Kèk chapit istwa Dayiti atravè pwezi

(Some chapters of Haiti 's history through poetry)

(Emmanuel W. Védrine)

Comments and translations to other languages are welcome. Thank you!
 

Palais Sans-Souci
Palais de Sans-Souci, construit de 1806 à 1813. Photo Fabio et Franco Biaggi.

 

ALA TRAKA POU DEMOKRASI! (What a pity for democracy!)

AYISYEN, SISPANN PRAN LÒD NAN MEN ZÒT! (Haitians, stop following orders!)

AYITI NAN FEN VENTYÈM SYÈK (Haiti at the end of the 20 th Century)

AYITI POU AYISYEN (Haiti for Haitians)

DEZYÈM ENDEPANDANS (Second Independence )

DISKOU YON KANDIDA TAFYATÈ (Speech of a drunk presidential candidate)

EGZAMEN POU KANDIDA ALAPREZIDANS (Exam for presidential candidates)

ENTELEKTYÈL KOMOKYÈL (Pseudo scholar)

EPI SOLÈY LA LEVE AYIT ! (And then the sun rises in Haiti !)

ESPRIME W! (Speak French!)

FÈNWÈ AK KLÈTE AN 1991 (Darkness and clearing 1991)

FÒK SA FINI! (That must be ended)

JIMNASTIK POLITIK (Political gymnastics)

JOUNEN ENTENASYONAL FELIX MORISSEAU-LEROY (Felix Morisseau-Leroy's International Day)

KIKOTE AYITI YE? (Where's Haiti ?)

KOTE KOCHON KREYÒL YO?

KOUDETA NAN LAKOU AYITI (Coup d'etat in Haiti)

KREYÒL, FRANSÈ, ANGLÈ: KILÈS KI TOWO A AYITI? (Kreyòl, French: who's the bull?)

LAFRECHÈ (The street walker)

LAVÈY 30 SEPTANM (The Eve of September 30)

LAVOUM POU YO! (Fuck them!)

LÈ TOUT AYISYEN VA PRAN KONSYANS (When all Haitians become conscious)

LIDÈ AYITI BEZWEN AN (The leader that Haiti needs)

LITANI YON MACHANN (Litany of a vendor)

MANMAN, PA BAN M TETE ANKÒ (Mom, stop breastfeeding me)

NWÈL LAVÈY BISANTNÈ

PÈP AYISYEN AN 1990 (The Haitian People in 1990)

PERIPESI YON TI PÈP NWA (Hardships of a small Black nation )

PÒV KAP MANDE NAN PÒTOPRENS (Poor people begging in Port-au-Prince)

PRESTASYON SÈMAN PREZIDANSYÈL  (Presidential oaf)

PRIYÈ DELIVRANS POU AYITI (Deliverance prayer for Haiti)

PYEBWA LIBÈTE (The Liberty Tree)

RESPÈ POU FANM AYITI TONMA (Respect for Haiti Women)

RÈV MWEN POU DEMEN (My dream for tomorrow)

RÈV POU YON MANMAN AN DANJE (Dream of a Mother in danger)

SE KREYÒL MWEN PALE (I speak Kreyòl)

SEZON WOUJ (Red Season)

SI M TE, M TA... . (If I were, I would...)

TRANPÒTASYON AN AYITI

VÈB AYITI AP KONJIGE (Verbs that Haiti has been conjugating)

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com