Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

 

Mo enn kreol

Patrick Jean Louis
http://rodriganite.blogspot.com

 

 

 

 

 

Musicien rodriguais. Photo F. Palli.

Kreol

Modle dapre lanvi mo kreater dan mo zil natal
Mo kouler manman later ti fer mwan kado
Mo seve nwar avek refle rouz kolorie dan labriz ek soley
Blanser mo ledan reflet pirte mo leker
Mo sourir rakont zitwar mo lavi
Mo lamwel grefe dan marmit kreol
Modle par valer mo gran dimounn
Zekli ek labrez mo lavi resof leker mo pep
Mo laservel forme par profonder mo rasinn
Lafors mo lebra kopie kouraz mo travay
Mo Pasion  fleri dan zardin kreol mo pei
Disan monte desann dan sak lavenn ran omaz kreol ki dan mwan
 Mo kadans Selebre leritaz mo pep
Mo timidite reflekte mo laprid
Mo laper laglas mo zistwar
Mo fierte konfonn ek fierte
Mo marse  latet bese
Mo per mo lekzistans  mem,   enn insilte pou etranze
Mo laont fer briyar mo sourir
Mo  kouse , mo tranble
Leritaz  disgras lesklavaz
mo  mo konba pou sirvi
enn karakter depoze
lot kado mo anset
zordi mo fier mo melanz
Enn metisaz kalite ek defo
Lor ki mo konstrir mo lafors
Konstrir mo lavenir tou kreol ki mo ete
Yer zordi ek demin, mo lavenir an kreol

 

 Viré monté