Poutji ladjè pété ant Neg épi Juif

Raphaël Confiant
 

Dieudonné

 
Poutji ladjè pété ant Neg épi Juif Dépi pliziè mwa, ou sé di ayen pa ka woulé bien ankò ant dé kominoté - Neg épi Juif - ki pa janmen té ni labitid goumen ant yo an Fwans. Sé atravè an badjolè yo ka kriyé Dieudonné ki tout zafè-tala vini pété.

Dieudonné sé an migannaj afriken-fwansé ki ka sanm an Antiyè é ki, okoumansman, pa té djè enmen moun té konfonn li épi an Antiyè. Okoumansman tou, i té ka fè espektak badjolay-li épi...an Juif yo ka kriyé Elie Semoune.

Ki sa ki pasé ?

Pouki Dieudonné vini ka défann koz sé Palestinien-an ?

Pouki adan tout espektak-li i ka dénonsé sioniz-la ?

Nou pa pli sav. Men sel bagay, sé média juif-la antré anlè'y an manniè red ek sé jounal fwansé-a pa machandé'y non pli. Yo menm koumansé diabolizé nonm-lan. Fok di ki sé pa sioniz selman Dieudonné ka dénonsé: i ka mandé pou larépiblik fwansé rikonnet listwè a lestravay é i ka chaché lanmonné pou fè an gran flim asou sa.

Kon nou sav, dépité la Guiyàn, Christiane Taubira, té ja goumen pou Lasanblé Nasional fwansé té rikonnet lestravay kon an "crime contre l'humanité", mé sa pa ay pi lwen.

Dieudonné vini fè an espektak Matinik an finisman a mwa févriyé ek kat Izraélien ki té abò avion'y lan, véyé'y, maché dèyè'y ek fouté'y bon kou adan parking an télévizion ki té envité artis-la, ATV. Anbonnè, an patwouy polis té ka pasé an menm tan-an, yo rivé pongné sé agrésè-a ek yo fèmen yo lajol. Afè-a pou pasé douvan tribinal Fodfwans lè 18 mars ka vini a

Raphaël CONFIANT

boule boule boule

 
 boule Une république à inventer par Jocelyn Valton.
 
 boule Débat radiophonique avec Alain FINKIEKRAUT- Mercredi 13 avril 2005, entre 13h et 14h sur Radio Communauté Juive (RCJ)
 
 boule A propos de Dieudonné par Ernest Pepin.
 
 boule Communiqué - PATI KOMINIS POU LENDEPANDANS EK SOSYALIZM.
 
 boule Lettre ouverte à Alain Finklierkraut par Jacky Dahomay.
 
 boule A propos d'Alain Fienkielkraut et autres mélanophobes par Raphaël Confiant.
 
 boule Une «Affaire Dieudonné» ? par Dieudonné Zoa.
 
 boule Biographie officielle de Dieudonné
  
 boule Dieudonné explique son agression, Nouvelle Observateur- 04.03.05
 
 boule

L'affaire Dieudonné : FORUM de discussion sur le Nouvel Observateur.
 

 boule Dieudonné : les photos de son passage en Martinique.
 
 boule Censure et Empire, Dieudonné et l’usage de l’ ANTISEMITISME. par Diana Johnstone.