Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Catalan Sonia, Combelles Henri, Abela Lilia
Tim Tim ? Bois sec ! Contes créoles, 2e niveau,
Paris, Didier - Hatier Antilles, 1981
ISBN : 2-278-03476–6
pp. 106-107

Wa la é domestik la

Té tini on wa ki téni on domestik.

On swa, i kriyé domestik la. I di-i :

— Monté an galta la. Si ou resté tout lan nuit san wòb, san lenj, san ayen, mwen ké ba’w senkant mil fran.

Lapli té ka tonbé onlo, té ka fè frèt. Domestik la monté. I doubout. Té ka fè frèt toubònnman. Koté minui domestik la ka tranblé; koté twazè, i malad. A senkè, i tonbé a tè. A sizèdmaten domestik la désann.

I mandé wa la senkant mil fran la:

— Ban mwen lajan, souplè.

Wa la di:

— Toutalè. Ka ou vwè lè ou té an ho la?

— Mwen pa vwè ayen, mwen té frèt; Téni onlo van.

— Ou pa vwè ayen, ou sèten?

— Mwen vwè on difé a senk kilomèt.

Wa la réponn:

— Mwen pa ka ba’w lajan. Ou té cho, ou pa té frèt. Difé la rechofé’w.

— Wi misyé lèwa; mwen té frèt, mwen sèten mwen té frèt. Difé la té tro lwen.

Wa la di’-i:

— Ou pé pati, mwen fini, mwen pa ka ba’w lajan.

Domestik la resté ven jou pa di on mo.

On jou i di wa la:

— Vin manjé a kaz an mwen épi minis a’-w, si’w vlé. Mwen ké kontan.

Wa la ri:

— Wi, mwen ka vini épi minis an mwen.

A midi, wa la rivé épi minis a’y.

Domestik la mété tab, vè, glas, vermout. Yo sèvi bwason avan déjiné la.

A midi é dèmi, wa la ka di domestik la:

— Sèvi manjé la, mwen fen.

Domestik la réponn:

— Wi, misyé lèwa. Déjiné la pò’ò kuit. Atann on moman.

A inè é dèmi, wa la di:

— Sèvi déjiné la, mwen fen.

— Misyé, déjiné la pò’ò kuit. Atann toujou.

A dézè wa la di domestik la:

— O déjiné la?

— I asi difé. Atann anko. Si ou vlé, vin vwè an kuisin la.

Wa la alé en kuizin la épi domestik la. Domestik la fè difé atè, é i mété kannari la dé kilomèt pli ho ki difé la.

Wa la di:

— Ou fou, manjé la pé’ é jen kuit.

Domestik la réponn:

— Ou ni rézon misyié lèwa, i pé’é jen kuit. E mwen senk kilomèt, mwen vwè on difé, ou ka di mwen an pa té frèt.

Wa la mété’y ka ri:

I ba domestik la senkant mil fran.

Viré monté