Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

La besace

Dan tan l’otrofwa, kan Zipitè ti ler wa zanimo,
I ti fer bat tanbou en zou, pou asanblé tout zanimo divan li.
La, sakin ti oblizé di li sa mank zot, pou zot vin zoli gason.
I ti promet, i a dòn zot, tou sa ki zot va demandé pou zot vin zoli.
L’er sa zou la i arivé, zot tout fin vini. Zipitè i di zot,
Sakin dir sa ki ana pou di.- Makak i komans prémié:
I dir: «Kan mo get mwa bien,dan la glas,
Mo war mo la figir i asé bien. Mwen na kat la pat, koma lé zot,
Mwen a enn bel la ké,
Kan mem mon kourpion i plim plimé,
Pareil zounou jans ki tro dévot; sa pa get persòn,
Sa mon zafer… Par ekzanp, pov konpè l’Ours,
I kapab vanté i pli vilèn ki enn Soungoula.
Si enn fam ansent i get li, i si, i a fer, fos kous.
Y èn a de kwa fer li avot!» L’ours i avancé, son tour.
Ou kwar i ti demann mòso la boté pou li? N’a pa la !
I dir i pli zoli ki lè zot! ! I di: «Mé zot get l’éléfan!
Pov diab! ! ! Lé tan zot dòn li enn pti bout la ké. Aprè sa,
Zot ti a koup pti mòso son zorey. Epi,
Rabot en p’tit pé son la zanb. – L’éléfan i vini son tour.
I dir: «Mo pa trouv mwa vilèn. Pa di pou mal parlé
Mé get balèn, en pé ! Ki sa, sa ? Ki ras bébet, sa?
Sa pa dimoun sa ! Sa enn péyi!
Fam ansent ki war li, y kapab kriy «Zézis- Mari!»
Zot tout zot vin kozé, sakin son tour. Sakin i war,
Défo son kamarad. Pa na enn ki trouv défo lo son lé kò.
Tout ti kontan son sor. Ziska foumi ki trouvé
I pa tro p’tit. Zipitè i dir: «Bon ! Zot tout zot fin war
Défo zot kamarad. Pèsòn pa fin war sa ki pou li.
Pa blié, ki pa zot ki pou ziz zafer,
L’er zot a mò.»

Nou a war si sa ki ana bon kozé lò la tè
I akoz for divan Bondié.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté