Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le meunier, son fils et l'âne

Zamè ou pa kapab kontant tout doumoun.
Sa ki enn i kontan, lot i hai; i ana ki kotan travay,
I ana lot ki kontan dòmi. Enn i pans enn mangnier,
Lot i pans lot mangniè. Alors, o mié pa sey kontant pèsòn.
Sa mem ki mo oulé fè zot konpran:
Enn zou, en pòv vié zabitan, ti oulé al vann son bwik.
I désann an vil ek son gason pou met bwik an vant.
Pou zot pa fatig bwik, zot port li dan banka.
Promié doumoun ki zwenn zot, i komans rié: Kwa ! kwa ! kwa !
«Zot ! vine gété mirak ! ! Zot pran la pèn fatigé,
Pou amèn bébet ki ana li pié pou masé?
Li do bwik i, fè espré pou amèn doumoun sa!»
La koma zot tann sa, pti gason i monté lo lé do bwik.
Vié bonom la i al a pié… En pti moman,
Zot zwenn twa négosian. Zot di pti gason:
«Pa ou ki dwa mont bwik. Ou pa wa ou papa i vié?
Ou ou ana bon la zam, pu ankò fò.»
Vié bonòn i di: «Ben wi, pou fè zot plézi, mwa monté.
Pti gason i désann, li, li monté. Zot al zot twa.
En pti moman, zot zwenn twa zèn fi.
Enn i di: «Mé get sa bonom ! Parey en vié mal makak lo lé do bwik.
En sak la pay mem ti a pli mié ki li.»
Lot i réponn: «Sa enn bwik lo lé do bwik sa;
Ou a di mwa i pas honté wa son gason aprè fatigé?
Li lo souval koma gran blan ! ! Get li !
Prey en vié sat ek son lé do ron ! Bonom i réponn:
«Mi ti ana mem nidé ki zot.
Mé zot pa bizwen di mwa tou sa pawol fisan la.
La i fè son gason mont pa dérié li.
Zot pa ti ankò fè dé pa, zot tann doumoun aprè kozé:
I di: «sa bébet la wat fatigé ! Pa zouzou amem dé gro lé kò kom sa.
I fè la pèn. Fodré kwa bwik i ana bon la eam
Pou pot dé gro cadab kom sa.
Bonom i komans wa toiu sa, si mon kapab fè plézi tou doumoun.»
Zot désann tou lé dé. Zot al a pié derier bwik.
Enn doumoun i zwenn zot, i di «Manman !
Mé get sa zens la ! I parè iz zot soulié, pito mon lo bwik.
Fodré kwa ki zot sot, wi ! ! A la fen,
Bonom fin an kolè. I réponn: «Mò wa bien,
Mo pèdi lé tan akout konsey doumoun.
Aprézan, kan mwen na kek soz pou fè,
Mwa pa pou pran konsey ek pèsòn.
Mo gfè sa ki mon lé kè i di mwa, mwa-mèm.

Zom la ti ana rézon.
Pa bzwen zamè akout konsey kamard.
Sivré ou nidé, pou ou mèm.
Zafè kabri pa zafè mouton.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté