GRIF an tè
Pou nou sanblé èk apiyé anlè pwa ko nou
Liméwo 9 2/11/77 pou 9/11/77

Mi an kont ka palé anlè tan mawonnaj-la. Sé Ina Césaire ki piblié-ï épi i mété an fwansé osi dan liv kont-la i kriyé : Contes de mort et de vie aux Antilles.

Milé esklav

Mésiézédam,
Ka touvé té ni an fi ki té mayé épi an
milé. Ékri ! Ékra ! Mé ka touvé jan lontan
té tèlman an bétiz, yo pa té ka rété gadé
épi ki moun yo té maré. Yo té ka mayé
épi ninpôt ki bêt. Kri ! Kra !

Mé li misié milé ka touvé i ka travaye
tèlman, pov boug, i té mandé mèt-li an
pèmisyon pou i sa alé mayé. Kri ! Kra !

Alô, mèt li ba-ï an jounin pou i té
mayé épi apré mariaj-li, i ké viré
pran travay-li. Mé ka touvé i ka chayé, i ka
chayé ba-ï, i ka chayé kann tèlman, tout'
do-ï kôché, ka touvé i pé pa viré an
travaye-li, i pé pa viré alé ankô. Ékri !
Ékra !

Alôs, i alé, i mayé. Lè i mayé, i sonjé
travaye-li, i konstaté i pé ké ritounin.
Alô, li mèt-li pa fè ni yonn, ni dé, mèt-li
vréyé an lous kriyé-ï.

Lous la monté an tèt an mônn épi i
I mété-ï a kriyé : Dinba-é-é-é-é ! Dinba !
Kri ! Kra !
Dinba réponn an ba môn'-la ; i santi
i lass. I soukwé zorèye-li : «Da-da-da-da !
Man ja rété vinndézan, an diré man pé ké
viré !» Ekri ! Ekra !

Dinba réponn-li :
«Kôd sang krazé !
La pli a pété !
Brid-la démoli !
Man pa lé vini jôdi...
Ékri ! Ékra !

Lè lous ki té an tèt mônn-la konstaté
Dinba di i pa lé vini jôdi, i pé ké ritounin
ankô, i mété-ï ka fè an apélasyon ba
Dinba, i mété-ï a djélé Dinba toujou.
Kri ! Kra !

«Dinba-é-é-é-é-é !
Dinba !
Dinba-o-o-o-o !
Mèt mwin ka kriyé-ou...
Tonnè !
Mèt mwin ka kriyé-ou...
Tonnè !
Kri ! Kra !

Dinba viré réponn minm bagaye :

«Kôd sang-la krazé !
La tè-a pété
Brid an mwin démoli !
Man pa lé vini jôdi...
Kri ! Kra !
Sé di la, mésiézédam, Dinba santi tra-
vaye-la sété an lèsklavaj. I santi i pé pa
alé ankô. I rété ; an bonnè i té vini mayé :
sé sa ki fè i santi travaye-la té ti brin tro
rèd anlè-ï.

Kravach-la pété. Bidon-an krévé. I pa
pran lapinn ritounin, i rété an bra
madanm-li épi i pa pran lapinn ritounin
ankô ! Ékri ! Ékra !