Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

pwèm kreyòl

Manman sé bol a kouvèti


manman.doudou
©Unicef/Noorani
Kaltjilasyon asou fèt lé manman.

Yo ka di ou pé ni plizyè papa mé an sèl manman. Manman nou pòté nou an zantray li. I soufè pou fè nou wè prèmyé réyon solèy nou. Manman nou véyé asou nou lè nou té malad. I pran doulè soufrans nou, i pran lapenn nou. Manman nou té ni, touléjou, sousi ban nou tété, manjé. I té sèl an lapriyè pou mandé Bondyé an ti gras pou yich li. Manman nou toujou la lè nou bizwen'y. Manman nou ké rété manman nou, jis a tan nou kèy mò. Menm lè manman nou mò, i kay rété an tèt an nou. I sé é i ké toujou yé manman doudou siwo myèl. Manman nou toujou fidèl an lanmou'y, pa kon nou ki ka pran lavol an lòt koté pou oublyé'y, pou néglijé'y. Manman sé bol a kouvèti, sa ki vlé di ki sé an manman poul ki ka kouvé pitit li. I toujou ni bon santiman pou yich li, bon konsèy, bon karès, bon ti dousè, bon ti rimèd, bon ti manjé é bwè. Sé bò manman nou ka pran an ti wouspèl, an ti pozé, an ti chalè. Manman kréyòl sé manman ki ni lékla dyanman, perfèksyon lò, i vo plis ki sé pli bèl bijou ou pé wè asou tout latè. Manman mwen sé tan mwen, sé li mwen ka chouchouté, miyonnen, choyé touléjou an kè mwen , pas la fèt manman mwen sé di janvyé jis désanm. Fèt li sé touléjou solèy lévé. Tout manman asou latè sé manman kréyòl I ké toujou ni kòdon onbilikal èspiritwèl ant manman mwen é mwen, kòdon tala péké janm koupé, i la pou létènité. Défwa an limajinè lèspri mwen, an té ké renmen ritounen an vant manman pou li ba mwen an ti pwotèksyon èk chalè. An bouden manman mwen, mwen pa té bizwen ayen ta pèsonn, mwen té kon adan an gran lotèl kat zétwèl. Manman, mwen renmen'w é mo tala two fèb, pa ni mo ka ègzisté pou mwen sa pale di lanmou mwen ni ba'w. Fanm, sé zòt ki soufè pou nou dépi antan djab té ti bolonm. Fanm, zòt soufè pou nou antan lannuit lèsklavaj, sé zòt ki té raché, vyolé, matjé, krazé, pilé, imilyé, fwapé, sali. Dlo zyé zòt séché a fòs i koulé, kè zòt senyen kon an larivyé jou gran lapli. Listwa péyi nou ékri adan lachè zòt. Soufwans, sé pen zòt ka manjé touléjou Bondyé fè asou latè. Fanm, sé zòt ki POTOMITAN sosyété nou. Sé an lè zòt nou ka ripozé, zòt sé bwakoré fanmi nou. Souvan, sé fanm ki ka élivé ti moun sèl pas nonm ba yo yich " a krédi", yo sèl ka lité pou sa ba sé ti moun-lan lédikasyon , lenstriksyon, mowalité pou sa fè dèmen dé moun ki ké sa défann kò yo adan tribilasyon lavi ya. Fanm rasin, fanm sèv, fanm lékòs, fanm branchaj, fanm féyaj, wou tou sèl ou sé an malpyébwa ki ka pòté bon fwi. Manman mwen enmé'w.
La Bible dit: "Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère( c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre." (Ephésiens: chap 6, verset 2) 

Par © kounta, samedi 3 juin 2006 à 03:06 - Kilti kreyol

Viré monté