Ayiti

Some online teaching materials for Haitian Bilingual Programs & research on Kreyòl
(Kèk materyèl didaktik sou entènèt la pou Edikasyon Bileng Ayisyen & rechèch sou kreyòl)

Emmanuel W. Védrine

Ivè 2000
 

1 Batay Ouvriye Ayisyen Ayiti (Yanick Etienne)

2 «Bilten papiyon», «rekontaj»

3 Dekolonizasyon lengwistik e kiltirèl

4 Dictionary Of Haitian Creole Bibliography (maniskri)

5 Dokimante Ayiti

6 D.P.M-Kanntè : yon pon ant fiksyon ak reyalite

7 Endèks Bazdone Elektwonik Sou Kreyòl Ayisyen

8 Entelektyèl komokyèl (pwezi)

9 Èske n dwe kreyolize non yo lè n ap ekri

10 Estrateji pou REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen) bouje

11 Fanm dyanm nan literati kreyòl

12 Fanm ki mouri a (istwa kout)

13 Gen espwa toujou: Lavalas 3, Konvèjans 0

14 Gramè lang kreyòl la

15 Jou pa ou (pwezi)

16 Kèk plant kreyòl ak non yo an laten

17 Ki fiti jenès la Ayiti?

18 Kisa n ka fè pou ede Ministè Edikasyon Nasyonal Ayiti?

19 Kolòk Entènasyonal Pou Politik Lengwistik An Ayiti

20 Komantè sou imel , kouryèl e mel

21 Konbit kreyòl pou sekle jaden rechèch ('pawoli')

22 Kote kochon kreyòl yo? (pwezi)

23 Koupdimonn 1998: yon rèv enkwayab pou Lafrans

24 Kreyòl senplifye

25 Kreyolizasyon lye jewografik Ayiti

26 Lago ak Lavi (pwezi)

27 Lavoum pou yo (pwezi)

28 Lè Kreyòl Kenbe W ... entèvyou SICRAD ak E. W. Védrine (entèvyou)

29 Leksik ak Etimoloji: yon ti rale sou mo bòlèt

30 Leksik ak Filoloji : ekzanp devlopman kèk mo ak fraz

31 Leksik kreyòl: yon modèl

32 Liv an / sou kreyòl ki disponib nan Libreri Bon Nouvèl

33 Mizisyen, atis nou yo

34 Mo kreyòl

35 Nan pwovens (pwezi)

36 Nouvo diksyonè k an rapò ak Etid Kreyòl & lang fransè a Ayiti (A.V.Chéry)

37 Òtograf kreyòl la

38 Patisipasyon nan fowòm REKA lò sa bon, lò sa pa bon

39 Pawoli nan yon woman Pauris Jean-Baptiste, Nan Peyi Zoulout

40 Pèp ayisyen an 1990 (pwezi)

41 Peyi m rele Ayiti (istwa Ayiti)

42 Pou restriktire lekòl Ayiti

43 Pratik Restavèk an Ayiti ak Responsabilite Endividyèl

44 16 Pwen pou ede Ayiti bouje

45 Prigad ak dokiman sou entènèt la

46 Rapwochman 2 kreyòl a baz fransè (kreyòl senlisyen ak kreyòl ayisyen)

47 Rechèch sou pwovèb ayisyen

48 Refleksyon Sou Jounen Kreyòl 2000

49 REKA: yon fowòm kreyòl an revi

50 Rekèt k al jwenn ekriven / chèrchè

51 Remèsiman Kominote Kreyòl Monreyal (Joseph Sauveur Joseph)

52 Respè pou Fanm Ayiti Tonma (pwezi)

53 Rèv mwen pou demen (pwezi)

54 Sezon sechrès Ayiti (roman)

55 Sou «gramè kreyòl»

56 Sou pwoblèm «Anviwonnman» Ayiti

57 Swè m pou eleksyon dimanch yo Ayiti

58 Tantativ pou ekri «diksyonè kreyòl»

59 Teknoloji pou lang kreyòl

60 Tèm pou ouvè diskisyon sou «pedagoji» nan milye ayisyen

61 Ti Kòmantè sou «diksyonè kreyòl»

62 Tout sa w bezwen sou kreyòl (ayisyen)

63 Transpòtasyon an Ayiti (pwezi)

64 Varyasyon dyalektal nan lang kreyòl la Ayiti ak reyalite dèyè l

65 Vid ki merite konble nan lang kreyòl la

66 Wòl nou anvè timoun yo etan paran, edikatè

67 Yon chen malveyan (istwa kout)

68 Yon koudèy sou «nòmalizasyon» ak «leksik» kreyòl ayisyen

69 Yon nouvo liv (sou Etid Kreyòl) nan wout

70 Yves Dejean pote limyè sou òtograf la

71 Zafè «koulè» sa a, nou dwe pran san n pou n analize l

Note: posted on "Haiti Mailing List" (haiti@lists.webster.edu), 2/16/01, and on "CreoList" (CreoList@ling.su.se), 2/16/01, with ref. access to the REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen) forum.

(© E. W. Védrine, 2000, 2001)

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com