lion. Lion y réponn: «Sa pa bien difisil,
Sa pa nayen. Mwa fè zot wa, sa ki en zom i kapab fè,
Kan lamou fin antré dan son lé kè.»
La mem i pran sizo, i koup zong ora la po.
Kan i ti fin fè sa, Papa mamzel la, i di:
«Mé ou ana gro li dan.Mo pè kan ou anbras ou madam,
Ou li dan a pers son la lev.»
Pov Lion i trouv sa enpé anbétan ; mé i di :
«Piski mo fin déza koup mon zong, mo pa kapab rékilé.
Mo konné, kam mwa fin ti tou mon lé dan,
Mwa blizé manz la soup toultan.
Mé piski mon lé dan dwat tonbé kan mwa fin vié,
Mo kapab fè aras tou aprézan mem.»
Sa fè, i anvoy sas Bom Antwàn , ki kòn aras lé dan,
I fè ti tou, enn aprè lot. Aprè sa i fè di sa Msié la:
Mo na pa ni zong, ni lé dan.
Fè di mwa, si mo kapab vini, aprézan.» Papa la i di wi.
Ziska sa zou la i pa ti met lot kek sos.
Ki simiz kengan, sapo dpay 50 sou, gro soulié.
I oulé abiyé aprézan: I al magazen la mod,
I aset enn rédengot pou li vin zoli gason.
I fè tay enn kantité kilot, labi, zilé dé dsou.
I ay kot kòdongnié, i asté twa pè bot, dé twa pè soulié
I aset foula, en mont ek en la senn,
Doumoun mem ti honté, wa li fè tou sa bétiz la…
Kan i ti fin abiyé bien kom i fo,
Dipis li pié ziska la tet, red koma en baramin,
I alé, pou li fè lamou…
Lè i ariv dan la kou zenn fi la,
Ki zot kwa i zwenn? I trouv en bann li sien,
Ki komans fè tapaz, abway ek li, zapé, mòd li,
Désir tou son kilot… Tou domestik,
En bann mamay, i vin ek gro baton.

Zot tou zot tom lò son lé do, bat li, ou a di zourit;
Fè li dans enn bon dans. Ala pov Lion ki fin pri!
Dan tou son bel kostim ! I ti na pa ni lé dan pou mòdé, ni zong pou grifé.
I ti bizwen soufè tout sala. I ti wa, mé tro ta,
Ki fiy la pa ti pou son néné.
Dan sa zistwa la, i ana bòkou parol pou konpran:
Zans ki pa kontan mangné ki Bondié ti fè zot,
I kapab si plengn malad lé do aprè.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté