Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

KREYOL WITHOUT TOIL:
An introductory course to Haitian Creole

© by Emmanuel W. VEDRINE
creolepublisher@hotmail.com
Fall 2010

Klike sou tèks la (pdf) | Click on text (pdf)

ENTWODIKSYON | INTRODUCTION

ABREVIYASYON | ABBREVIATIONS

PREMYE LESON (Alfabè Kreyòl Aysiyen) | FIRST LESSON (The Haitian Creole Writing system)

DEZYÈM LESON (Fraz ki itil) | SECOND LESSON (Useful Phrases)

TWAZYÈM LESON (Kesyon ak «ki») | THIRD LESSON (“WH” Questions)

KATRIYÈM LESON (Koulè; Eleman Vèbal (makè); Tanperati; Vèb) | FORTH LESSON (Colors; Markers; Weather; Verbs)

SENKYÈM LESON (Mwa; Jou nan semèn nan; Fraz) | FIFTH LESSON (The Months; Days of the week; Phrases)

SIZYÈM LESON (Sezon yo; Nimewo; Nimewo òdinal) | SIXTH LESSON (The seasons; Numbers; Ordinal numbers)

SETYÈM LESON (Fanmi, Fami, Lafanmi) | SEVENTH LESSON (Family)

UITYÈM LESON (Bay Lè) | EIGHTH LESSON (Telling Time)

NEVYÈM LESON (Kizin nan; Manje; Fraz) | NINTH LESSON (The Kitchen, Food; Phrases)

DIZYÈM LESON (Kò moun; Senk Dwèt yo ak yon ti istwa; Vèb ki an rapò ak «sans» yo) | TENTH LESSON (The Human Body; The five Fingers with a little story; Verbs related to the “senses”)

ONZYÈM LESON (Revizyon) | ELEVENTH LESSON (Review)

AKTIVITE KILTIRÈL (Lekti an kreyòl) | CULTURAL ACTIVIES (Reading in Kreyol)

E. W. Védrine Publications & Online Creole Publishers
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

boule

 Viré monté