Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

L'aigle, la chatte et la laie

Twa zanimo ti resté ansanm dan en gro pié di bwa.
Koson, li ti fin fer son la kaz, anba, dan rasin,
En pé pli ho, koté brans i komans pousé, sat ti fer pou li.
Leg, lé tan li enn zwazo, toutafè la ho, dan brans.
Tou lé twa ti ana piti.En zou, sat i désann kot koson, i di:
«Mo ti al rod mòso la viann salé, la-ho kot leg, pou fer kari»
Leg i di mwa: «Atann dé twa zou, mo kwa mwa kapab dòn ou;
Promié fwa ki koson va sòti, mwa vol son piti.»
I montré mwa son di sel ek son potis, tou paré,
Pou met ou piti kan i a fin salé.
Lè sat fin fini di sa koson, vrap!
I mont kot leg; i di: «Bonzou, komè.
Mwen na kek soz pou di ou: koson anba,
I fouy tou lé tan, pou dérasin pié di bwa.
Alè mo prévni ou azordi, akoz ou a kapab gangn malè.
Lè y a fin détè tou rasin, pié di bwa i a tonbé.
Si nou pa la, lè i a tonbé, koson i a manz nou piti.
Mwa, mwa fin trouv enn lot pti plas, pou mwa sové.
Gran mèsi Bondié, mo vin a bou amèn zot ek mon lé dan.
Tanto nou a sové, bien kom i fo
Ala mo fin avèti ou, fé atansion, sa pa zouzou.»
Ala aprézan, tou le dé maman piti,
Ki pa pans si sat aprè fè zot en nis,
Pa oz sòti pou al rod manzé.
En ga lè zot va déhò, malè va arivé dérier.
Afos resté san manzé, tou lé dé i krévé.
Sat, ki ti aprè vey sa mem,
I met zot dan son mamit, i envit tou son zami.
I fè bon kari ek koson, i fè bon bouyon ek leg.

Sa i fè nou wa, kan doumoun i oulé fè di mal,
Djab i dòn zot lespri
Zot pa dwat zamè bliyé méfié
Jans ki ana bon parol.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté