Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Fables créoles seychelloises

Rodolphine YOUNG

Le loup et le chien

En zou enn Loulou ki ti na nek la po ek lé zo,
I zwenn en gwo li sien, gra koma di la. Enn lé ker i di li:
«Ala bon manzé si oulé. L’ot lé ker i di li: Sa konpè la i vayan;
I ana bon lé dan pou défann son lé kò. Kan mem li, li sien,
Mé ou tro fay pou li. Enn koud pat mem asé,
Pou flank ou an ba. Resté trankil, ou tandé.
Sa fé loulou i di li sien: «Bonzou, konper; koman sa va?»
- «Sa va bien; sè pa ou mem?» - «Konper, ou n’a ler mwa bien vayan;
- Kom di ou gangn bon lé zo,
- Pou met an ba lé dan?»
- - Mé mon frè, ou mem l’otè, si ou pa vin gras;
- Ki ou fer dan bwa? Vin dan la kou mon bourzwa,
- Ou a gangn manzé plen ou vant.»
- Loulou i di: «Bon! di mwa ki fodré fer
- Pou zot dòn mwa sa bon manzé la.»
- - Preski nayen, flat, flat en pé bouzwa, fer en pé gnas,
- Mod fay doumoun, zap zapé a swar ek volè,
- Sa mem tout ; ou si ou a gangn bon manzé.»
- - «Bon, mon kamarad, mwa vini; annou!»
- Ala zot dé ki alé; ou ti a di dé frer…
- En pti moman, Loulou y war li kou son kamarad fin tout plim plimé.
Y di li: «Mé mo, frer li sien, ki ou gangné dan ou li kou?»
- - Sa nayen; akoz tou lé zou, zot amar mwa ek en pti kòdon
- Pou anpes mwa al mawon.» - «Ki ou di? Amaré? ?
- Non, konpè, amaré la mové zafer sa; mwa pa oulé
- Mo pliféré mò la fen, lib dan bwa.»

Loulou la ti kalkil mal; sèvi ou bouzwa pli bon ki mawon ek zanimo dan bwa,
Bizwen al koken pou manzé. Sa pa en la vi pou en krétien fer sa.

crabe

Version de La Fontaine en français ici.

Viré monté