Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Nwèl 2021 é joudlan

Kalos,
ti-zagriyen nwel-la*

Photo Francesca Palli.

Manmay zot sav ampami tout lannuit, lannuit nwel sen?

Ni dé vié léjand ka di an tan-tala chien té ka japé pa latjé mé tout bet té ka palé. Sé sa ki rivé, dan sa man ké di zot atjelman-an. Krik!

Lè Jézi né Betléèm lannuit nwel, zot ka sonjé té ni dé bet an létab-la. An bef épi an milé. Mé sa zot pa sav, sé ki té ni an twaziem. Sa vré sé té an toupiti zagriyen, non’y sé té Kalos. Sa bien normal té ni an zagriyen nan létab-la. E Lè Jézi né, sé bet-la mété kò-yo ka palé. Bef-la di:

— Fout ti-bébé a ki sòti an siel-la bel ! Man kontan chofé’y!

Milé, di tibren menm bagay-la :

— I ni lè plen lajwa, nou kontan nou bò’y !

Kantapou Kalos, i té ka trouvé ti-Jézi tou bel, mé i pa té noz bòdé bò’y. Afos afos ni an lè i pa té pé tjébé, i vini bò ti-Jézi ek i di bef-la:

— Bef, es ou pé kité mwen wè’y?

Mé bef-la réponn li:

— Mé non, man pé ké kité plas-la ba’w, ou pé pa fè ayen ba’y, mwen man ka chofé’y, wou sa ou pé fè?

Sa fè ki Kalos tou jantiman vansé bò Milé-a ek i di’y:

— Milé, es ou pé kité mwen pasé pou man gadé Ti-Jézi a ? Mé Milé rifizé karektèman ek an plis i di’y:

— Ou sav, moun ka trouvé’w led, yo pa djè enmen’w, yo ka kouri dèyè’w, rété an plas ou!

 Pou di lavérité vré, ni Milé, ni Bef pa té anvi kité plas-la la yo té yé-a. Kalos tou tris, té ka di an fon tjè’y:

— Sa vré man pa djè bel, ek man pa ka djè sèvi granchò’y, mé kanmenm man té anvi gadé Ti-Jézi tibren pli pré!

Toupandan i té ka viré la i té séré an tet létab-la, i di an fon tjè’y:

— Man ké kanmenm fè an bel twel fil zagriyen ba’y, nonm ka trouvé fil zagriyen mwen bien bel épi gout dlo séren lè i ka kléré lématen!

Kon di, kom fet, Kalos fè yan kalté bel model twel zagriyen tout anwo létab-la. Lè i fini. Ti-Jézi tounen tet-li ek i  pa griyen mé i souri ba’y pou té di’y mèsi pou bel kado-tala. A moman, fok té wè sa, twel zagriyen-an koumansé ka briyé ek kléré tout létab-la kondisiré i té ni anlo perl manifik toubannman.

Eben dépi sa, anlo lanné ja pasé, mé moun ka dékoré krech yo, sapen nwel oben filawo épi girland tout kalté koulè, mé yo bliyé Kalos, toupiti ti zagriyen ki prèmié té fè bel dékorasion-tala dan létab tou fret éti lanfan Jézi té yé a.

Yé krik !

Sé pri fen !

Transbòdaj Jid

(* Kalos la petite araignée)

Photo Francesca Palli.

filao-étoile  étoile   filao-étoile

 

Sur Potomitan et ailleurs

Nwèl 2021