Matinik

22 mé 2006

Photos matinikphoto.com

22 mai

Ni an tan, 22 Mé pa té menm an dat. Sé té an jou kon tout jou adan an lanné. An tan-tala, péyi-a té ka woulé woulé’y, pianno-pianno. Moun pa té ka palé di sa. Moun pa menm té konnèt sa. Epi, vini wè ni an ti-bann ki mété kò’y ka katjilé, ki mété kò’y ka étidié listwa péyi-a ek yo koumansé palé di “la Révolte des Esclaves”, di «l’Abolition de l’Esclavage», di sa ki té fet Préchè 21 ek 22 Mé 1848. Anmizi-anmizi, pawol-la monté, épi an jou vini, anba présion, Gouvelman di i dakò pou ni an dat pou Matinitjé pé sa fété Labolision. An moman-tala, kankan pété ankò pli fò, padavwè Gouvelman rété épi i di sé 27 avril i ka ba. An final, sé manmay-la pa ladjé, ek sé 22 Mé ki vini dat ofisiel ba Matinik.

Jòdi-jou, 22 Mé vini lan-mod, 22 Mé vini obidjoul, ek i vini lafet tanbou tou. Atjelman, sé o plis mété lafet atè. Tout komin, dépi sa ki a Dwet jik sa ki a Goch adan an sel fétaj. Espektak pa-isiya, swaré bèlè pa-la, konférans pa-lotbò, mizik anvil, konvwa loto anlè tout lawout péyi-a, lapwosésion ka maché an tout tras, anba bwa kon an gran savann Préchè. Kon chak lanné, tout koté Matinik, an tet mòn kon an fenfon, épi tout koté oti i ni matinitjé ka rété, ou ké pé tann tanbou ka woulé.

An pati moun, sa ki té ja ni zié-yo wouvè, ka wè’y an-manniè. Sa ki fini dékoki ka wè’y diférantman. Ni an pati ka di es sé pa twop? Es lo lafet-tala ni an sans? Es tout lo moun-tala ka wè nanm Souvini-a ka kléré? Es pa ni bon épé izipatè, rékipératè ek manipilatè adan lo sélébratè-tala? Ni an konpanyi ki té ké lé fétaj-la ni mwens politik adan, plis espirituel. Yo pa ka wè sa konsa. Epi, ni dot pawmi ka di bagay-la pòkò mi. Sé vini i ka vini. Pa ni asé lontan dat-la ek souvini-a rikonnet. Fok ba’y tan estabilzé kò’y. Fok ba’y tan pwan tout sans-li.

Sé tou sa ka fè sé kon sa pep Matinik ka fété, ka chanté, ka dansé Labolision 22 Mé lanné-tala.

James Leroi.

22 mai
22 mai 2006 à Schœlcher.