Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Komite pou Tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Selebrasyon jounen entènasyonal lang kreyòl

28 oktòb 2012

boule

Selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl 28 Oktòb 2012
Kalandriye aktivite  yo

Tèm:  Akademi Kreyòl, yon zouti pou nou vanse ak lang nou.

Objektif

  1. Montre kouman lang kreyòl ap vanse nan domèn teknik ak syantifik.
     
  2. Montre nesesite ak enpòtans Akademi kreyòl nan devlòpman popilasyon an ak lang li ki marinen ak kilti peyi a.

 

Dat ak lè
Vil / Lokal

Aktivite

Enstitisyon

Moun pou kontak

1

Mèkredi  3 oktòb,
11è – 1è
Pòtoprens, FLA
Lansman ofisyèl aktivite pou mwa lang kreyòl, oktòb 2012. Konferans pou Laprès pou anonse aktivite yo UEH, FLA, SEA, SAKS Luna Gourgue
4782 – 7377

2

1e oktòb rive
nan 26 oktòb
Nan tout peyi a
Emisyon radyo ak televizyon pou sansibilizasyon ak enfòmasyon sou lang kreyòl la ak Akademi kreyòl la. UEH, SAKS Sony Esteus
3701 – 5029
Jean Léon Ambroise
3118 – 3089

3

Jedi 4,  Vandredi  5 oktòb
3è – 5è PM
Pòtoprens, FLA
Pwojeksyon fim ayisyen
Deba
FLA Marcel Georges
3721 – 1105

4

Samdi 6 oktòb,
5è – 9è PM,
Pòtoprens, Meri Delma
Sware Mizik kreyòl”
plizyè group ap kreye anbyans.        
Antre: 250 goud
SAKS Sony Esteus
3701 – 5029

5

Lendi 8 Oktòb,
4è – 6è30 PM
Pòtoprens, FLA
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk M. Yves Dejean
sou tèm“Albetizazyon an kreyòl, Poukisa?”
UEH/FLA Luna Gourgue
4782 – 7377

6

Madi 9 oktòb
 4è – 6è30 PM
Kap-Ayisyen, Fakilte Dwa
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk Pastè Pauris Jean Baptiste e 2 Entèvenan  sou   plas
UEH Pauris Jean Baptiste
3805 – 0981

7

Madi 9 oktòb
4è – 6è30 PM
Fòlibète, Fakilte Dwa
Konferans – deba sou lang kreyòl
avèk M. Georges Marcel, Vis-Dwayen FLA  e 2  Entèvenan sou plas, sou tèm ’’Kreyòl, yon lang  tankou tout lang’’
UEH Marcel Georges
3721 – 1105

8

Mèkredi 10
 4è- 6è30 PM
Jeremi,   Fakilte Dwa
Konferans – deba sou lang kreyòl la avèk Mm.  Rodny Laurent Esteus e 2 Entèvenan sou plas, sou tèm «Akademi kreyòl nan mitan yon politik lang pou peyi d Ayiti»  UEH Rodny Esteus
3732 – 3673

9

 

Jedi 11 oktòb
4è – 6è30 PM
Pòdpè, Fakilte Dwa
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk Pwofesè Lyonel Sanon e 2 Entèvenan sou plas
UEH Lyonel  Sanon
3607 – 1258

10

Vandredi  12oktòb
3è - 5è  PM
Pòtoprens, FLA
Pwojeksyon fim ayisyen
Deba
FLA Marcel Georges
3721 – 1105

11

Samdi 13 Oktòb
6è – 8è PM
Pòtoprens, Meri Dèlma
Sware teyat
Antre: 250 goud
SAKS Sony Esteus
3701 – 5029

12

Lendi 15 oktòb
4è – 6è30 PM
Pòtoprens, FLA
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk Mm. Nirva Jean-Jacques sou tèm « Lang kreyòl nan ansèyman»
UEH NirvaJn Jacques
3403 – 4678

13

Lendi 15 oktòb
4è – 6è30 PM
Limonad,
‘’Campus Henry Christophe’’
Konferans – deba sou lang kreyòl, nan okazyon ouvèti akademik Kanpis ‘’Henry Christophe” Limonad
Avèk M. Sony Esteus
UEH Sony Esteus
3701 – 5029

14

Mardi 16 oktòb
4è – 6è30 PM
Gonayiv, Fakilte Dwa
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk M.  Claude Pierre, Mm. Adeline Chancy e  1 Entèvenansou plas sou tèm «Rapò ant lang ak kilti»
UEH Claude Pierre
3648 – 9215

15

Jedi 18 oktòb
4è – 6è30 PM
Hench, Fakilte Dwa
Konferans – deba sou langkreyòl
avèk M. Rogeda Dorcil, Dwayen FLA e 2 Entèvenan sou plas.
UEH/FLA Rogéda D. Dorcil
3724 – 2150

16

Jedi  18, vandredi 19 oktòb
4è – 6è30 PM
Jakmèl, Ecole de musique Dessaix-Baptiste,‘’Anpepan’’
Konferans - deba sou langkreyòl
avèk M. Jean Léon Ambroise e M. René Junior Fils …
 sou tèm ‘’Lang, Kilti, Sosyete’’ 
UEH Jean Léon Ambroise
3118 – 3089

17

Vandredi  19  oktòb
3è – 5è  PM
Pòtoprens, FLA
Pwojeksyon fim ayisyen
Deba
FLA Marcel Georges
3721 – 1105

18

Samdi 20oktòb
5è – 9è PM
Pòtoprens, Meri Dèlma
Sware Mizik rasin
Admisyon 500 goud
SAKS

Sony Esteus
3701 – 5029

19

Samdi 20 oktòb
5è – 9è PM
Jakmèl, Lokal ‘’Anpepan’’
Espektak varyete kiltirèl
Teyat “Pa bliye Bwa kayiman’’
Sant Kiltirèl Sibawo, Jakmèl Jean Léon Ambroise
3118 – 3089

20

Lendi 22 oktòb
 9è AM - 3è PM,4è – 6è PM
Pòtoprens,
devan lokal FLA
Ekspozisyon atizanal  / Aktivite kiltirèl
Ekspozisyon ak siyati liv otè ayisyen
Piblikasyon bilten“ Douvanjou’’  sou chimen Akademi Kreyòl
Tanbou-literè Konferans ak M. Anivince Jean Baptiste, Ileus  Papillon, Messerne Sagesse  sou tèm ‘’Lang kreyòl nan literati ayisyen an …’’
UEH/FLA Rogéda D. Dorcil
3724 – 2150
Luna Gourgue
4782 – 73 77
A Jn Baptiste
4730 – 0714

21

Madi 23 oktòb
9è – 12è AM
Pòtoprens, FLA
Lansman Ofisyèl ‘’Collectif des Etudiants Haïtiens de Linguistique Appliquée’’ (CEHLA)
Espektak Varyete kiltirèl.   
FLA Rogeda  D. Dorcil
3724 – 2150

22

Madi 23 oktòb
4è – 6è30 PM
Pòtoprens, FLA
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk  M. Pierre Michel Chery sou tèm «Lang kreyòl nan ansèyman matematik»
UEH/FLA Pierre Michel Chery
3401 – 6812

23

24, 25, oktòb
10è AM – 5è PM
Pòtoprens, Meri Dèlma
Jounen kiltirèl / fwa atizanal,
Ekspozisyon ak siyati liv otè ayisyen
Piblikasyon bilten “Douvanjou’’ sou chimen Akademi Kreyòl.
SAKS Sony Esteus
3701 – 5029

24

Mèkredi 24
9è – 12è AM
Pòtoprens, FLA
Konferans – deba sou lang kreyòl
Avèk M. Manno Eugène / Tanbou-literè: (FE) Anivince Jean Baptiste.
 
FLA Georges Marcel
3721 – 1105

25

Mèkredi 24
3è – 6è PM
Pòtoprens, IERAH
Konferans– deba sou tèm: «Rapò ant Lang ak   Kilti»
Avèk M. Claude Pierre e M. Joël Renfort.
FLA Claude Pierre
3648 – 9215

26

Jedi 25 oktòb
3è – 6è30 PM
Pòtoprens, FLA
Konferans–deba sou lang kreyòl
Avèk Mèt Grecia Norceus sou tèm «PwobIèm lang  nan  lajistis» e  M.  André  Vilaire Chéry sou tèm ‘’Le chien comme métaphore en Haïti‘’
Inogirasyon reyon Otè Ayisyen  nan  Bibliyotèk  FLA
FLA Rogéda D. Dorcil
3724 – 2150

27

Jedi 25 oktòb
3è30 – 6è30 PM
Pòtoprens,
Fakilte Etnoloji
Konferans - deba sou tèm ‘’Lang, Kilti, Sosyete’’
avèk M. Jean Léon Ambroise e M. Jean Casimir
UEH Jean Léon Ambroise
3118 – 3089

28

Jedi  25 oktòb
 4è – 6è30 PM
Okay,  Fakilte Dwa
Konferans- deba  sou lang kreyòl
Avèk  M. Pierre Michel Chéry e 2 Entèvenan sou plas sou tèm «Lang kreyòl nan ansèyman matemattik»
UEH Pierre Michel Chéry 3401 – 6812

29

Jedi  25 / 6è – 8è30 PM
Pòtoprens,
‘’Direction Nationale du livre’’ (DNL)
Kafe lodyans:
Konferans–deba sou otè ki ekri nan lang kreyòl
Varyete kiltirèl
DNL DNL

30

Vandredi 26
 9è – 12è AM/
Pòtoprens, FLA
Espektak kiltirèl ak  twoup ‘’Collectif  Dynamique des Amis du Livre (CODALI) k ap sòti Tigwav 
Konferans deba ak Pwofesè Lemète Zephyr
’’Eksperyans nan tradiksyon’’
FLA Georges Marcel
3721 – 1105

31

Vandredi 26
11è AM – 3èPM
Pòtoprens, FOKAL
Vandredi 26
3è 30 – 6è 30
Pòtoprens, FOKAL
Ekspozisyon, siyati liv  otè Ayisyen / Vant siyati  liv
‘’Lang nou ak nou’’ (SAKS)
Piblikasyon bilten “Douvanjou’’ souchimen Akademi Kreyòl
Konferans: Professeur Zélie Guével (Université Laval): ‘’Traduction et écologie des langues: L’exemple canadien’’
Professeur Renauld Govain ‘’Le créole haïtien dans la mondialisation’’
SAKS
UEH
Sony Estéus
3701 – 5029
Georges Marcel
3721 – 1105

32

Vandredi 26
1è – 4è PM
Potoprens,
Fakilte Syanzimèn
Konferans - deba sou tèm ‘’Lang, Kilti, Sosyete’’ 
avèk  Jean Léon Ambroise
Espektak kiltirèl: Vandredi pawòl
UEH Jean Léon Ambroise
3118 – 3089

33

Samdi 27 oktòb
9è – midi / FLA
Konferans Pwofesè Zélie Guével
Tèm: ‘’Aménagement terminologique du français au Québec’’
FLA Joseph Marcel GEORGES
3721 – 1105

34

Dimanch 28 oktòb
3è 30 – 6è30  PM
Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl
Pòtoprens
Seremoni pou klotire aktivite mwa lang kreyòl la
Pri ankourajman pou Etidyan ki ekri memwa yo nan lang kreyòl
Pri pou Etidyan ki ekri memwa yo sou lang kreyòl
Anons yon ‘’Pri Pierre Vernet nan UEH”
Espektak varyete Kiltirèl
Teyat: ‘’Twoup Fakilte Lengwistik  Aplike”
UEH/FLA Rogéda D. Dorcil
3724 – 2150
Luna Gourgue
4287 – 7377

boule

 Viré monté