Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Ba Jilbè GRASIAN

An koutlasè, ki ouvè chimen ba lang kréyol

Jid

8.12.2013
pou
Salon du livre: Les mondes créoles

 

 

 

 

 

 

Fab' Compè Zicaque, Gilbert Gratiant  • Éd. Désormeaux  •
1976  • 11.47 €.

Fab' Compè Zicaque

Matinik yo ka palé dé lang. I ni dé matjè ki sèvi fransé éti non yo ka wonflé jik oliwon latè. Emé Sézè, Edwa Glisan, Frantz Fanon, Patik Chamwazo, Nikol Kaj, Rafael Konfian, ….

Tout sé moun-tala ni liv yo mofwazé an pliziè lang.

(Tout sé matjè-tala ka matjé fransé, sof dènié-a ki matjé an bel woulo bravo ba Jilbè Grasian. Poudayé i koumansé pa matjé an kréyol, i ka djoubaté toujou ba kréyol.)

Pou anlo matjè, fransé té ké an BM, ek kréyol an ti-bisiklet apenn si ou pé rivé monté Galocha épi’y. Antouléka pou yo kréyol pa té ka rivé asiz dan sa yo ka kriyé la litérati. I poko ni an kanman tala, pas pa té ké ni anlo teks kréyol kon fransé. Asou ti-ban loralité, Kréyol té ké ka lité owa kou pou trapé respé’y.

Eben an matjè kon Jilbè Grasian, gras a li, an tan’y i té ja montré nou chimen pou gravé kréyol anlè woch mab lapoézi.

Jilbè Grasian, an tan’y, matjé kréyol kon i té pé épi lang fransé-a. Anlo moun pran sa pou ba’y méprizasion menm manniè yo ka méprizé kréyol-la jòdijou.

Dèlè man ka mandé es sé pas Jilbè Grasian té an milat ki fè yo pa menm lévé digad sa i té ka matjé an kréyol. Sa pa té ké sérié.

Sézè té an neg, yo pran’y o sérié pas i té ka fè lang fransé-a sonnen ek i té pé fè fransé pasé anba an tab épi bel fransé’y.

I ka sanm mwen, Jilbè Grasian djélé anmwé asazen, mé es lè an milat ka djélé an kréyol sa ni otan potalans ki an neg ka di “un nègre qui souffre n’est pas un ours qui danse”.

Lè Sézè adan poèm-li «Hors des jours étrangers» Mon peuple, quand hors des jours étrangers germeras-tu une tête bien tienne sur tes épaules renouées….

Lè Jilbè Grasian ka matjé «Jozef, Jozef ki tan ou ké lévé».

Yo toulédé pa ka di menm bagay la, kidonk mandé pep la doubout pou réklamé dwa’y?

Sé ki Jilbè Grasian té ni an véritab bat-manman.

Kouman matjé an bagay yo pa ka matjé, antouléka yo pòtékò ka matjé?

Pa bliyé, sé té an boug tradision litérati. Antouléka chonjé sé an agréjé anglé, kidonk i té formé épi liv i té ni labitid matjé. Kouman i té pé kontanté kò’y épi an transmision yenki pa bouch.

Jilbè Grasian té ni an kilti klasik ki té konnet Lagres, Homère et l’Odysée, Lafrans, La chanson de Roland

Antouléka an 1925, nou té lwen pou rikonnet kréyol ni dinité an lang, pou anlo moun sé té an patwa.

Sa nou pé di kanmenm, menmsi anlo mapipi té ka rijété’y (Légitime Défense) anlo anpami jenn jénérasion ka djoubaté pou kréyol, ka konsidéré’y kon an gran koutlasé ki défriché ek koutlasé tout vié branch bwa pou kréyol té trouvé an tras.

Lè’w ka bien ogsèvé, yo té ni dé koté yo té ka sanm,
yo toulédé té ka matjé;
yo toulédé té kominis,
yo toulédé té ka djoubaté kont lenjistis.

Mé ni yonn té ka matjé an lang yo ka jijé, an lang fran, sé sa ki lang dann! Yo ka aprann-li dépi latit jikatan ou rivé linivèsité.

Ni anlot yo pa aprann pies lékol, magré sa i ka tjébé toujou.

Sé kondisiré yo ka mandé an moun ki pa janmen aprann li, li an teks an fransé. La’w ja wè ann alfabet sa li? Sé ki aprann li, ek palé sé dé kanman diféran. Sé pa pas ou sa palé an lang ou oblijé sa li’y si ou pa janmen aprann li’y.

Eben antouléka jénérasion mwen é menm sa ki avan mwen analfabet an kréyol. Kidonk nou pa janmen aprann li kréyol lékol.

Sé pa lékol ki aprann nou, ni li, ni matjé kréyol.

Mé kité fig-la pou nou pran bannann-lan. Ousédi Jilbè Grasian yo mété’y dèyè an lapot, yo bliyé’y pas i té ka matjé, mé sirtou pas I té ka matjé kréyol.

Es nou pa ka fè’y péyé koulè milat-li?

An jénéral nou pa djè ankont milat, chonjé poveb-la. « milat ni an chouval i ka bliyé sé an nègres ki manman’y».

Ni an sitasion fransé ka di tou «Le mulâtre ne s’est pas détaché du nègre, il est né détaché….»

Antouléka Jilbè Grasian éséyé mété doubout an litérati an lang kréyol. Lè i konpozé Fab Compè zicak.

Epi «Prix Gilbert Gratiant» oswè-a asiré pa pétet, sé an bel omaj Salon du livre: Les mondes créole ka vréyé douvan, pas i ka sanm épi ti-jes-tala i ka gadé an bel flè, mé an menm balan-an, i pa ka bliyé rasin-an ki an fon tè, dépi nanni-nannan.

Man ké bout kamo mwen an épi an ti-bout adan poèm Jilbè Grasian

Jozef! Jozef!
Ki tan ou ké lévé?
Lacharité sa bon pou chien !
Jozef! Jozef!
Pa sé ni pies chan kann,
Pa sé ni pies loto
Pa sé ni pies Musieu
Pa sé ni pies Madanm,
Pa sé ni pies Monpè
Si pa té ni Jozef.

Man anvi pran dapiyan asou pawol-tala pou man di zot:

Manmay kréyolopal
Ki tan nou ké lévé?
Lalitérati pa fet pou an sel lang!
Manmay kréyolopal
Pa sé ni pies DULC
Pa sé ni pies CAPES
Pa sé ni pies grafi
Pa sé ni pies Bitako-a oben Man Chomil
Si pa té ni Jilbè GRASIAN

 

Jid le 8-12-13 pou Salon du livre: Les mondes créoles.

Sur Potomitan

boule

 Viré monté