Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Dikté kréyol 2009

(Festival Kréyol "RABOURAJ")

Trinité, Place Joyeuse (Martinique) à 9h du 24 octobre 2009.
Dikté Kréyol
Dikté Kréyol

boule   boule   boule

Pa ni Bondié
(Dikté)

Dikté Kréyol Dikté Kréyol

Dépi tou piti, papa-nou épi manman-nou té ka rakonté nou ki manniè dé boug blan épi plen bab an fidji-yo té ka mennen moun isi-a ek moun sé lézot vilaj-la alé adan dot péyi éti yo pa té janmen déviré.

Lè ou bien gadé, tout sé nonm-tala épi tout sé fanm-tala ki té ka disparet an jou san nou pa janmen ni nouvel-yo, pèsonn pa sav sa yo divini.

Délè, pandan sé lannuit tied la, ki pa té ka fini pies la, nou té ka révé: nou té ka wè sé étranjé-a ki té ka vini vòlé nou an, pou mété dlo an zié fanmi-nou. Mé nou toujou té ka rivé chapé. Mwen té jik anvi yo vini, pas man té présé montré yo sa jenn konbatan Osou té kapab fè. Sé kon sa nou té ka viv adan ti vilaj-nou an, jistan...

Man pé ké janmen bliyé jou modi tala, man bité anlè sé étranjé-a. Mil fwa, man té katjilé sa man té ké fè. Man té jis sav ki koté mwen té ké kouri-séré.

Malérezman, yo siprann mwen. Mwen poko té menm konprann sa ki té ka rivé mwen la a, mwen té ja maré atè-a. Tout zeskay, tout matengal mwen té imajiné, pa té ka sèvi ayen. Mwen té prizonnié. Mwen té ka débat kon an boug fou pou éséyé chapé, sé té penn initil. Ponyet-mwen, kou-mwen épi pié-mwen  té maré épi chenn pou anpéché mwen brennen.

Sé la man konprann man pa té ké chapé, ek sé nomn blan an té ké mennen mwen lwen fanmi-mwen, lwen vilaj-mwen, lwen manman-mwen.

A. LAGIER (Le sommeil des dieux) 1997
Traduction de l’atelier LCR de l’Université du Temps Libre

boule   boule   boule

Dikté kréyol 2009
Réponn sé kèsion-tala :

Dikté Kréyol

 

 1. Ki primié péyi l’Ewop ki koumansé fè trafik esklav pa koté l’Afrik?
  a. Pòtigal
  b. Oland
  c. Espàn
   
 2. Asou kiles sé zil Sénégal tala yo té ka touvé an gran pak-esklav ?
  a. Zil Karabane
  b. Zil Gorée
  c. Zil Diouk
  d. Zil Ngor
   
 3. Adan kiles sé vil l’Ewop tala té ni plis konvwa bato négriyé ?
  a. Nantes
  b. Lorient
  c. Liverpool
   
 4. An matjè lé Zéta-Zini rakonté adan an liv listwè fanmi-li dépi yo pati épi zanset-yo an Afrik pou chayé’y an Amérik.  Matjè-tala sé :
  a. Alex Haley
  b. Richard Wright
  c. Alice Walker
   
 5. 5-Ki dènié péyi ki aboli lesklavaj ?
  a. Kiba
  b. Brézil
  c. Lé Zéta-Zini
   
 6. Sa ki an zeskay ?
  a. An kouto
  b. An ti joupa
  c. An tjenbwa
   
 7. An wawa sé an :
  a. An piébwa
  b. An esklav
  c. An chanté timanmay
   
 8. Ki moun ki matjé Mémwè Latè ?
  a.
  Daniel Boukman
  b. Raphaël Confiant
  c. Georges-Henri Leotin
   
 9. Adan kiles sé péyi-tala ou ka touvé krey-moun ka palé kréyol ?
  a. Brézil
  b. Barbad
  c. Kiba
   
 10. Ki artis Matinik ki kréyé mémorial l’Ans Kafa atè Diaman ?
  a. Robert Manscour
  b. Victor Anicet
  c. Laurent Valère

Viré monté