Lélékou

Jean-Marc Rosier

Mél Pibik

Lélékou recto
Lélékou recto

Jean-Marc Rosier, Lélékou, Ducos (Martinique), K. Edision, 2005. ISBN : 2-9522132-0-8

Jean-Marc Rosier wé jou atè Matinik nan lanné 1976. An 1999, An lavi chimérik1, primié liv i matjé, trapé gran Pri Sony Rupaire la.

Sé konsidéré man adan an toufon oti tanzantan wotjet ka soukwé'y. Soukou ka vlopé kò- mwen oben sé kafou man kafou- kafou.. An fandanman la ka tounen, tjè-mwen. Ou ka chaché vonmi fiel- ou pou déchajé lestonmak-la ki dapré'w an bavawaz. Ou pa ka rivé. Man ni lidé avia-a ja vougaré kò- mwen davwa sé santi man pa ka santi karisti'y ankò. Man abo ba'y lod doubout koy, maché douvan, tjilé dèyè, pran adwet, tounen agoch, pété'y kouri, ayen pou'y, sé bobi i bobi, réponn i pa ka réponn toubonnman. Asavwè si lanmò-a poko ja tounen'y kadav ba mwen atoupannan landòmi té ka varé'y...

K. Edision

  1. Liv-tala pòko sòti an libréri.
boule