Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

"Misié Agoulou ek Ti Sonson"

Pièce de théâtre éditée par K.Editions  en octobre 2008

Daniel Boukman

Mètafè-a
Yéééééééééééékri [yéééééééééékra !] Yé mistikrik ! [yé mistikrak !]

Es lakou dò ?
Mésiézèdanm, adan an péyi zot pou konnet si zot pran tan chèché konnet, nan péyi-tala, té ni an nonm éti lagouloutri’y té fon, té fon fon fon, fon pasé  lanmè limenm fon..

Yé krik !Anvérité, misié té an model mons lachè ek zo . Tjè’y, mésiézèdanm, an sel bidim lestonmak akwèdi an gro  tjes  foulbak épi anlo lajan gra épi épé… Yo té ka kriyé nostrom Misié Agoulou …

Yé krak ! Misié Agoulou pa té lé tann palé pies di sé twa frè’y la ki té ka djoubaké kon bef an tan lontan pou  ba yich-yo bwè épi manjé.
Pannan-sitan Misié Agoulou ki té sanfoutépamal soufrans fanm épi nonm péyi-a, sé plen i té ka plen bouden’y 

Yé krik !  Dépi avan mel jis labadijou, sé valé  Misié Agoulou té ka valé kribich, woma, kalalou sirik, matoutou krab, marinad titiri, eksétéra tet chadwon, lanbi alé pou viré… jomon, kouchkouch, dachin, ziyanm…
an laposésion pomme-poire-fraise-framboise-groseille-myrtille-mirabelle nectarine-muscat-vin rouge- vin blanc-champagne épi kisa sa yé ésa…

Yé krik ! Mésiézèdanm, kouté, voukoum-lan, kouté !!

boule  boule  boule

Misié Agoulou
Ti Sonson ! TI Sonson ! Ich Man bans ! Oti’w ?

Ti Sonson ( ki ka pran kouri)
Wi patwon !

Misié Agoulou
Brennen kow fout, sakré mòlòkoy  ! Man lé bwè man lé manjé !

Ti Sonson
Wi patwon !... Mi !
I ka mété anlè tab-la manjé épi bwè.

Misié Agoulou
Chapé chapé !... Fimel bef ka ba let ! Bourik ka chayé chaj ! Manglous ka manjé poul  ! Ti Sonson anba jouk-mwen, fout ! Ti Sonson ! Ti Sonson ! Eti’w ? Man lé bwè man lé manjé !...

Ti Sonson ka viré pòté an bakannal manjé épi bwè.
Mi patwon mi !

Misié Agoulou
A ! Fout manjé bon ! Lè man ka tann kawkas an ti poulé o zoliv kratjé granm granm ! anba machwè-mwen, fwenk sa dous! Lé an ti diven santibon ka koulé luil  anfon goj-mwen, mi plézi, dann ! ( i ka pété) Moun-lan ki di fok manjé pou viv men pa viv pou manjé, joy kòkòdò !  
Misié Agoulou ka manjé an manniè… agoulou…An ti lanmizik flit,  épi   yo ka tann an vwa.

Lavwa lakonsians
Sonjé sa ki ka mò fen…Sonjé sa ka mò swef …

Misié Agoulou
Tjip !

Lavwa lakonsians
Sonjé sa ka mò swef, sa éti  lestonmak-yo las atann kon fal zwézo gògò ka atann dlo lapli !

Misié Agoulou
 Kimoun ki la ?

Lavwa lakonsians
Man sé lavwa lakonsians-ou !

Misié Agoulou
Ki zafè konsians ésa ?

Lavwa lakonsians
Konsians-ou pou di’w lè, wou,  agoulou gran fal, ou ka voré tout manjé-a ou ka voré a, sé valé ou ka valé laswè nonm, laswè fanm ka travay anba soley cho a

Misié Agoulou
E alow ?

Lavwa lakonsians
Konsians-ou pou di’w sé pou lapéti’w, afos yo fen, anchay timanmay ka manjé tè.

Misié Agoulou
Pou lapéti mwen moun ka mò fen ? Zafè tjou mel ki pran plon !! Yo ni ka défann kòyo menm manniè man ka défann kòmwen ! Achté tè, achté kay, boutik, gro loto, kanno, lò, bef, kabrit, chouval kous,..  Achté lè fok achté, vann lè fok vann ! Débouya pa péché !

Lavwa lakonsians
Kivédi…  anni fouté fè ?

Misié Agoulou
Eksaktiman !! Fouté fè, fout ! Lavi-a, sé a pit kok-djenm ! Si ou pa ka ba zépon, sé wou ka pran zépon !... Konsians, pé la fout ! Epi lo bel pawol-ou a, man za ped trop tan ! .. Ti Sonson ! Ti Sonson ! Pòté bwè ! Pòté manjé, fout  !

Ti Sonson
Wi patwon !
Ti Sonson ka viré épi manjé Misié Agoulou ka manjé.

Lavwa lakonsians
Agoulou, ki ou lé ki ou vlé pa, jou-a ké rivé ola ou key blijé kité bay manjé’w la.

Misié Agoulou
Janmen pa ! Kannari-mwen, fétou-mwen, zaziet-mwen, kouto-mwen, tjuiyè-mwen, fouchet-mwen, kouto-mwen… tousa tamwen, fout !!

Lavwa lakonsians
Dakò men nostrom,, antoutmanniè, an jou, Moun-lan ké vini asiz bò’w pou…

Misié Agoulou
Janmen, man di’w ! Fal-mwen asé fon pou man vale floup !, mwen yonn, tousa latè ka ba !

Lavwa lakonsians
Pa chaléré kow ! Moun-lan ki ké vini asiz bò’w la, sé tala ki ka antré nan tout kay, san konyen.

Misié Agoulou
Moun-tala, sé ki moun ésa ?

Lavwa lakonsians
Bazil  !

Misié Agoulou
Bazil ? Man pa konnet pies Bazil ! ?

Lavwa lakonsians
Bazil kivèdi… lanmò ! 

Misié Agoulou
 Lanmò ? 
 An kout kòn lanbi : an Fanm, an mas blan  anlè fidji’y, ka antré..

Fanm –lan
Lanmò ! Lanmò blip ! Lanmò’w, Agoulou gran fal !
An lanmizik flit épi tanbou… Fanm-lan  ka dansé lantou Misié Agoulou.

Misié Agoulou
Ti Sonson ! Ti Sonson ! . I  tonbé atè blip ! Soukou ! Soukou !
Disparet pran Fanm-la.

Ti Sonson  ka viré  pòté eksétéra manjé.
Wi patwon !

Misié Agoulou
Soukou,! Soukou ! Soukou, frè-mwen 

Ti Sonson
E è ! Aprézan man sé frè’w ! Ti Sonson bout ?

Misié Agoulou
Bouden-mwen ka tòtoy-mwen ! Soukou, frè-mwen, soukou ! !

Ti Sonson
Misié Gwo Sonson, ou lé manjé ? I ka ba’y manjé. Ou lé bwè ? I ka ba’y bwè.

Misié Agoulou
Doktè ! Lopital !

Ti Sonson
Ou pa lé bwè ? Ou pa lé manjé ? Eben krev, patwon, krev !

boule  boule  boule

Mètafè-a, i ka chanté.

Lasitiyasion tounen kritik
Agoulou trapé yan kolik
yan kalté kolik patétik
Mésiézèdanm kouté kouté
ek sa ki lé pé pran pléré.
Ba tout voras léfan kon pou
lagouloutri pou bout an jou..

Agoulou té ka rapé rapé 
tousa latè té  ka pòté.
E si’y  té pé sipé soley 
an vérité i té ké fè’y.
Monbet té rétjen pasé rétjen
Pou’y pa té ni pasé lanmen !

  Fok zot sav Agoulou Gran Fal
Sé an bidim kalté chakal
Eti nonm fanm  menm tianmay
pou plen bouden’y té ka travay
kontel  an tan tan lestravay.

Manmay lasitiyasion  kritik
Agoulou anba jouk an kolik
an kolik  an model patétik.
Kon di pawol-la kouté pou tann
Si ou  bien tann ou a konprann
ba tout voras léfan kon pou
lagouloutri ka  bout an jou.

boule  boule  boule

Le professeur   à ses étudiants…Projection de caricatures.
Ici, nous avons un spécimen exceptionnel de féodalus qui a au moins deux siècles de retard.

Un étudiant
Y a t-il, de nos jours, beaucoup de féodalus ?

Le professeur
L’espèce est en voie de fatale disparition mais sa férocité n’en est pas moins terrible, et malheur à ceux aux dépens desquels il vit… Le féodalus, sorte de diplodocus échappé du déluge, est quelque peu encore debout grâce au soutien, épisodique, d’une autre espèce encore plus cannibale ; l’impérialistus !

Une étudiante
Que peut-on dire de sa femelle ?

Le professeur
De la femelle du féodalus ou de l’impérialistus ?

L’étudiante
Du féodalus !

Le professeur
La féodala était  une pondeuse acharnée, façon d’échapper aux lois implacables de l’évolution. Mais en vain car la plupart des petits féodali souvent mourraient, avant même la percée de leurs premiers crocs, et ce,  à cause d’excès d’accouplement consanguin…De plus, une autre espèce, carnivore, anthropophage, n’avait de cesse de dévorer le féodalus.

Une étudiante
A savoir ?

Le professeur
Je veux parler de l’espèce bourgeoisia.

Un étudiant
Vous dites bourgeoisia ?

Le professeur
Le bourgeoisius, le plus souvent sans trop de graves complications, est adopté par l’espèce impérialistus à condition toutefois…
An enfirmiez ka rivé ek palé ba profèsè-a.

Le professeur
Esculape est avec nous !

Doktè-a épi sé étidian-an ka mété anlè kòyo an blous blan, an mas anlè fidji’yo épi gan nan lanmen’yo….TI SONSON ka vini épi Misié Agoulou i ka chayé asou an siviè…Profésè-a ka menyen bouden Misié Agoulou… Pandan tan-an, métafè-a viré.

Mètafè
Yé krik !
Mésiézèdanm, bouden Misié Agoulou vini bidim bidim bidim kon an blad kochon yo gonflé trop ! …
Yé krak !
Asiré pa pétet lestonmak monbet key anni  pété po ! si yo  pa dévidé’y lamenm.

Le docteur
Manifestement, nous avons là affaire à une crise de bourgeoisïte aiguë. Il convient d’opérer vite une salutaire vidange, sinon, pouf ! …Burin !

Un infirmier
Burin !

Le docteur
Marteau

Une infirmière
Marteau !

Le docteur
Scie !

Un infirmier
Scie !

Le docteur
Lime !

Un infirmier
Lime !

Le docteur
Chalumeau !

Une infirmière
Chalumeau !
Le docteur
Tenaille !

Un infirmier
Tenaille !

Doktè-a ka tiré nan vant Misié Agoulou dives model bagay: bijou, vaz kristal, poslèn, loto, an vantilatè, an patjé lajan, épi kisa sa yé ésa…éti yo ka mété anlè an tab

Le docteur
Aiguille !

Une infirmière
Aiguille !

Le docteur 
Fil !

Un infirmier
Fil !

Aprè an ti moman tan…

Le docteur
Je ne garantis rien ! Au suivant !

TI Sonson ka chayé déwò Misié Agoulou anlè siviè-a.

Mètafè-a
Yééééééééééééékrik !
Yéééééééééééékrak !
Yé mistikrik ! Yé mistikrak !
Misié Agoulou pa rivé sipòté rété bouden’y plat, plat kon an bous-lajan san lajan…Baziul chayé’y kifè lè ou ka pa  sé bò kay woyéba-li a, sé tann ou ka tann an sel silans padavwa djol Agoulou sispann bat.
Agoulou ded !  Sel moun ki ka pléré gwodlo , sé madanm-li épi sé konpè’y la.

Yèèèèèèèèèèèèèèèèkrik !
Yèèèèèèèèèèèèèèèèkrak !

Pawol-la bout  an manniè obidjoul. Dakò ! men, mésiézédanm,  lavi-a, taa nou ka viv la anlè latè-tala, adan péyi-tala, sé pa an bol toloman ! 

Yè krak ! 

Mésiézèdanm, jòdijou, zel lanmizè toujou  ouvè gran  ! Tan lé agoulou, sé woulé i ka woulé woulé’y !... Gadé olwen, gadé o pré: lé agoulou gran fal sa miyonnen lanmò éti yo ka simen lantou yo… An vérité, yo pa menm pè disparet pran yo asiré yo asiré jou-a  Bazil  ka chayé yo, sé rété vivan yo ka rété vivan, kontel zonbi, anba lapo désandans-yo !

Yè krik !

Kidonk, mésiézédanm, annou pa bliyé, kon di proveb-laan lanmen ka lavé lot !

Ti Sonson  viré épi siviè-a  i chayé épi’y la Misié Agoulou  ; i rété doubout épi, kon an jako-répet,  i ka  viré di chak  proveb mètafè-a ka di

Ti Sonson
An lanmen ka lavé lot !

Mètafè-a
Kat zié ka wè méyè pasé dé !

Ti Sonson
Kat zié ka wè méyè pasé dé !

Mètafè-a
Chen li yonn pa fò !

Ti Sonsion
Chen li yonn pa fò !

Mètafè-a
Piti vwel ka sèvi gran batiman !

Ti Sonson
Piti vwel ka sèvi gran batiman !

Mètafè-a
Jou ka lévé pou tout moun !

Ti Sonson
Jou ka lévé pou tout moun !... 
Ba mètafè-a 
Konpè,  kouté an ti chanté-tala !

Pawol sé van
yenki van yenki van
 lè pawol pa ka ba
pa ka ba kò
balan !

I ka chapé épi i ka viré chanté

Pawol sé van
 yenki van yenki van
 lè pawol pa ka ba
pa ka ba kò
balan !

Mètafè-a

Yèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèkrik !
Yèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèkrak !

Méziézédanm, an vérité  (i ka mété koy ka chanté ):      

Pawol sé van
yenki van yenki van
lé pawol pa ka ba
pa ka ba kò
balan !

Limiè-a ka anni mò blip ! anlè nostrom.

 Viré monté