E. W. Védrine Creole Project Electronic Archives:
Resources for Haitian Bilingual Programs,
Research on Haitian Creole Language & Literature,
Creole Studies & Linguistics.
E. W. Védrine Project. Boston, MA. Ivè 2000.

305 p.
© 2000 by Emmanuel W. Védrine

 

INDEX

A
A short bibliography of dissertations related to Haiti. p.204
About the author. p.18
A complete Bibliography of Védrine's works on Kreyòl, the language of Haiti. p.6
Akwonim ak kreyolizasyon. p.267
André Vilaire Chéry en cinq questions: un entretien avec l'auteur du Dictionnaire de l'évolution du vocabulaire français en Haïti. p.60

B
Baay Florida sa a genlè se yon waytouke k ap fè politisyen chimè. p 45
Batay ouvriye ayisyen an Ayiti (Yanick Etienne). p.74

D
D.P.M-Kanntè: yon pon ant fiksyon ak reyalite. p.20
Dekolonizasyon lengwistik e kiltirèl. p.85
Dissertations related to Haiti (1999-2000). p.252
Dizan rechèch ak piblikasyon kreyòl (1990-2000). p.6

E
Editing & Translating works. p.14
Endèks bazdone elektwonik sou kreyòl ayisyen. p.134
Entelektyèl Komokyèl. (poetry). p.123
Entèvyou: Emmanuel W. Védrine ak Vilaire Chéry. p.55
Èske n dwe kreyolize non yo lè n ap ekri (kreyolizasyon)? p.202
Estrateji pou REKA bouje. p.88

F
Fanm dyanm nan literati kreyòl. p.154

G
Gramè Kreyòl Védrine (1996, 354 p.). p.259
Gramè lang kreyòl la. p.96

I
In praise of the author. p.15
Interviews. p.12

J
Jou pa ou. (poetry). p.100
Jounen Entènasyonal Felix Morisseau-Leroy. (poetry). p.274

K
Kèk plant kreyòl ak non yo an laten. p.283
Ki fiti jenès la Ayiti? p.67
Kisa n ka fè pou ede Ministè Edikasyon Nasyonal Ayiti? p.36
Kolòk Entènasyonal pou politik lengwistik an Ayiti. p.101
Kòmantè sou imel , kouryèl , mel . p.163
Konbit kreyòl pou sekle jaden rechèch (pawoli). p.122
Kote kochon kreyòl yo?. (poetry). p.183
Koudeta nan peyi sivilize. (poetry). p.43
Kreyòl senplifye. p.184
Kreyolizasyon (2zyèm edisyon). p.263
Kreyolizasyon lye jewografik Ayiti. p.129
Kritik ak rechèch sou pwovèb ayisyen. p.26

L
Lago ak lavi. (poetry). p.24
Lavi (poetry). p.272
Lavoum pou yo!. (poetry). p.25
Lè Kreyòl kenbe w. entèvyou SICRAD ak E. W. Védrine. p.193
Legal status of Creole (Vedrine #2). p.282
Leksik ak Etimoloji: yon ti rale sou mo bòlèt. p.131
Leksik ak filoloji: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz. p.156
Leksik kreyòl: yon model. p.146
Lòt resous sou Ayiti. p.299

M
Marker in HC (part II). p.361
Mizisyen, atis nou yo. p.164
Mo kreyòl (leksik). p.200

N
Nan pwovens. (poetry). p.21

O
Online references. p.16
Other resources on Haiti. p.299
Òtograf kreyòl la. p.70

P
Paj powetik (poetry, manuscript). p.268
Pajwèb kreyòl. p.143
Pawoli nan yon woman Pauris Jean-Baptiste, Nan peyi Zoulout. p.105
Pèp Ayisyen an 1990. (poetry). p.186
Peyi m rele Ayiti. (history of Haiti). p. 147
Pou restriktire lekòl Ayiti. p.108
Pratik restavèk an Ayiti ak responsablite endividyèl. p.91
Prigad ak dokiman sou entènèt la. p.86
Priyè delivrans pou Ayiti. (poetry). p.46
16 pwen pou ede Ayiti bouje. p.92
Pwojè òtograf 2000 la (on HC orthography). p.279, 281

R
Rapwochman 2 kreyòl a baz fransè (kreyòl senlisyen ak kreyòl ayisyen). p.38
Reality & Fiction in Frankétienne's Pèlen tèt . p.269
Refleksyon Sou Jounen Kreyòl 2000. p.41
Remèsiman Komite Kreyòl Monreyal (Joseph Sauveur Joseph). p.69
Request from writers / researchers. p.289
Respè pou Fanm Ayiti Tonma. (poetry). p.22
Rèv mwen pou demen. (poetry). p.153
Rilaks. (poetry). p.271

S
Search "Vedrine" through CreoList. p.290
Sezon sechrès Ayiti . (novel). p.172
Sketch. p.14
Sommaire: Dictionnaire de l'évolution du vocabulaire français en Haïti. p.63
Sou pwoblèm anviwonnman Ayiti. p.81
Soukous lavi. (poetry). p.273
Standardizing Kreyòl (HC) reaction #2. p.278
Swè m pou eleksyon dimanch yo Ayiti. p.72, 84, 192
Swè m pou eleksyon novanm 2000 yo Ayiti. p.44

T
Tantativ pou ekri diksyonè kreyòl. p.165
Tèm pou ouvè diskisyon sou pedagoji kreyòl. p.133
The complete bibliography of Védrine's works on Kreyòl, the language of Haiti (1990-2000). p.3
Ti kòmantè sou diksyonè kreyòl. p.112
Transpòtasyon Ayiti. (poetry). p.188
Twin verbs or vèb marasa in Haitian Creole. p.265

U
Unpublished works. p.12
Varyasyon dyalektal nan lang kreyòl la Ayiti ak reyalite dèyè l. p.115
Vèdik Raboto a nan kad yon analiz leksikografik. p.287
Vid ki merite konble nan lang kreyòl la. p. 119
Video. p.14

W
Writing Kreyòl (HC) & Sociolinguistics. p +86

Y
Yon chen malveyan. (short story). p.273
Yon gwo koutje sou òtograf la. p.276
Yon koudèy sou nòmalizasyon ak leksik. p.123
Yves Dejean pote limyè sou òtograf la. p.189

 

Emmanuel W. Védrine
e-mail : creolepublisher@hotmail.com