Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Papa Sézè ni 90 Lanné!

Aimé Césaire a 90 ans!

26 jwen 2003

Aimé Césaire
Fort-de-France, novembre 2001. Photo © Susan Wilcox

«Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée aux coins de sa ferveur.» - Aimé Césaire

Li 26 jwen 2003, misié Emé Sézè trapé 90 lanné asou tet-li. Nou lé rann li an gloriyé (= hommage) an manniè-nou épi dosié-tala. Nou mandé yonn-dé moun matjé an teks pou di ki sa yo ka pansé di tout travay Sézè fè ba Matinik ek lézot péyi neg.

Fok rikonnet ki, si zot wè Sézè pa té voyé bon vokal pou fè sé Blan-an admet valè ras ek kilti neg-la - sa i kriyé «Négritid» - jòdi-jou, pa té ké ni ni Antiyanité (Glissant) ni Kréyolité (Bernabé, Chamoiseau, Confiant). Ant 1930 ek 1960, la Négritid sèvi kon an longan, an rimed pou nou té swen lo bles-la ladjoukann (= esclavage) kité ba nou an. Sé gras a li si atjelman nou pé gadé kò-nou adan an laglas ek admet ki nou sé dé nonm kon nenpot ki nonm asou latè-tala.

A nivo litérati, Sézè sé an met-pies, an mapipi poézi. Tout moun ka wè ki misié té za pou trapé Pri Nobel Litérati dépi nanni-nannan. Sé an poet ki wotè René Char, Pablo Neruda oben Saint-John Perse. Sé an moun ki voyé non Matinik toupatou oliwon latè-a ek pou sa selman, nou andwa rimèsié’y.

Sa vré ki a nivo politik nou pa djè dakò épi’y. Ba nou, lwa 1946 la ki mofwazé (= transormer) sé péyi-nou an adan «Dépatman fwansé lot bò dlo» té, an final di kont, an mové bagay toubannman. Men pétet, nan lépok-la sa fet la, Sézè pa té pé fè plis ki sa, mèyè i pa té pé fè sé pep-nou an ay pli douvan ki pwop balan-yo.

Ni an bidim konsit (= colloque) ka woulé tout simenn-tala alantou ev Sézè. Sa nou ka konstaté sé ki sé toujou sé menm moun-la yo ka envité dépi 30 lanné yo ka fè gloriyé ba poet la Négritid-la. Sé toujou sé menm inivèsitè-a, toujou sé menm zélatè afritjen, éwopéyen ek méritjen an. Déziem bagay: sé owganizatè konsit-la sé pé chonjé lianné manifestasion-yo a épi komémorasion larivé sé Kouli-a an péyi Matinik. Fok pa nou bliyé ki Sézè lévé adan komin Matinik koté ni plis Zendien kivédi Baspwent, nan li-Nò péyi-a.

Fok pa nou bliyé i viv timanmay asou an bitasion, Bitasion EMMA, koté majorité koupè kann té Zendien ek ki da (= nounou) Sézè - ki té ka chanté bersez an tamoul ba'y - té on fanm Zendien.

Mé sa vré ki tem pwochen Festival lavil Fodfwans, CAMAÏEU, sé asou kilti zendien an.

NOU KA DI'W SEZE KON SA: WOULO, PAPA! VIV 20 LANNE ANKO!

anis

Sommaire du dossier

Viré monté