Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Mo zoli ti fler kreol

Patrick Jean Louis
http://rodriganite.blogspot.com

Lagune de Rodrig

Au bord de la lagune de Rodrigues. Photo F. Palli.

Mo pa kone ki  to’nn met  dan  to regar
Avek kwa  to’nn desinn to sourir e fer ki  li dezabiy mo leker met li touni
Ki laflanm  to’nn alime dan to lizie? ki transport mwan dan enn lot monn zis nou de
Dan to marse ki fer mo ganny frison antye mo lekor
To’nn kidnap mo lespri, deposeb mwan  ek prop mo lavi,
 kaptir domenn mo rev avek konsantman mo leker
sekre to sarm inn vol lakle mo leker
ek rap laflam ek zelkli lamour dan pli profon mo leker
To’n ekrir to non lor miray mo leker
dekore ek fler  boner
Les mo amenn twa dan zardin  mo lintimite
Pintir semin  nou lavenir ansanm toulede
Mo zoli ti fler kreol
To parfin sitan dou  ki li preske fer enn larm koule dan mo lizie
Ki to’nn mete lor to lalev ki fer ki  sak fwa mo revinn dan to lebra
 Mo pa fini  aret anvi anbras twa
To sourir ek to parol ant mo somey, bers mo repo lor mo lorye aswar
Mo donn twa tou mo leker, mo lekor, mo rev
Mo inn fer zis pou twa parey to tou pou mwan
Mo zoli ti fler kolorye ek kouler lamour

 Viré monté