Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Koze Kreyòl

Ekri: Paul Sanon
     Korije: Wilfrid Suprena (New-York)

Nan peyi Dayiti, sèlman youn tiponyen mounn ki  pale Franse. Majorite popilasyon-an pale Kreyòl. Minorite ki pale Franse-a pa reprezante anyen devan kantite moun nan pep la ki pale Kreyòl-la. 200 lane  apre peyid’ Ayiti pran endepandans li, nou dwe poze têt nou Kesyon: poukisa nou genyen tout analfabèt sa yo nan peyi-a? Nou ka di  Pètèt se lang franse a  nou itilize nan lekòl ki kreye manman pwoblem sa- a? Depi digdantan lang Kolon blan franse ke zansèt nou yo te adòpte  kenbe  youn ti pòsyon nan limyè  ak maspèp la nan fè nwa. Tankou tout lòt pèp yo nan anpil lòt  peyi,  nou te  dwe sèvi ak  lang manman nou ki se Kreyòl nan lekòl primè tankou premye lang pou edikasyon tout timoun. Si nou te adòpte demach sa-a, jodia nou pa ta genyen tout kantite popilasyon sa-a kip a plimeank nan peyi-a. Poutètsa sistèm edikatif ki responsab sitiyasyon malouk sa-a ta merite youn gwo pase men.

Haitian stamp from 1954 with image of Boisrond-Tonerre.
 
Pwoblèm lang Kreyòl ak Franse nan peyi-nou kreye youn sityasyon kote anpil moun nan popilasyon ap viv sou aparans tankou yo prezante youn imaj «ke yo pa ye ,yo pat ye e yo pap janm ye». Se sa ke ekriven Jean Price Mars rele nan lang franse, «le Bovarysme Collectif». Youn ti egzanp, Kòmansman listwa peyi-a montre sa klè lòske  Boisrond Tonnerre, ofisye nan Lame Endijèn ki te ekri lakdelendepandans te di en Franse anvan li  remèt dokiman-an:  «Nou bezwen po youn blan pou nou sèvi kòm ekrito, zo tèt li pou  ankriye,  san li pou itilize kòm Lank e youn bayonèt   kòm plim».

Pawòl Boisrond  Tonnerre yo  te bèl e  byen di  nan yon gwo Franse. Men, se te pou lagaleri. Manman Kesyon an se pouki sa youn  dokiman konsa te ekri nan  lang Franse kote majorite mounn nan popilasyon an  pat vle wè kolon Franse. Pètèt, ansyen zansèt nou yo, pa te mete tout moun nan kalkil la . Malgre tout lanmou yo te genyen pou peyi a, yo pa janm wè kolon Franse ak lang li, kilti li, relijyon li  te kont enterè pa yo.
 
Anpil nan gwo ekriven nasyonalis  tankou Massillon, Louis Joseph Janvier, Anténor Firmin, JeanPrice Mars, ak Demesvar Delorme te sèvi ak  lang Franse pou defann enterè  peyi a. Nan pwen youn nan yo ki kite  gwo dokiman na lang  Kreyòl. Se vre nan listwa peyi Dayiti,genyen kèk lwijanboje ki te ekri gwo dokiman en Kreyòl. Pami dokiman sa yo, nou ka site: Choucounne de Oswald Durand, Antigone  de Felix Morisseau Leroy, Bouki Nan paradi de Frank Fouche ak Dezafi, Pèlen Tèt, Totolomannwèl, Melovivi Minywi mwen senk, Kalibofobo, and Foukifoura de  Frank Etienne. Nou se pitit de lakou ki pafwa mete tèt yo ansanm  men ki gendefwa  goumen antre yo. Menm ekriven tankou Frank Etienne ki ekri anpil liv nan Kreyòl  ekri anpil liv tou nan lang Franse. Lang Franse  tèlman nan listwa nou ke nou paka derasinen-l. Pou nou genyen  nouvo resilta nou oblije sèvi ak  Kreyòl nou kòm premye  lang nan lekòl.
 
Kalite Franse ke nou pale, kalite Kreyol la tou  se rezilta soudevlopman nou. Franse a ke nou pale a pa menm ak Franse ke yo pale nan vil Paris ki se kapital peyi La France. Franse pa nou   genyen bagay pa-l eli  pran fòm peyi a. Nan youn liv ke Frantz Lofficial ekri li mansyone yon bagay ki te ekri nan jounal Le Petit Samedi Soir:  «Sou papye, nan diskou, nou jwenn  youn estil ansyen, se preske menm jan ak youn bouyon ki pa  genyen  viv ladan-l. Men yo itilize lang sa pou yo fè diferans entre kretyenvivan e pou yo chwazi moun pou travay». (Pp41)
 
Sepandan, Kreyol la direk, elastik, chaje ak koulè, e li kapab vale nouvomo ak nouvotem sanpwoblem. Yon lang  ke tout ayisyen pale, poukisa nou pa itilize li kom premye lang  nan tout lekol prime yo? Sa ta-p mete tout elev yo ak etidian alez e t-ap wete tout pwoblem mental e kiltirel  Franse pote. Kreyol la t-ap pemet ke tout etidyan yo apran nan lang manman yo; on lang ki soti nan zantray yo e  ka tradwi pi fasil, reflex yo , condisyon yo, rev yo, intere yo e listwa yo.
 
Nou Konnen enpotans ke Kreyol genyen nan peyi Dayiti,espesyalman nan mas pep la. Pou anpil moun, lamg Franse  reprezante  sak bel, lajan, travay, riches, e lavi miyo. Tandis ke Kreyol se lekontre. Franse a ak  tout avantaj li  bey poukisa on paran ta renmen  pitit li apran nan lang Kreyol ki pa genyen pies enpotans. Li posib pou nou pale tou lede lang yo  si nou vle fe changman e sakrifis. Si nou fe plis jefo nan Kreyol la, plis moun ka kon li. Li pli fasil pou apran li a k lang manman w . La syans montre nou   li pi fasil pou itilize lang manman pou apran onlot lang. Nan preske tout lot peyi yo, lang manman  itilize pou  apran timoun. Sikolojikman palan, lang manman reprezante bagay ki deja andedan  etidian e  ke li ka  komprann pivit. Sosialman palan lang la ap fe  timoun yo kole   pi fo ak katye yo, bouk yo e tout peyi a.
 
Pedagojikman palan , la-p ede etidian apran pi fasil  si-l t-ap apran nan yon lot lang. Li t-ap demare kod  la ke Franse mete nan kou  elev yo ak  pwofese yo.

Epi,yo t ap  pi alez pou yo apwoche san okenn kompleks yon lòt lang. Sa t-ap mete nou sou menm chimen avèk nanm yo, zot yo et lot mounn kap viv lòtbòdlo. Etidyan tap pi alèz  pou  pale franse a san  pe.. Franse se pa lang manman nou,  nou te dwe apran li kom yon lot lang. Nou te dwe fe plus jefo nan apran timoun yo Kreyol men jan etidian Ameriken apran Angle. Apre etidian fin konnin lang nan ak tout  grame , l-ap pi fasil pou li apran nenpot  lot lang avek pwop abstraksyon, symbolizasyon e oganisasyon. Apre  li fini genyen premye lang li anba bwa-l, l-ap pi fasil pou li kompran res bagay yo. L-ap ka li, ekri pi byen e l-ap pi alez pou li patisipe nan nenpot konvesasyon.

Nou dwe adopte Kreyol kom lang pou nou edike tout mounm e ajoute lot matie tankou, mat, franse, Angle, Sians sosyal, ijyen, istwa, jeografi chimi, fiziks nan pwogram lekol la. Apran Fransei samble se li ki pi enpotan nan  edikasyon nan peyi Dayiti . Nan Klas nou  li Franse, ekri Franse, eple franse. Nou fe analiz gramatikal, logik, elokisyon, redaksyon, disetasyon etc. Menn apran lot lang e etidye literati payi-a sa fet an Franse.

Saktadisa, avek tout jefo ki fet pou Franse a, selman yon ti ponyen moun ki fo-fo ladan. Anpil nan ti group sa yo pale klè. Yo itilize mo ak ekspresyon pou yo fe chèlbè ak enteresan men se pa pou lot moun byen konpran sa yap pale. Nou bezwen yon systèm ki ka wete tout rans sa yo, kap bon pou sa nou ye e pou sa nou bezwen. Lekol pa fonksyone nan levid. Nou dwe toujou konsidere fakte economik,kiltirel, politik ak tout lot ti bagay ak gwo bagay. Le nou gade apre 200 lane, kantite moun ki pa konn li nou ka di ke  lekol ki toujou fet  nan Franse pa pote kichòy pou mas pep la.
 
Sistem lekol la pa janm fet dapre bezwen peyi a. Bi edikasyon nan lang Franse a se pou li edike yon ti group moun pou yo ka gere res yo. Avek sa anyen pa janm chanje. Yo te mete-l sou pie pou gwo mounn yo ki toujou adore lerope, ka montre ke on ayisyen se pa on Afwiken gwo zòtey men se youn Franse ki genyen koule nwa kap viv nan youn nan zile yo. Nou toujou ap pran poz.
 
Nan listwa peyi Dayiti, gwo moun yo toujou itilize Franse tankou youn zouti pou yo montre ke yo siperye res mounn yo. Genyen  ti pwogrè ki fèt nan sans sa.Kom examp, sou gouvenman Jean Claude Duvalier, Minis Joseph C. Bernard te foure Kreyòl nan Kurikulòm lekòl primè. Nou paka blye Mysion Alpha ke legliz Katolik te mete kampe soupie  nan lezane 80 pou te kombat analfabetizasyon.

Twa gwo evenman ki montre ti jefo nou pou nou wete vye pwejije ke nou genyen depi epok esklavaj. Nou konnen ke tout Ayisyen poko rive sou gran Chimen Kreyol la.

Moso pa moso n-ap vale teren pou jiskatan nou mete Kreyol nan pozisyon ke li merite a. Le nou fini tradwi liv lekol nou, Klasik yo avek tout lot gwo liv an Kreyol n-ap ka edike plis moun timoun ak granmoun. Se yon devwa sivik pou edike sitwayen yo!
 
Kreyol  pa   yon bagay konsakonsa. Se pa yon lang  pou moun jwe, se sel lang  mass pep ayisyen pale. Le nou pa ba Kreyol  vale li nou fe tet nou mechanste. Nou dwe jwe tout zel kat nou nan Kreyol. Anmenn tan nou dwe ankouraje e kreye strikti pou elev yo pale tout  lang  yo vle. Jan lemond nan ye koulya, yon moun sipose pale plisie lang. Nnou konnen ke li pli fasil pou ti moun pale plisie  lang. Le  moun nan genyen kontrol Kreyol li, l-ap vin pi fasil pou li apran lot lang. E Kreyòl la a-p pase kom yon zam kont analfabetizasyon e soudevlopman. Jeneralman moun pa renmen chanjman sitou moun ki nan edikasyon vrèman Bertrand Russell te gen rezon lè li te di ke «Se paske lekòl pa janm vize pou li edike tout moun se sak fè li pa reyisi.

Moun yo ki anchaj etidyan yo plis vle fè sa yo abitye fè ke yo vini ak bagay nouvo».

Sa ki fe nou mal se vale e mounn sa ki pa kon li. E nempot desizyon ki pran san yo pa konsidere lang Kreyol la ak mas pep la ki pa pale Franse  ap toujou nan deran. Ansyen sistem la te kanpe pou te jistifye tout enjistis yo. Li pa  janm konsidere mas pèp la. San Kreyòl, nou pap janm ka edike pèp nou an e l-ap difisil pou nou genyen  youn lavi miyò.

Ekri: Paul Sanon
Korije: Wilfrid Suprena (New-York)

boule  boule  boule

Essay on Creole

Written by Paul Sanon
Edited by Karen Thompson (California)

Haiti is not a bilingual country, however it is true that French and Creole are spoken in the land, but their role and status are so far apart that it is hard to qualify them as interchangeable. Haiti has been and still is simply a volcanic crossroad between the French language of a few and the Creole language of the powerless masses. Yes, Creole is derived from French, but its phonetic and grammatical structures are African. 205 years after independence, Haiti’s illiteracy rate is the highest in the western hemisphere. Therefore, why continue with the traditional French educational system that only allows a few geniuses to reach the Promised Land? We should envision a Creole educational system which could better serve a greater number. Like the American, Dutch, Swiss, and Belgian, our mother tongue; Creole, should be at least the language of primary school education. Based on our rate of illiteracy and our lack of fluency in French, we can safely conclude that the French education is inefficient and inimical to our conditions. Creole, as the ultimate Haitian mode of expression and the fastest vehicle of Haitian thought should be at least the language of primary education. Haitian stamp from 1954 with image of Boisrond-Tonerre.

As a nation, our collective bovarysm is obvious. Boisrond Tonnerre, an indigenous officer, is known as the author of the Independence Act; a document that was written in French. Before handing the final draft, he stated: “We need a white man skin for parchment, his skull for inkwell, his blood for ink and a bayonet for pen”. Tonnerre’s words selection, imagery,  poetic style and language sound very sophisticated. If this historical sentence was really stated in French, was it fully understood by everyone, including Dessalines?  Why a nationalist, rebellious and anti-French document like the Independence Act was written in French? Perhaps, our founding fathers, even those who could not read, as prisoners of their time, never consider Creole as a language in its own merit. Even with their nationalistic fever, it appears that they never processed the French language as incompatible with their ideals. 

Many great Haitian nationalist writers such as Massillon Coicou, Joseph Janvier, Anthenor firmin, Jean Price Mars and Demesvar Delorme have used the French language to defend Haitian interests. None of them left any significant piece in Creole. We must admit that throughout Haitian   history, there are always a few mavericks that break with tradition to create Creole masterpieces. Among those renowned masterpieces, we can mention: Choucoune of Oswald Durand (poem), Antigone of Morisseau-Leroy Felix (Play), Bouki Nan Paradi of Franck Fouche (play), and Dezafi, Pelin Tet, Totolomannwèl, Melovivi Minywi mwen senk, Kalibofobo, and Foukifoura of Frank Etienne (Play). It is obvious that our sensibilities are shared by two forces that can be, at times, complementary, parallel, and contrary. Even prolific Creole writers such as Franketienne, has many books writing in French. The French Language is so tightly linked to our history and institutions that it is impossible to dismiss it. But it is due for a reconstructive surgery since we can not have better results with the same old tactics.

The Haitian spoken French and Creole are both products of our under-developed status. Our spoken French is not like the Parisian French. It is simply a particular French language with its own characteristics reflecting a different social and cultural milieu. In a book “Creole Francais: Une Fausse querelle” by Frantz Lofficial we read about a Samedi Soir’s editorial regarding a seminary on nutrition: “On paper, on speeches, we found an antiquated style and a lack of substance. But it is used to determine social status and is greatly served in the hiring process”. (Pp 41)

Meanwhile, Pierre Vernet in Format 60 TV Show mentioned: “ the Creole is a direct, colorful, and dynamic language, capable of absorbing new words and new concepts”. As a language spoken by every Haitian why not using it as the primary language of our educational system? This would free all of the students and teachers from the cultural and psychological ills that are created by learning or teaching the rudiments of education in a foreign language. Then Creole will allow those students to learn from their native tongue; a language that reflects their soul, reflexes, conditions, aspirations, interests and history.

We all know about how the French language has impacted our national life and especially on the masses. For many, French represents beauty, money, job, wealth and better life. And Creole symbolizes all the opposites. Considering the social, economical, and cultural repercussions, why should a parent be attracted to a Creole education in which nothing of importance is expected?

Bilingualism is possible as long as we are willing to make changes and sacrifices.

With new paradigm, we can change the literacy rate. It is easier to learn the basics of education with the mother tongue. It is scientifically proven that it is easier to learn a second language through the mother tongue. In most countries, mother tongue is used to teach the rudiments of education. Psychologically, the mother tongue represents symbols that can easily be understood, explained and related to.  Sociologically, it brings a sense of belonging to ones community and environment. Pedagogically, it enables the students to learn faster than it would have in another language. By using Creole as the first language of learning will free both teacher and student from the foreign languages constraints. We will approach other languages with a different but universal touch.  That will put us in line with our selves, others and the world.  Then we will be more comfortable and less frustrated to learn and speak any other languages without fear of making mistakes and been ridiculed.

French is not our mother tongue and can only be taught as a foreign language. More energy should be spent into teaching Creole the same way American students learned their mother tongue. After mastering the Creole language and its grammar, the student will have   better understanding of language in general with its abstractions, symbolization and particular organization. With our native tongue, we will have   a greater grip at the world from our point of reference. We will be more willing to read books that use symbols and local stories that we can relate to. Our writing skills and reading level will improve and be more comfortable at expressing our views in social, political and philosophical debates.

We should adopt a Creole education and add French, math, social sciences, Health sciences, Spanish, chemistry, history, Physics and geography to the curriculum.  The whole Haitian education has been primarily focused on trying to learn French. French Reading, French writing, French spelling, French grammar, grammatical and logical analysis of French text, French vocabulary, French elocution, essays on French literature. Even Haitian literature and foreign languages are taught as extension of the French language.

Ironically, with all that emphasis on French, only a few   master it. According to Frantz Lofficial, a great percentage of those who speak French do not valorize clarity, directness and simplicity. Words and concepts are used to impress and show up, rather to be understood and communicate. We need an educational system that can eliminate our cultural blockage and is capable to adjust to our needs and national identity. Education does not operate in a vacuum. The system has to be a function of our structural, economical, educational, cultural, and political elements. It should be seen as a means to an end, not an end in itself. Results should determine its raison d’etre and for 200 years it has failed.
 
The Haitian Education system has never reflected the cultural and the material needs of the nation. Its aim has always been to create a few administrators in an ocean of illiterates in order to maintain the status quo. It was designed by the dominating  classes with their  infinite European sensibilities  to prove to the western world that the Haitian man is not a savage African but a French of a darker complexion who happens to live in the new world. Le bovarysme collective de Jean-Price Mars!

Throughout Haitian history, the dominating classes, selfishly,   have been consumed by French fever. French always has been used as a weapon of division, alienation and of mass destruction. It is true that progress has been made. Matter-of factly, the Jean-Claude Duvalier regime is credited for incorporating Creole class in primary Education. This infusion of Creole in our educational system is considered by many as Joseph C. Bernard legacy, the ex-Chairman of the Education Department.  Also, in the 80’s, the Catholic Church through Alpha, a non-profit Organization has initiated a humongous literacy  project that did not succeed as promised.

Thereafter, Haiti’s 1987 Constitution upgraded Creole to its official status like French. Those three milestones prove our timid effort to free our mother tongue from colonial prejudices. The Creole sensibility has not quite reached every Haitian fiber. However, bit by bit, we are moving forward. With vision, sacrifices and commitment, we are sure that in the near future, the Education Ministry will be willing to dethrone the selfish French for the more altruistic Creole. And many textbooks, world classics, and other famous books will be translated in Creole for greater good. It is a civic duty to educate the citizens!

Creole is neither an abstract concept nor a scientific matter. It is simply the only language of the Haitian masses. By degrading it to a lower status, we are simply hurting ourselves. We must fully use Creole in our Education system. Simultaneously, we must encourage and create structures for our students to learn and speak as many languages as possible. In this globalized world, we understand the necessity to be multilingual. Children are cut to pick up languages easily. The facts remain that with this natural and strong Creole foundation, learning new languages will be smoother. Creole will be used as a tool in the war against illiteracy and under-development. In general, people do not like change in Education and Bertrand Russell brilliantly put it in those words: “It is because modern education is so seldom inspired by a great hope that it so seldom achieves great results. The wish to preserve the past rather than the hope of creating the future dominates the minds of those who control the teaching of the young”.
    
What is embarrassing is not the spoken language but our rate of illiteracy. Any approach that does not take into consideration Creole and the power of Creole speaking masses is doomed to fail. Lyonel Paquin in his book “The Haitians” mentions: “Creole is the cement among all Haitians. It is our common culture for it is the embodiment of our folklore, and traditions including the humor, the proverbs, and the songs”. (Pp236). The old French system was designed to divide, and justify the status quo. It was never an all-inclusive method set toward economical progress, and social mobility. Our educational system must move away from traditional strategies and realign itself with contemporary needs and roles. We must tackle the pressing needs for mass Education; a mass Education that can not be achieved without Creole education. It is a civic duty to educate our countrymen.

Written by Paul Sanon
Edited by Karen Thompson (California)

 boule  boule  boule

Réflexions  sur le créole

Écrit par: Paul Sanon
Édité par: Jean-Richard Eveillard (France)

Haïti n'est pas un pays bilingue. Il est vrai qu’on y parle le français et le créole. Mais leurs rôle, statut et fonctions sont si contradictoires qu’ils ne sont pas interchangeables. Haïti a toujours été un carrefour volcanique entre la langue française d'une minorité et la langue créole des masses impuissantes. Oui, le créole est issu du français, mais ses structures phonétiques et grammaticales sont africaines. 205 ans après l'indépendance, le taux d'analphabétisme d'Haïti est le plus élevé de l'hémisphère occidental. Donc, pourquoi continue-t-on avec le système éducatif français qui permet seulement à quelques génies d’atteindre la Terre Promise? Nous devrions envisager un système éducatif en créole qui pourrait mieux servir le plus grand nombre. Comme l'américain, le néerlandais, le suisse et le belge, notre langue maternelle, le créole, devrait être au moins la langue de base dans nos écoles primaires. Notre taux d'analphabétisme et  notre lent débit en parlant la langue de Molière nous prouvent que l’éducation française n’est pas compatible avec nos conditions. Pourtant le créole, véhicule d’expression de nos états d’âme, mœurs, aspirations et humeurs, devrait être au moins la langue de base des écoles primaires. 

Comme nation, notre bovarysme collectif est évident. Boisrond Tonnerre, un officier indigène, est connu comme l'auteur de l'acte de l'Indépendance, un document qui a été écrit en français. Avant de remettre le document, il eut à dire : “nous avons besoin de la peau d’un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume”. Les mots de Tonnerre, l'image, le style poétique et la langue soignée semblent être très sophistiqués. Si cette phrase historique a été vraiment prononcée en français, a-t-elle été complètement comprise par chacun, en incluant Dessalines? Pourquoi un  document à caractère indigène, anti-français  et nationaliste comme l'acte de l'Indépendance a été écrit en français? Peut-être, nos aïeux, même ceux-là qui ne parlaient pas le français, étaient-ils prisonniers de leur temps et enclins à ne pas considérer le créole comme une langue à part entière. Avec toute leur fièvre nationaliste, il semble qu'ils n'aient jamais vu la langue française comme un butin de guerre empoisonné. 

Beaucoup de grands auteurs nationalistes comme Massillon Coicou, Louis Joseph Janvier, Antênor Firmin, Jean-Price Mars et Demesvar Delorme ont utilisé la langue française pour défendre ardemment les intérêts haïtiens. Aucun d'eux n'a laissé de chef-d’œuvre en créole. Nous devons reconnaître que  dans toute l'histoire haïtienne, il y a toujours eu quelques non-conformistes qui ont su rompre avec la tradition pour créer des chef-d'œuvres en langue créole. Parmi ces chef-d'œuvres illustres, nous pouvons mentionner: Choucoune d'Oswald Durant (poème), Antigone de Félix-Morisseau Leroy (théâtre), Bouki nan Paradi de Franck Fouché (théâtre) et Dézafi, Pèlin Tèt, Totolomannwèl, Melovivi Minywi mwen senk, Kalibofobo et Foukifoura de Frankétienne (théâtre). Il est évident que nos sensibilités sont partagées entre deux pôles qui peuvent être, par moments, complémentaires, parallèles ou contraires. De grands auteurs créoles comme Frank Étienne, ont aussi écrit beaucoup de livres en français. La langue française est si fermement attachée à notre histoire et nos institutions qu'il est impossible de l'exclure. Mais nous devons avoir au moins une chirurgie réparatrice puisque nous ne pouvons pas avoir de meilleurs résultats avec les même vieilles recettes.

Notre français parlé et notre créole sont tous  deux des produits de notre sous-développement. Notre français ne ressemble pas au français parisien, bruxellois ou genevois. C'est simplement une langue française avec  ses  particularités et caractéristiques propres, reflétant un milieu social et culturel différent. Dans un essai intitulé “Créole-Français: Une Fausse querelle”, par Frantz Lofficial, nous pouvons lire, dans  un éditorial du Petit Samedi Soir, à propos d’ un séminaire sur la nutrition:  « Plus que personne , nous avons la capacité de poser les problèmes pour leur trouver des solutions…sur le papier, à travers des discours dont l’anachronisme de style et le vide de pensée nous ont relégués depuis longtemps au musée des fossiles littéraires (Le pp 41)».Mais cette langue est utilisée pour déterminer le statut social et joue un grand rôle dans l’ascension sociale.

Pendant ce temps, Pierre Vernet, dans une édition de l’émission télévisée Format 60, déclare: "le créole est une langue directe, colorée et dynamique, capable d'absorber de nouveaux mots et de nouveaux concepts". Langue parlée par tous les haïtiens, pourquoi ne pas l'utiliser comme  langue de base dans notre système éducatif? Cela libérerait tous les étudiants et les professeurs des maux culturels et psychologiques dont ils ont été accablés à un moment ou à un autre, notamment au cours de l’apprentissage des rudiments de l’éducation dans une langue étrangère. Alors le créole permettrait à ces étudiants d'apprendre mieux et plus vite dans leur langue natale, une langue qui reflète leur âme, leurs réflexes, conditions, aspirations, intérêts et histoire.

Nous tous sommes au courant de l'impact de la langue française sur notre vie nationale et surtout sur les masses. Pour beaucoup, le français représente la beauté, l'argent, l'emploi, la richesse et l’espoir d’une vie meilleure. Le créole symbolise tout le contraire. Considérant ses répercussions sociales, économiques et culturelles négatives, pourquoi des parents choisiraient-ils pour leur  progéniture une éducation créole n’ouvrant aucune perspective d’avenir?

Le bilinguisme est possible aussi longtemps que nous sommes disposés à faire des changements et des sacrifices.

Avec un nouveau paradigme, nous pouvons réduire le taux d’analphabétisme. Il est plus facile d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle. On a prouvé scientifiquement qu'il est plus facile d'apprendre une deuxième langue à travers sa langue maternelle. Presque dans tous les pays du monde, la langue maternelle est utilisée pour enseigner les rudiments de l'éducation. Psychologiquement, la langue maternelle représente des symboles qui peuvent facilement être compris et expliqués. Sociologiquement, elle apporte un sentiment d'appartenance à sa communauté et son environnement. Pédagogiquement, elle permet aux étudiants d'apprendre plus vite que dans une autre langue. Utiliser le créole comme langue de base affranchirait tant le professeur que l'étudiant des  contraintes imposées par une langue étrangère. Dans l’avenir, les étudiants aborderaient les langues étrangères avec des yeux différents, mais avec une touche universelle. La maîtrise du Créole les placerait dans une zone de confort avec eux-mêmes et le monde. Alors ils seraient plus confortables  pour parler d’autres langues sans craindre de faire des erreurs et d’être ironisés.

Le français n'est pas notre langue maternelle et peut seulement être enseigné comme une langue étrangère. Beaucoup plus d'énergie devrait être dépensée dans l'enseignement du créole comme le font les étudiants américains pour la langue anglaise. Après avoir maîtrisé la langue créole, sa grammaire et son vocabulaire, l'étudiant aurait une meilleure compréhension des langues en général, avec leurs particularités en termes de capacité d’abstraction, de symbolisation et d’organisation. Avec son Créole, il comprendrait l’univers de son point d’ancrage et de référence. Il serait plus disposé à lire des livres créoles qui n’utiliseraient que ses symboles qu’il peut lier au contexte local dans lequel il peut facilement se retrouver. Par conséquent, l’étudiant serait plus enclin à utiliser son imagination et sa raison pour mieux comprendre son environnent et l’humanité en général.

Nous devrions adopter une éducation créole en incorporant au curriculum le français, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences de la santé, l’espagnol, la chimie, l’histoire, la physique et la géographie. L'éducation haïtienne entière est essentiellement une croisade pour apprendre la langue française: la lecture, l’écriture, l’orthographe, la grammaire, l'analyse grammaticale et logique des textes français, le vocabulaire, l’élocution, les essais sur la littérature française. Même la littérature haïtienne et les langues étrangères sont enseignées comme des extensions de la langue française. 

Ironiquement, malgré tout l’accent mis sur le français, seuls quelques uns d’entre nous le maîtrisent vraiment. Selon Frantz Lofficial, un grand pourcentage de ceux qui parlent le français ne valorise pas la clarté ni la simplicité. Les mots et les concepts sont utilisés pour faire bonne impression et non pour être compris. Nous avons besoin d'un système éducatif qui puisse éliminer notre blocage culturel et soit capable de s'adapter à nos besoins et à notre identité nationale. L'éducation n'opère pas dans le vide. Le système doit avoir une grande affinité avec nos éléments structurels, économiques, éducatifs, culturels et politiques. Il devrait être dessiné comme un moyen tendant vers une fin et non comme une fin en soi. Les résultats devraient déterminer sa raison d’être. Depuis 205 ans nous avons échoué. Le système éducatif n'a jamais reflété les besoins culturels et matériels de la nation. Son but a toujours été de créer quelques administrateurs dans un océan d'analphabètes afin de maintenir le statu quo. Il a été conçu par les classes dominantes avec leurs sensibilités européennes  pour prouver au monde occidental que l'homme haïtien n'est pas un Africain violent, mais un français d'un teint plus sombre qui  vit dans le Nouveau Monde. C’est cela le bovarysme collectif décrit par Jean-Price Mars. 

Partout dans l'histoire haïtienne, les classes dominantes, égoïstement, ont été gagnées par la fièvre française. Le français a toujours été utilisé comme une arme de division, d’aliénation et de destruction des masses. Il est vrai que des progrès ont été faits. Le régime de Jean-Claude Duvalier est crédité pour avoir incorporé une classe de créole dans l'Éducation primaire. Cette introduction du créole dans notre système éducatif est considérée par beaucoup et à juste titre comme l’héritage de Joseph C. Bernard, ex-ministre  de l'Éducation. L’épiscopat catholique haïtien, à travers la mission alpha, avait pris à la fin des années 80 une initiative d’envergure pour contribuer à faire reculer l’analphabétisme. Cette initiative aura malheureusement abouti à un échec cuisant. Par la suite, la Constitution de 1987 d'Haïti a officialisé le créole  au même titre que le français. Ces trois exemples montrent notre effort timide de libérer notre langue maternelle des préjugés coloniaux. La sensibilité créole n'a pas tout à fait atteint toutes les fibres haïtiennes. Pourtant, petit à petit, nous avançons. Avec de la vision, des sacrifices et de la détermination, nous sommes sûrs que dans un avenir proche, le Ministère de l'Education sera disposé à détrôner le français égoïste pour un créole plus altruiste. Et nous souhaitons que beaucoup de livres classiques à l’échelle mondiale et nationale soient traduits en créole pour le bien du plus grand nombre. C'est un devoir civique d'instruire les citoyens.

On ne doit pas traiter le créole comme un concept abstrait, ni comme une question scientifique. C'est simplement la seule langue des masses haïtiennes. En  dégradant notre créole, nous nous suicidons. Nous devons complètement utiliser le créole dans notre système d'Éducation. Simultanément, nous devons encourager et créer des structures afin que nos étudiants apprennent  d’autres langues étrangères comme les Hollandais. Dans ce monde, nous comprenons la nécessité d’être multilingues. Facilement les enfants saisissent les langues étrangères. C’est sûr qu'avec cette fondation créole, naturelle et forte, on apprendra d’autres langues sans se forcer. Et le créole sera perçu comme l’instrument le plus efficace dans la guerre contre l'analphabétisme et le sous-développement.

En général, les gens n'aiment pas le changement, surtout les éducateurs, et Bertrand Russell l’a dit brillamment en ces mots: “il est parce que l'éducation moderne est si rarement inspirée par un grand espoir qu'il accomplit si rarement de grands résultats. Le désir de préserver le passé plutôt que l'espoir de créer l'avenir domine les esprits de ceux qui contrôlent l'enseignement des jeunes”.
 
Comme Haïtiens, ce qui est embarrassant pour nous, ce n'est pas la langue parlée, mais notre taux d'analphabétisme. Toute approche qui ne prendrait pas en considération le  statut du créole et de ceux qui ne parlent que le Créole, est vouée à l’échec. Lyonel Paquin dans son livre les "The Haitians" mentionne: "le créole sert de ciment pour tous les Haïtiens. C'est notre culture commune. Et pour cela, il représente la personnification de notre folklore et de nos traditions en incluant l'humour, les proverbes, et les chansons". (Pp236).

En vérité, le vieux système français a été conçu pour diviser et justifier le statu quo. Il n'a jamais envisagé de faire déboucher tous  les sentiers  sur l’autoroute du progrès économique et de la mobilité sociale. Notre système éducatif doit divorcer d’avec ses stratégies traditionnelles pour se conformer aux besoins contemporains. L’éducation des masses doit être primordiale et elle ne peut pas être accomplie sans une éducation de base en créole. C'est un devoir civique d'instruire nos compatriotes. Sisoka ou pale fransè, anglè, panyol, se pa sa ki fè ou se yon gwo zotobre oubyen yon gwo zouzoun.

Écrit par: Paul Sanon
Édité par: Jean-Richard Eveillard (France)

boule

 Viré monté