An tjé ka palé… Kouté
Un cœur parle... écoute

An tjé ka palé… Kouté

Le recueil de Jala présente, en vingt cinq pièces, une palette de tonalités et de sentiments passant par toutes les nuances du spectre poétique. Et il n'est pas insignifiant d'en suggérer les richesses, il n'est pas non plus indifférent de mettre en évidence l'enjeu subversif, qui s'y trouve mis en œuvre. - Jean BERNABÉ


Dé mo kat pawòl Lè an tjè ka palé, ou blijé ba'y lè akwèdi an lavalas livènay. Sé poutji poézi Jala ni fòs-tala andidan kòy, sé poutji i ni bèlté tala. Ki i rann omaj ba an papa, ki i chanté Dominik ki i dousiné lanmou nonm èk fanm, i ka ba'w lanvi fèmen zyé'w èk kité révé chayé'w alé jik nan fétay syèl.

Délè sé pawòl Jala a ka fè zantray ou trisayi davwè yo sitèlman anchouké adan soufwans lavi, davwè yo konnèt sitèlman byen siyak lèkzistans. Jala anlè chimen divini yonn adan sé pli mapipi poèt nou an pis i ja la nan rèv nou. I ja la ! - Raphaël CONFIANT

7,47

 

 
 
Logo