Matinik

Dimanche Gras a tè Fod-Fwans
2006

Photos
matinikphoto.com

Carnaval

Abodi, abofè, Kannaval péyi-a ka fouté likan. Mésié lé reskonsab, Misié li-mè Foyal, mésié lé divès pwézidan, mété an milié an sa, souplé. Sé sa pép-la ka mandé. Sa pa nowmal zot kité la télévizion kontinwé dépotjolé Kannaval nou-an kon sa.

Crnaval

Mèsi Mon Dié la-pli-a ba nou an wouspel pa koté midi. Kidifèt, téni bon soley toupatou anvil jodi-a, épi bon épé moun tou. Mé, sé mésié la télévizion-an anni fouté tjou-yo anlè Lalvé, kon chak lanné. Adan an moman tan, tout sé vidé-a téjà blotjé ka atann tou-yo pou yo pésa pasé la télévizion. Konsi diré pa téni progré pou mété kaméra tout koté, konsi diré nou té an tan lontan toujou, konsi diré pa ni respé.

Crnaval

Es pa ni an "mèt piès" an péyi-a pou fè sé initil-tala rété an koté ? Respekté pèp-la ? Respekté Kannaval-la ? Ba-yo télévizion-an yo mérité-a ?

Carnaval

Magré malpwopté sé initil télévizion lapo lonyon-tala, Kannaval-la woulé an tout la-ri Anvil. Téni an patjé moun, blan kon nèg. Lokal kon touris. Moun sôti tout koté, adan tout fon, dèyè tout môn. Epi bon anbians. Mi dousin, tann.

Carnaval

Lundi gras à tè Foyal

Carnaval

Téni bon épé moun jodi-a anvil, kon yè dimanch. Zafè yo pa djè fè kannaval adan sé komin li-sid-la té bon ba FodFwans menm. Ni lanné man paté wè sitelman moun kon sa adan la-ri la-vil. Sété an sel voyé monté. La débornation anl la-ri-a.

Carnaval

Ni dé komin ki fè kannaval-yo kanmenm, kontel pa koté Basse-Pointe. Bwabwa-a té an zafè'y menm. Sé manmay-la mété Sarkozi épi an Karcher. I fèt. Sé pa kon Foyal ki fè an kout krab. Yo pa noz mété an Vaval sibvèsif. Yo fè an Bwabwa bien bwabwa.

Carnaval

Chanté :
Anbouteyaj gwo lolo,
Mwen ni lolo ka distribié
Sé pa la penn kriyé ponpié
Bonda manman’w ja pri difé.

James Leroi

Carnaval

Kannaval an Sann

Yo brilé Vaval Mekredi Désann atè lajté Foyal. Tout djab, djables, masikwel, totoblo, eskèlet, mas, ek lè-restan tou, ladjé dlo atè. Té ni an sel dézolasion an lavil-la. Es sé anlè Vaval oben es sé anlè Kannaval nou-an, an pati moun anni rapé pou-yo, lo pléré-tala koulé?

Carnaval

Lanné-tala, kon lanné pasé, ni yonn-dé moun ki pwofité di Kannaval-la. Tout vakabon lavil té an travay. Sé yo ki téni job lasékrité-a. Pou té wè-yo karé dan tout lavil asou gwomoto-yo épi linèt nwè-yo. Tout machann bonbon oben pistach wè ta’y-la. Zafè léwo-a anni wondi lépri-a. Pa djè téni gran choz anba dé-léwo. Foto sé belchimiz-la, kon défen Mona té ka di-a, ka enspekté sé lari-a, té anlè jounal. Lapolis té tout koté, ka koubaré lé-bradjak, ka fouyé moun kon sak, ka kontrolé lavil.

Carnaval

Lanné-tala, plis ki lanné pasé, Kannaval-la pa té fèt ba tout moun. Lé gwo-modan té pli douvan, toupandan loganizasion-an téka éséyé koubaré lé-piti. Sa ki paté ni gwokanmion oben gwo son, pa té ka pasé fasil piès. Menm si kanmion-an paté ni pa an moun dèyè’y, loganizasion té ka ba’y pasé douvan’w. Konsi diré sé sa ki té vèsé ki té ka pasé. Sépa di yo di-mwen. Man wè’y an koko-zié mwen. Kantapou latélé-a, pa menm palé. Sé lé pli sal, lé pli mové bagay yo té ka filmen. Tout konchonnri yo wè, tout saloprité oben vakabonnajri ki fèt, yo ka mété’y an mitan kay-ou, an salon’w menm. Sa sé malpwopté, sa.

Carnaval

Ki di fèt, Kannaval-la vini an jan komèsial. Jòdi-jou, jik ni moun ka di fok-li vini «professionnel». An lespri-yo, yo ka débat chaché an ki jan yo ké pé fè lajan épi Vaval. Ja ni ka di ki pou fè Kannaval kon pou gadé’y pasé, fok moun ké péyé lajan. Ni moun ki jik vwéyajé alé Trinidad pou wè an ki jan yo ké fè pou chayé Kannaval Trinidad-la vini isiya. Wi.

Mézanmi, maré ren-zot solid, pas, balan ek manniè sa ka alé la-a, avan lanné 2010, Kannaval nou-an ké vini Kannaval lajan é nou pé ké adan ankò.

Anmwé Vaval, anmwé, yo lé mété yich-ou déyo an Kannaval-la. Anmwé, man di’w.

James Leroi.

Carnaval

Yo lé tjwé kannaval-nou an !